Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

MOTTO SPOLEČNOSTI

Rány musí bolet, zoufalství musí řvát v člověku, radost musí ho skutečně rozechvět, tak se teprve rodí skutečný člověk. A tak se rodí teprve skutečný národ. Ať se učí z čítanek, ať věří prorokům, ale i úděs musí tu být, hvízdot kulometů v ulicích, vášně, šílená práce a útok na horu ideálů.

Společnost Jiřího Mahena (SJM) vznikla jako dobrovolná organizace občanů i právnických osob majících zájem aktivně se podílet na kulturním životě a mahenovských tradicích. Jejím posláním je udržovat a rozvíjet kulturní a společenské podněty spjaté s iniciativní a průkopnickou osobností Jiřího Mahena především na poli literatury, divadla, knihovnictví i ostatních kulturních aktivit a v péči o životní prostředí. Činnost společnosti je zaměřena na organizování kulturních a společenských akcí (literární pořady, přednášky, besedy, zájezdy a exkurze), ale také na ediční činnost (zpravodaj Milíř), podporu mahenovských aktivit, zejména Mahenova památníku i veškeré činnosti Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Navazuje spolupráci s divadly, kulturními a vědeckými institucemi v Brně, městě, jemuž Jiří Mahen zasvětil největší část svého plodného života. Ráda by ovšem spolupracovala také s dalšími místy spjatými s jeho osobností s rodnou Čáslaví, místy jeho pedagogického působení Hodonínem a Přerovem či s městem, kde maturoval  Mladou Boleslaví.

Publikační činnost

Zpravodaj Milíř


Členové SJM a možnosti přihlášení

Radu SJM tvoří Jiří Poláček (předseda), Olga Jeřábková (místopředsedkyně), Hana Kraflová (jednatelka), Zdena Matušková (hospodářka), Monika Kratochvílová, Jiří Kudrnáč a Vít Závodský.

Společnost přijímá nové členy. Přihlásit se lze v Mahenově památníku či na adrese pamatnik@kjm.cz (členský příspěvek činí 100 Kč).


Kontakt

Společnost Jiřího Mahena
Mahenova 8, 602 00 Brno

Tel.: 543 248 479
E-mail: pamatnik@kjm.cz


Vytisknout stránku Vytisknout stránku