Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Zeptejte se

Captcha

Odpovědi

Otázka:

JE MOŽNÉ STAHOVAT Z VEŘEJNÉHO INTERNETU MATERIÁLY NA VLASTNÍ NOSIČ DAT?

Odpověď:

Z důvodu bezpečnosti vnitřní sítě není.

Otázka:

MOHU VYUŹÍT V KJM INTERNET A ZA JAKÝ POPLATEK?

Odpověď:

Přístup k internetu mají všichni uživatelé KJM zdarma. Registrovaným čtenářům je umožněn přístup po dobu 60 minut, ostatní veřejnosti po dobu 20 minut.

Otázka:

JAK FUNGUJE MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA?

Odpověď:

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby si může registrovaný čtenář objednat dokument – knihu nebo kopii článku - z jiné knihovny v České republice (mimo Brno). Tato služba je zpoplatněna – viz dokumenty.

Otázka:

JAK SI PRODLOUŽÍM VÝPŮJČKY PŘES INTERNET?

Odpověď:

Na webových stránkách KJM odkliknete odkaz "Vaše čtenářské konto", vyplníte formulář a odkliknete odešli nebo dáte enter. Ve výpisu Vašich výpůjček si zatržením označíte, kterou výpůjčku chcete prodloužit a odkliknete v horní části obrazovky tlačítko prodluž označené výpůjčky. Nelze prodloužit výpůjční lhůtu CD, časopisů, novinek nebo rezervovaných dokumentů.

Otázka:

NA JAK DLOUHO A KOLIK DOKUMENTŮ SI MŮŽU PŮJČIT DOMŮ?

Odpověď:

V automatizované knihovní síti může mít čtenář současně půjčeno maximálně 20 knihovních dokumentů - z toho 6 CD. V neautomatizovaných pobočkách a výpůjčních místech si může půjčit maximálně 15 knihovních dokumentů - z toho 6 CD. Výpůjční lhůty se liší podle typu knihovních jednotek: knihy, hudebniny, mapy - 30 dnů, časopisy - 14 dnů, audiokazety - 7 dnů, kompaktní disky - 7 dnů. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář. Celková doba výpůjční lhůty nesmí překročit 60 dnů. Neprodlužují se výpůjční lhůty CD, audiokazet, časopisů, novinek a rezervovaných knižních titulů.

Otázka:

JAK SI MOHU DOKUMENTY OBJEDNAT NEBO ZAREZERVOVAT?

Odpověď:

Objednat lze knihu, která se nenachází ve volných výběrech, ale je umístěna ve skladech (sklad ústřední knihovny na Kobližné a centrální depozitář mimo budovu ústřední knihovny). Objednávat knihy lze pouze v knihovně přes on-line katalogy nebo prostřednictvím knihovníka na info-bodech. Pokud je kniha ve skladu v ÚK KJM na Kobližné, budete jí mít za 30 minut připravenou k vyzvednutí u výdeje na ochoze ve 2. NP; na knihu z centrálního depozitáře se čeká týden, vyzvednutí probíhá stejným způsobem. Pokud si knihy chcete půjčit domů, je nutné je zaevidovat u hlavního pultu ve výpůjční hale, v opačném případě je musíte vrátit zpátky do skladu. Pokud je necháte v knihovně volně ležet, budou dál vedeny jako Vaše prezenční výpůjčky a od dalšího dne Vám začnou nabíhat sankční platby. Rezervovat lze knihu nebo CD, pokud je alespoň jeden exemplář půjčen. Rezervaci lze provést v knihovně přes on-line katalog nebo přes internet prostřednictvím webové stránky knihovny. Je nutné zaškrtnout také provoz, na kterém si rezervovanou knihu vyzvednete. Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet ve formuláři. Pokud jste na čtenářské přihlášce uvedl(a) adresu své elektronické pošty, bude Vám zaslána zpráva o kladném vyřízení Vaší rezervace e-mailem. Zrušit rezervaci lze jen v případě, že ještě nebylo odesláno oznámení k vyzvednutí rezervace, a to prostřednictvím knihovníka nebo samostatně ve svém elektronickém kontě.

Otázka:

CO JE TO PREZENČNÍ A ABSENČNÍ VÝPŮJČKA?

Odpověď:

Absenční výpůjčka: dokument lze po zaevidování do výpůjčního protokolu zapůjčit mimo knihovnu (výpůjčky CD se evidují v hudební knihovně). Prezenční výpůjčka: dokument nelze půjčit domů. Týká se to především informačních materiálů a knih z příručních knihoven hudební knihovny, studijní knihovny, IC a informačního střediska Europe Direct, časopisů z čítárny a hudebních novinek v 9 měsíční ochranné lhůtě.

Otázka:

JAKÉ JSOU POPLATKY ZA SLUŽBY V KJM ?

Odpověď:

Základní knihovnické a informační služby se poskytují zdarma. Úhrady za vybrané služby určuje ceník (viz dokumenty), který je nedílnou součástí Knihovního řádu.

Otázka:

PLATÍ PRŮKAZKA PRO DOSPĚLÉ I V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ ÚK A NA OSTATNÍCH PPROVOZECH KJM?

Odpověď:

Průkazka pro dospělé je platná pro všechny provozy ústřední knihovny i další provozy v automatizované knihovní síti, tj. v provozech propojených on-line. Jsou to prozatím tyto provozy: - IN-centrum, nám.Svobody 15 - Mahenův památník, Mahenova 4 - Vondrákova 15, Bystrc - Jírova 2, Líšeň - Libušina tř. 27, Kohoutovice - Lány 3, Bohunice - nám. SNP 33, Černá Pole - Palackého 164, Královo Pole - Selská 16, Maloměřice - Kolaříkova 3, Řečkovice - Kurská 1, Starý Lískovec - Velkopavlovická 25, Vinohrady - Mozolky 52, Žabovřesky - Stará osada 15, Židenice Pro půjčování na ostatních provozech KJM je nutné zaregistrovat se vždy na jednom konkrétním. V takovém případě čtenářský průkaz opravňuje k výpůjčkám pouze tam, kde byl vystaven, a je nepřenosný.

Otázka:

MOHU SDĚLIT KNIHOVNĚ ZMĚNU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘES INTERNET?

Odpověď:

Změnu osobních údajů (jméno, bydliště...) je nutné nahlásit osobně a doložit je platným dokladem. Změnu e-mailové adresy a telefonu je možné provést přes své čtenářské konto na webové stránce KJM.


« předešlá 1 2 3 4 5 6 7 další »

Vytisknout stránku Vytisknout stránku