Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

6. 12. 2022 od 17:00 / Dotykáč s organizací Anabell: Jak se starat o svoje duševní zdraví?


Rok 2018

Besedy dotykáč byly nabídnuty přímo školním třídám, a setkaly se s úspěchy jak u studentů, tak pedagogů.
Seriál Dotykáč byl v roce 2018 otevřen besedou s českou youtuberkou Sejroškou (Lucie Schejbalová). Tématem besedy byla především její prezentace na sociálních sítích a zamyšlení nad fenoménem „Youtuber.“ Kým je youtuber na síti a kým je ve skutečnosti? Jak se tyto role míchají, prolínají a navzájem popírají? V době, kdy se čím dál více života přesouvá na virtuální sociální sítě, které často ukazují nerealistickou stránku účastníků, může být složité si uvědomit, co je vlastně skutečnost.
Seriál znovu pokračoval po letních prázdninách. V říjnu se konala pod taktovkou pracovníků knihovny beseda, která měla za cíl rozšířit povědomí posluchačů o tématu mediálního zpravodajství. Součástí besedy byly i aktivity, při kterých byly využity tablety (žákovské nahrávání reportáží) nebo denní tisk (rozpoznávání původu některých článků v tisku a jejich primárních cílů).
V listopadu byla uvedena přednáška na historické téma, která přinesla návštěvníkům úplně jiný pohled na vznik ČSR. O událostech v říjnu 1918 v tehdejším národnostně heterogenním brněnském prostředí vyprávěl student doktorského studia Filozofické fakulty MU, historik Stanislav Hasil. Přednáška byla připravena tak, aby doplňovala téma oslav sta let výročí vzniku ČSR.
V půli prosince nás pro změnu navštívila v roli lektorky doktorka Zuzana Špačková působící na Psychiatrické klinice v Brně. Věnuje se prevenci v oblasti duševního zdraví a bourání mýtů a předsudků o lidech s duševním onemocněním. Tato mladá lékařka je známá především díky svým úspěchům na sociálních sítích (Instagramu), kde se snaží o destigmatizaci psychických onemocnění.

Rok 2019

Cyklus bude otevřen v únoru, kdy si pro velký úspěch zopakujeme s doktorkou Špačkovou, že duševní zdraví je taky zdraví. Beseda se bude konat 7. 2. a zúčastní se jí pro změnu třída ze SPŠ Purkyňova.
V březnu přivítáme lektory Petra Lukšíčka (kouč, zabývá se tématem dětí a rozvodů) a Michaelu Mikulovou (Pracovnice Linky bezpečí v Praze). Budou hovořit na téma zajímavé knihy Chodit po špičkách, která je o zaneprázdněných rodičích, kteří nedokáží poznat co se děje doma v daný okamžik a adekvátně na danou situaci reagovat, a také o tom jak dívka prožívá po svém samotu. V tomto případě velmi častou nepřítomnost obou rodičů, kteří ji tolik chybí … A jak s ní dokáže bojovat. Tato beseda proběhne 7. 3., a stejně jako ta předchozí je již obsazená.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku