Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Program 2022

Rytmus, hlas a tep v expresivních terapiích

Jednodenní inspirativní seminář pro pedagogy, speciální pedagogy, knihovníky a další zaměstnance kulturních institucí. Seminář je zaměřen na využití vybraných technik z oblasti muzikoterapie. Společnými tématy jsou hlas a rytmus a jejich využití při práci s dětskými kolektivy.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

KDY: 30. 11. 2022, 9:00–16:30
KDE: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Malý společenský sál v 5. NP

Garant semináře a kontaktní osoba: Mgr. Jitka Málková (vedoucí Hudební knihovny)

LEKTOŘI:  

PaedDr. Lubomír Holzer – Muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou „LH Metodu“ celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí a učí (mj. na Univerzitě Palackého v Olomouci).

Mgr. Soňa Marková, Ph.D. – Celostní muzikoterapeutka, pedagožka, hudebnice a knihovnice. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU, muzikoterapeutické vzdělání si doplnila u PaedDr. Lubomíra Holzera na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2014 je jednou z hlavních řešitelek projektů expresivních terapií v KJM spolu s Jitkou Málkovou (vedoucí Hudební knihovny).

Více o zmiňované metodě Celostní muzikoterapie: Skripta muzikoterapie v PDF (muzikoveru.cz).

PROGRAM:

9:00–9:30
Prezence

9:30–12:00
Dopolední blok s muzikoterapeutem PaedDr. Lubomírem Holzerem

12:00–13:30
Oběd

13:30–16:30
Odpolední blok s muzikoterapeutkou Mgr. Soňou Markovou, Ph.D.

Maximální počet účastníků omezen.

Na seminář je třeba se přihlásit na následujícím odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegoFDFLrA4AJh-8ZvpgYGgwsrsjCNBXqPwfjxvlhNQEYeq2g/viewform?usp=sharing

Seminář je finančně podpořen Ministerstvem kultury z projektu Kreativní učení, Okruh 4 (Učit tvořením: Zvyšování kompetencí v oblasti kreativního učení pro pracovníky knihoven a kulturních institucí.)


 O expresivních terapiích

Vytisknout stránku Vytisknout stránku