Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Ukončené kurzy

Realizované kurzy

3IN: INformace – INtegrace – INternet (realizace 2007)

Projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu počítačové a informační gramotnosti znevýhodněných skupin obyvatelstva: nezaměstnaných a matek na mateřské dovolené. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt proběhl v roce 2007.

Obsahem projektu byly služby a vzdělávací aktivity. Služby bychom mohli shrnout pod pět bodů

 • INformace – poskytování informačního servisu
 • INformatické minimum – základy obsluhy PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
 • INiciativa – motivační semináře rozvíjející osobnostní a komunikační dovednosti
 • INtegrace – zapojení osob ze znevýhodněných skupin do společnosti
 • INternet – svět (práce) na dlani

Prvním pilířem projektu byly vzdělávací kurzy počítačové a informační gramotnosti pro nezaměstnané a maminky na mateřské dovolené o šedesáti vyučovacích hodinách. Výuka se zaměřila na základy ovládání počítače, práci s kancelářským balíkem Microsoft Office a Internetem. Druhým pilířem byly kurzy motivace, komunikace, osobnostního rozvoje v počtu osmi vyučovacích hodin. Rozvoj osobnosti, osobní komunikace, písemná komunikace a komunikace s úřadem byly hlavními body semináře.

Cílové skupiny projektu

 • Dlouhodobě nezaměstnaní
 • Nezaměstnaní nad 45 let věku
 • Nezaměstnaní s nízkou kvalifikací
 • Nezaměstnaní se zdravotním postižením
 • Nezaměstnaní absolventi
 • Maminky na mateřské dovolené

Partneři

 • Město Brno
 • Knihovna Kroměřížska

Vytisknout stránku Vytisknout stránku