Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Generální rekonstrukce (1998 - 2001) dvě stě padesát let staré budovy Ústřední knihovny byla plánovaná a neustále odkládaná již od sedmdesátých let 20. stol. Stav Schrattenbachova paláce se soustavně a trvale zhoršoval. Ve zpracovaných posudcích vypracovaných na poč. 90. let byly hlavní důvody rekonstrukce sídla KJM formulovány ve stručnosti takto:

 • Havarijní stav statiky objektu vzhledem k jejímu stáří a přetížení
 • Havarijní stav ostatních technických sítí
 • Nehospodárný provoz vzhledem k vytápění části objektu parou a špatnému stavu oken
 • Výskyt dřevomorky na náhodně odkrytých místech při opravách
 • Nezbytná přestavba služeb odpovídající modernímu pojetí veřejní knihovny

Po zpracování a předložení studie na rekonstrukci (projekční kancelář Harald´s Rekonstrukce) byla tato zařazena v roce 1995 do investičního plánu města Brna. V letech 1996-1997 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. V závěru roku 1998 se dlouho očekávaná rekonstrukce začala realizovat. Ve výběrovém řízení byl dodavatelem stavby vybrán UNISTAV, a. s.

Realizace

KJM dočasně opustila své sídlo na Kobližné ulici a našla ho v několika objektech města. Unistav zahájil práce v listopadu 1998, kdy připravil prostory pro předepsaný archeologický průzkum. Realizovala ho o. p. s. ARCHAIA Brno. Výsledkem její tříměsíční práce bylo 10 350 evidovaných nálezů (mj. kůl - pozůstatek nosné konstrukce domu z r. 1236, kamenná studna, košatinové ploty, odpadní jímky, zděné sklepy, kuchyňská keramika, zvířecí kosti, skleněné předměty, kožené boty apod.). V březnu 1999 byly zahájeny demoliční práce v budově paláce a probíhal stavebně-statický, mykologicko-entomologický a restaurátorský průzkum. Tyto komplexní analýzy odhalily rozsáhlé poruchy v základních částech budovy. Tři podlaží musela být znovu budována. Prokázalo se napadení nosných trámů povalových stropů hnilobou a dřevokazným hmyzem v takové míře, že byly v havarijním stavu. Restaurátorský průzkum odkryl mimo jiné fragmenty fresek a maleb. Jejich restaurování bylo v souladu s požadavkem památkářů zahrnuto do prováděcí dokumentace. V létě 2000 probíhala soutěž na dodavatele projektu interiérů, jímž se stal Atelier D.R.N.H. V únoru 2001 byla stavební část rekonstrukce Schrattenbachova paláce dokončena.

Architektonická koncepce rekonstrukce vychází z existence dvou odlišných stavebních celků: mohutného a zdobného barokního paláce a nové subtilní kovové prosklené šedostříbrné dvorní vestavby spolu s ochozy a proskleným zastřešením dvorany ve tvaru jehlanu. Stavba zahrnuje demolici nehodnotného jižního dvorního křídla i přízemní vestavby do dvora, rekonstrukci barokního palácového objektu, podsklepení celé nové vestavby a nového dvorního křídla i využití části půdního prostoru k vestavbě. Užívaná plocha budovy před rekonstrukcí byla 2 248 m2, po rekonstrukci je to 3 480 m2. Budova tedy získala navíc 1 132 m2.

Shrnutí

 • Investor: Statutární město Brno
 • Dodavatel stavební části a interiérů: Unistav, a. s.
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení: ARCHATT, s. r. o.
 • Prováděcí projektová dokumentace stavby a interiérů: Aterlier D.R.N.H., v. o. s.
 • Náklady na rekonstrukci a modernizaci knihovny: 164 mil. Kč (z toho stavba 137 mil. Kč, interiéry a technologie 27 mil. Kč)
 • Termín realizace stavební části: původní 14 měsíců, prodloužen na 26, kolaudace v únoru 2001
 • Vybavení interiéry a technologiemi: červen až září 2001

Rekonstruovaná barokní kulturní památka - sídlo KJM - umožňuje realizaci moderní koncepce knihovnických a informačních služeb, provázených kulturními a společenskými aktivitami pro širokou veřejnost. Stává se místem k získávání informací, prostorem pro oddech, relaxaci a kulturně společenským centrem, maximálně otevřeným veřejnosti.


Fotogalerie

Vytisknout stránku Vytisknout stránku