Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Klub přátel červenobílé hole: Hluchoslepí mezi námi

Klub přátel červenobílé hole: Hluchoslepí mezi námi

 

Klub přátel červenobílé hole z. s.na závěr výstavy „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“, pořádá přednášku na téma Hluchoslepí mezi námi. Na přednášce se seznámíte se vším, co toto postižení obnáší. Získáte informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích, poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Klub působí v ČR od roku 2005. Sdružuje cca 60 členů. Hlavně s kombinovaným postižením sluchu a zraku, případně i mentálním.

Bude zde i prostor pro dotazy z řad veřejnosti. Bude zde i možnost si prakticky vyzkoušet některé specifické dovednosti z prostorové orientace, tyflografiky a komunikace.

Přednášku přednese Ota Pačesová, asistentka tajemníka, lektorka a tlumočnice pro hluchoslepé.

Zajištěno je tlumočení do znakové řeči a přepis mluveného slova v reálném čase – akce vhodná také pro sluchově postižené.

  • Velký sál, 5. NP

Logo – Klub přátel červenobílé hole

Datum

29.6.2021 15:00

Konec

29.6.2021 16:00

Místo konání

ÚK Kobližná 4
Kobližná 4
601 50 Brno


Vytisknout stránku Vytisknout stránku