Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Patří Musil do Brna?

 

Přednáška PhDr. Zdeňka Marečka, Ph.D. k 80. výročí úmrtí světoznámého spisovatele Roberta Musila (1880 – 1942) shrne jeho vztah k městu Brnu, symbolu Kakánie, jak Musil nazval rakouskou monarchii. Autor, který v Brně strávil formativní roky svého mládí a začal zde psát, patří mezi takové hvězdy literárního nebe, jako jsou Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust či Virginia Woolfová.

(Akce se koná v Malém společenském sále v 5. NP)


Musilův rozporuplný vztah k městu, ve kterém začal psát a poprvé publikoval, nejlépe vystihuje těžko přeložitelné slovní spojení „heimatfeindlich angeheimelt“ – „nepřátelský a dojatý zároveň“, která se objevuje ve fragmentu nedokončeného románu Muž bez vlastností.

Musil a Brno

Na adrese Jaselská 10, kde bydlel v letech 1897-1924 jeho otec, profesor německé techniky, prožil Robert Musil svou čtyřletou literární socializaci, četl Nietzscheho, Dostojevského, Baudelaira a Maeterlincka, napsal své první texty a nazval je Z nočního deníku monsieura le vivisecteur
Více informací o tomto Musilově období vám nabídne mj. rozhlasový pořad brněnského studia z roku 2011 .

Už v roce 1992 se konala v Brně musilovská konference, jejíž neprodané německé sborníky nabídneme zdarma publiku, a Vojen Drlík zde přednesl svůj příspěvek Robert Musil – Brno inkognito. Referoval v něm o Musilových brněnských bydlištích a jeho prvních vystoupeních a publikacích v Neue Brünner Sonntagszeitung.

Drlíkův výzkum zahrnul Karl Corino do své rozsáhlé musilovské biografie z 2003. Musil je součástí stálé expozice Památníku písemnictví na Moravě a byly mu věnovány dvě rajhradské výstavy. Jedna ho srovnávala s Aloisem Musilem z Rychtářova na Vyškovsku (Orientalista a romanopisec. Paralelní akce, 2011) a druhá ho zařazovala do kontextu německy psané literatury z Brna (Proudy, 2018).

 

Datum

15.6.2022 17:00

Místo konání

ÚK Kobližná 4
Kobližná 4
601 50 Brno


Vytisknout stránku Vytisknout stránku