Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Orientace ve fondu Ústřední knihovny

Ústřední knihovna

Knihovna pro dospělé / 2. NP = 1. patro

Fond ve volném výběru knih Knihovny pro dospělé je rozdělen na dvě základní části – na literaturu krásnou (beletrii) a naučnou. Fond zde umístěný je určen k absenčnímu půjčování (domů).

Literatura krásná (beletrie) je řazena abecedně podle jmen autorů, konkrétně podle prvních tří písmen autorova příjmení. Pro snadnější orientaci návštěvníků i pracovníků knihovny jsou z fondu beletrie vyčleněny na samostatné regály detektivky (předřazeny před písmeno A), sci-fi a fantasy literatura (zařazená za poslední písmeno abecedy Z) a do samostatné místnosti je umístěna poezie, divadelní hry a cizojazyčná literatura řazená po jednotlivých jazycích. Naučná literatura je řazena podle zásad mezinárodního desetinného třídění (MDT), kdy jednotlivé oblasti lidského poznání jsou vyjádřeny číselnými znaky-třídami. Uvnitř každé třídy je již řazení abecední. V samostatné místnosti jsou umístěny a abecedně seřazeny časopisy určené k půjčování absenčnímu. Vybrané časopisy pro registrované čtenáře a aktuální denní tisk jsou k dispozici k prezenčnímu zapůjčení v nové Čítárně a studovně ve 2. NP.

V rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru (2015) byly prostory Knihovny pro dospělé vybaveny PC kiosky s přístupem k on-line katalogu aj.

Informační služby / 2. NP = 1. patro

Po Dostavbě a reorganizaci Ústřední knihovny (2014) došlo na úseku Informačních služeb k interiérovým úpravám, na jejichž základě vznikla Čítárna a studovna (viz výše). Informační služby poskytují ústní, písemné, telefonické a elektronické informace z informačních pramenů knihovny a zprostředkovávají informace z vnějších informačních zdrojů (více). V rámci navazujícího projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru (2015) byla nabídka Čítárny a studovny doplněna o možnost prezenčního půjčování čtecího zařízení pro slabozraké čtenáře a digitální lupy.


Knihovna pro děti a mládež / 3. NP = 2. patro

Většina fondu v Knihovně pro děti a mládež je určena k absenčnímu půjčování, pouze malá část je určena k prezenčnímu půjčování. Fond je rozdělený na literaturu krásnou, která je řazena abecedně a literaturu naučnou, která je řazena podle mezinárodního desetinného třídění. Také je zde zohledněno rozdělení podle věku dítěte.

Místnost s literaturou pro nejmenší a nejmladší čtenáře v sobě zahrnuje beletrii, leporela cizojazyčnou i naučnou literaturu, poezii, říkadla a hádanky. Zvlášť z fondu jsou vyčleněny brožury, komiksy a knihy z edice Korálky. Zároveň je zde vytvořen prostor pro hraní těch nejmenších návštěvníků knihovny. Místnost s literaturou k absenčnímu půjčování pro věkovou kategorii dětí od šesti let je věnovaná převážně beletrii, z které jsou vyčleněny některé žánry a témata pro snadnější vyhledávání: dobrodružná literatura, detektivky, sci-fi a fantasy, dívčí romány, komiksy, poezie a divadelní hry, cizojazyčná literatura, literatura o Brně, testy na přijímací zkoušky, rukodělné a výtvarné publikace a edice: W.I.T.C.H., Správná pětka, Tajná sedma. Zároveň v této místnosti najdete nejrůznější deskové hry, pracovní sešity, přílohy ke knihám a časopisům, příruční knihovnu a CD-ROMy. Vše je určeno pouze k prezenčnímu půjčování, nelze si tedy půjčit domů. Od r. 2011 je možné vybrané deskové hry půjčovat absenčně a fond knihovny obohatily tematické kufříky, které jsou určeny taktíéž k absenčnímu půjčování.

Dostavba a reorganizaci Ústřední knihovny (2014) rozšířila prostory knihovny o speciální místnost pro mládež, v níž mladí lidé najdou nejenom příjemné zázemí, ale mohou se zde zúčastnit bohatého programu, odpočinout si s hrníčkem kávy v ruce apod. V místnosti nechybí deskové hry ani vybrané knižní tituly různých žánrů (fantasy, dívčí romány, komiksy pro dospívající aj.). V rámci navazujícího projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru (2015) byly technicky zhodnoceny a dovybaveny veškeré prostory knihovny. Nově mají čtenáři prezenčně k dispozici dotykový stůl a půjčit si mohou i dva notebooky. Ve vchodu do knihovny se nachází zařízení pro samoobslužné půjčování knih z Ústřední knihovny (nové technologie Knihovny pro děti a mládež).

Hudební knihovna / 3. NP = 2. patro

Hudební knihovna má ve svém fondu CD, DVD, MC, videokazety, knihy, časopisy, hudebniny, čtečky elektronických knih a lekotéku (muzikoterapeutické hudební nástroje a tyflopomůcky). Literatura je zde většinou naučná. Malá část fondu je určena k prezenčnímu půjčování, tyto knihy jsou v příruční knihovně a nejsou volně přístupné. Půjčují se prostřednictvím pracovníka hudební knihovny. Volný výběr knih je řazený ve speciálních skupinách, zde tedy není naučná podle MDT a beletrie podle abecedy, ale podle těchto skupin :

  • I. Hudebně historické a teoretické disciplíny, uvnitř I.a - I.i
  • II. Význačné hudební osobnosti, II.a - II.b
  • III. Populární hudba a jazz (zpěvníky)
  • IV. Písně a tance, IV.a - IV.c
  • V. Hudební popularizace - beletrie o hudbě - libreta, V.a - V.c

Hudebniny, CD, DVD, MC, videokazety jsou řazené podle signatury, vyhledavatelné prostřednictvím on-line katalogu, a dostupné na požádání prostřednictvím pracovníků v Hudební knihovně. Časopisy jsou k dispozici ve volném výběru a lze je půjčit i domů. Elektronické čtečky se půjčují na základě smlouvy o výpůjčce a složení vratné kauce v hodnotě 1 000 Kč. V PC studovně Hudební knihovny se nachází zařízení pro samoobslužné půjčování knih z Ústřední knihovny.

Knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře / 3. NP = 2. patro

Knihovní fondy jsou určeny pouze pro čtenáře se zrakovým handicapem. V roce 2011 proběhla interiérová rekonstrukce knihovny, v rámci níž se Knihovna pro nevidomé a slabozraké prostorově spojila s Hudební knihovnou. V rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru (2015) byla nabídka knihovny rozšířena o nová čtecí zařízení.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku