Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Předběžná přihláška čtenáře

Administrativa zápisu nového čtenáře

Vyplněním předběžného formuláře se zkrátí a zjednoduší administrativní úkon zápisu nového čtenáře do knihovny – nemusíte hlásit knihovníkovi své údaje ústně, ale předložíte je písemně na předběžném formuláři, takže potřebné údaje vidí pouze knihovník. Formulář obsahuje povinné údaje a také údaje nepovinné, ale doporučené pro efektivnější komunikaci mezi knihovnou a čtenářem prostřednictvím emailu nebo SMS.

Tento vyplněný formulář předloží nový čtenář svému knihovníkovi, který jej na základě uvedených informací (a kontrole údajů podle platného OP) zaeviduje do knihovního systému a vytiskne oficiální přihlášku ke kontrole a podpisu. Po tomto úkonu a zaplacení registračního poplatku bude čtenáři vydán čtenářský průkaz a umožněn přístup k využívání nabízených služeb.

Formuláře

Vytisknout stránku Vytisknout stránku