Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

PUSŤME SI ŽILOU KNIHOVNICKOU KREV!

PUSŤME SI ŽILOU KNIHOVNICKOU KREV!

 

netradiční představení knihovnického povolání v podání studentů knihovnictví a informačních služeb ve spolupráci se studenty KISKSOŠK a VOŠKISS Brno

PROGRAM

pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Jste kreativní, komunikativní a zvídaví? Potom právě pro vás je seznámení se s vzdělávacím oborem Informačn í služby se zaměřením na Knihovnictví a informační služby.

  •  Soutěžní program pro pozvané žáky 9. tříd ZŠ / 9.00-11.00 h

Seznámení se vzděláváním  na OA, Střední odborné škole knihovnické a VOŠKISS, uplatnění žáků po maturitě a stručné seznámení s historií knihovnictví u nás a v zahraničí (exkurze po knihovně). 

studenti SOŠK a VOŠKISS Brno, garanti Mgr. Božena Děcká a Bc. Kateřina Rovná, vyučující odborných knihovnických předmětů

  • Informační mozaika o pomaturitním studiu knihovnictví na VOŠKISS Brno / 11.00-13.00 h

Seznámení se školou VOŠKISS Brno - zaměření studia, uplatnění absolventů v praxi. V rámci prezentace se zájemci obeznámí s informacemi o exkurzích po jednotlivých paměťových institucích (Praha, Kroměříž, Žďár nad Sázavou), s projektem Edison, výměnným pobytem v Kaunasu (Litva), se zajímavými výstupy z První studentské konference či Předvánočním workshopem.

studenti SOŠK a VOŠKISS Brno, garanti Bc. Jana Kořínková a PhDr. Bohumila Sedláková ( fotogalerie)


pro studenty SŠ

Hledáte studijní obor s perspektivou, v němž se spojuje tradice, důvěryhodnost a technologie? Pak právě pro vás bude zajímavé seznámit se studijním oborem Informační služby a knihovnictví na FF MU v Brně.

  • Revoluce otevřeného vzdělávání / 14.00-15.30 h

Jsme na prahu globální revoluce ve výuce a učení. Pedagogové na celém světě vyvíjejí obrovský, volně dostupný prostor vzdělávacích zdrojů na internetu, který je k dispozici všem zájemcům.  Tito pedagogové vytvářejí svět, ve kterém každý člověk na Zemi může mít přístup k nejnovějším poznatků. Oni jsou také zárodkem nové pedagogiky, kde učitelé a studenti vytvářejí, formují a rozvíjejí znalosti společně, což prohlubuje jejich pochopení toho, kdo jsou a kam jdou. Toto vznikající hnutí otevřeného vzdělávání kombinuje zavedenou tradici sdílení dobrých nápadů s ostatními pedagogy a interaktivní spolupracující kulturu internetu. Otevřené vzdělávání je postaveno na víře, že každý by měl mít svobodu používat, upravovat, zlepšovat a šířit vzdělávací zdroje bez omezení.

studenti KISK FF MU (Edventure), garant PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., vedoucí KISK (knihovna.cz)

  • Informační (ne)Bezpečí číhá všude! Zjistěte, co může potkat i Vás! / 15.30-17.00 h

iNeBe.euJste na internetu jako doma? Slýcháte o nebezpečných virech, hackerech, šikaně vedoucí až k sebevraždám? Bojíte se o své soukromí? Kreativní formou vás seznámíme s problematikou informační bezpečnosti, dozvíte se s jakými hrozbami se můžete v běžném životě setkat a jak se jim případně bránit nebo jim předejít. Myslíte si, že se Vás tematika informačního nebezpečí netýká? Omyl, náš workshop Vás doslova vtáhne do informačně (ne)bezpečného děje (prezentace)!

studenti KISK FF MU (iNeBe.eu), garant PhDr. Pavla Kovářová, KISK FF MU

Realizováno v rámci oslav 90. výročí otevření KJM pro veřejnost (program) ve spolupráci s nakladatelstvím Jota.

Jota

Datum

20.11.2012 09:00

Konec

20.11.2012 17:00

Místo konání


Vytisknout stránku Vytisknout stránku