Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Půjčování hraček a pomůcek

hračkyJiž 6. rokem v KJM půjčujeme dětem do rodin a škol hračky a didaktické pomůcky. Hračky a pomůcky jsou určeny jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti. Inspirací k této službě se nám stala již zavedená praxe v zahraničních knihovnách.
Do projektu se zapojila Ústřední knihovna, Mahenův památník a již 17 poboček. Na každém místě je k dispozici obrázkový katalog s nabídkou hraček, jejich přehled v on-line katalogu je dostupný níže.

Danou aktivitou jsme navázali na činnost projektu Ruku v ruce. Službu jsme spustili v Týdnu knihoven 2013 a dále ji rozvíjíme.


Více o projektu

Koncept Lekoték přispívá k rozvoji a podpoře pečujících (rodiče, pedagogové) v jejich úsilí o rozvíjení potenciálu těchto dětí. Termín „Lekotéka“ pochází se švédštiny (Skandinávie byla v půjčování hraček průkopníkem) a často zahrnuje i metodická a informační centra pro rodiče a vychovatele (více např. článek Knihovny půjčují hračky ). Projektu v knihovně se staly inspirací specializované instituce v zahraničí, zejm. oddělení knihoven, nemocnic aj. Nyní se KJM stává inspirací domácím knihovnám, které v rámci celé republiky rovněž začínají půjčovat hračky. Původně se nová služba týkala zejm. dětí s handicapy, avšak zájem stran rodičů dětí bez zjevných handicapů, předškolních dětí i knihovníků-lektorů (tvůrců vzdělávacích programů) umožnil rozvinutí služby k větší cílové skupině. Za dobu existence projektu jsme pořídili téměř 450 hraček a pomůcek a z původních 3 zapojených poboček se projekt rozšířil na dnešních více než 50 % všech provozů KJM. Za projekt KJM získala ocenění Knihovna roku 2014.

Časový harmonogram

  • 2018 Nákup nových hraček a pomůcek pro děti i seniory a zapojení nového provozu (pobočka Kohoutovice)
  • 2017 Další nákup hraček a pomůcek (muzikoterapeutické nástroje v Králově Poli, tyflopomůcky do Knihovny pro nevidomé a slabozraké), zapojení nových provozů (pobočka Medlánky) a zakoupení pomůcek pro dospělé (seniory)
  • 2016 Rozšiřování služby i nabídky na další provozy – Ústřední knihovna (Hudební knihovna a Knihovna pro děti a mládež), Mahenův památník a již 15 poboček KJM
  • 2015 Zapojení Ústřední knihovny (Hudební knihovna), rozšíření nabídky o muzikoterapeutické hudební nástroje a tyflopomůcky
  • 2014 Nákup nových hraček a pomůcek a rozšíření nabídky na další provozy knihovny
  • 2013 Zavedení služby na prvních provozech knihovny (3 pobočky KJM)

Publikační činnost

Mahenova knihovna boduje se svou Lekotékou

Kontaktní osoba

Mgr. Petr Vítámvás

  • E-mail: projekty@kjm.cz
  • Tel.: 542 532 107

Projekt Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byl finančně podpořen z dotačního titulu Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR (2013-2015).


Fotogalerie

Hračky a pomůcky z projektu Lekotéka – prezentace hraček v rámci programu Dne pro dětskou knihu (foto).

Datum konání: 28.11.2015 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku