Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Tematické rešerše na míru

Co je to rešerše?

Rešerše je výsledek prohledávání informačních zdrojů a následné utřídění a zpracování výsledku vyhledávání do podoby strukturovaného seznamu odpovídajících knih, článků aj.

Témata rešerší

Rešerši je možné si objednat z následujících tematických oblastí:

 • Regionální osobnosti
 • Brunensia (Brno a související témata)
 • Literatura
 • Čtení, četba a čtenářství
 • Knihovnictví
 • Divadlo a film
 • Hudba
 • Osobnost Jiřího Mahena
 • Evropská unie

Po domluvě je možné vypracovat rešerši i na jiné téma. Výstup má buď podobu seznamu bibliografických záznamů relevantních článků, knih, webových odkazů (tzv. bibliografická rešerše), nebo mohou být některé záznamy doplněny o anotaci a další informace (tzv. faktografická rešerše).


Objednávka rešerše

Rešerše je placená služba, kterou je potřeba si osobně objednat na oddělení Informačních a prezenčních služeb Ústřední knihovny (2. NP). Po vyplnění formuláře je objednávka dále konzultována tak, aby výsledek rešerše byl co nejpřesnější a co nejvíce odpovídal představám žadatele. Formulář obdržíte v Informačních službách nebo si jej můžete stáhnout níže.

Hotovou rešerši knihovna dodá do 10 pracovních dnů ve standardizovaném formátu (PDF, DOC), v elektronické či tištěné podobě (úhrada za tisk), nebo jako záznam na CD-ROM (úhrada za médium). Informaci o tom, že je rešerše připravena, knihovna zasílá e-mailem nebo žadatele kontaktuje telefonicky.

Vypracovaná rešerše je odeslána až po uhrazení služby. Platbu je možné provést hotově na pokladně v Ústřední knihovně (1. NP) nebo odečtením finanční částky ze čtenářského konta.

Cena

Celková cena rešerše se odvíjí od počtu hodin, které knihovník vypracování rešerše věnuje:

 • Hodinová sazba: 100 Kč/hod.
 • Cena za tisk: 2 Kč/stránka
 • Cena za CD-ROM: 10 Kč/ks

Objednávka služby je závazná a bezplatně ji lze stornovat pouze do 24 hodin od podpisu objednávky.


Chci si objednat rešerši

Vyplněný a podepsaný formulář předejte pracovníkům v úseku Informačních služeb (2. NP).

Kontakt

 • Adresa: Oddělení Informační a prezenční služby, úsek Informační služby, Knihovna J. Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno
 • E-mail: excerpce@kjm.cz
 • Tel.: 542 532 160

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku