Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Přehled projektů 2011–2018

100 LET 100 KNIH

Expozice 100 LET 100 KNIH v Pavilonu Morava (Veletrhy Brno) reflektovala moment vzniku české státnosti v souvislosti s podporou české literatury a slovesnosti, jež vedla ke zrodu knihovního zákona a sítě knihoven. Bylo představeno 100 českých knih , které měly podnítit zájem o českou literární historii uplynulých 100 let. Bohatost knižní kultury prezentovaly inspirativní citáty z nejlepších děl, jež motivovaly k přemýšlení o historických souvislostech a budoucnosti, a to prostřednictvím interaktivních prvků vtahujících do děje.

Čtenářská výzva

Chcete se hecnout a dát za rok alespoň 20 knih? Přijďte a my vám prostřednictvím tematických čtenářských map poradíme knihu, která vám rozšíří vaše dimenze. Projekt vznikl v r. 2016 na webu Databazeknih.cz .

95 nej KJM

Program oslav 95. výročí založení knihovny – přehled akcí, nabídka nových a rozšířených služeb.

Dostavba a reorganizace Ústřední knihovny

Koncem listopadu 2013 zahájila KJM z důvodu inovací služeb dostavbu a reorganizaci Ústřední knihovny.

Literární kaleidoskop

Literatura z různých úhlů pohledu – projekt knihovny realizovaný ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě, který všem zájemcům otevřel brány do pestrého světa tvůrčího psaní a literatury.

Brána jazyků otevřená

Společný projekt KJM, partnerské knihovny Biblioteki Raczyńskich z Poznaně a Pedagogické školy J. A. Komenského z Lešna. Jeho myšlenkou byla snaha připomenout dětem ZŠ i široké veřejnosti život a dílo této významné osobnosti. 

Ruku v ruce

Cílem projektu byla tvorba a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí s různými druhy handicapů do společnosti. Byly vytvořeny tematické bloky besed, vyvrcholením bloku byl integrační program.

Et Lettera – writing picture, drawing words

Evropský projekt propojoval šest evropských měst se společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní. Projekt sledoval, jakým způsobem si děti osvojují techniku psaní, popřípadě kreslení písmen.

2. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

Organizace Celé Česko čte dětem otevřela slavnostní inaugurací v Divadle Bolka Polívky v Brně další ročník Týdne čtení dětem v ČR. V celé zemi probíhaly nejrůznější akce  – čtení známých osobností, setkání s autory knih, literární happeningy aj.

Již 90 let s Vámi

Rok 2011 se v KJM nesl v duchu oslav dvou výročí. V únoru jsme si připomněli 90. výročí založení knihovny a v listopadu uběhlo již 10 let od otevřenízrekonstruovaného Schrattenbachova paláce, ve kterém od r. 1951 sídlí Ústřední knihovna.


Další realizované projekty

3 IN: INformace – INtegrace – INternet

V roce 2007 byl realizován projekt na podporu počítačové a informační gramotnostiznevýhodněných skupin obyvatelstva: nezaměstnaných a matek na mateřské dovolené. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Animalitér

V průběhu let 2007 – 2009 byl realizován mezinárodní projekt s názvem „Animaliter“, jenž byl věnován jednomu z nejvíce rozšířených kulturních bohatství každé země – podpoře knižních ilustrací. Do projektu se zapojilo 9 evropských měst – Štrasburk (Francie), Brno (ČR), Varšava (Polsko), Debrecín (Maďarsko), Ruse (Bulharsko), Praha (Česká republika), Arad (Rumunsko), Košice (Slovenská republika) a Barcelona (Španělsko) prostřednictvím městských knihoven, uměleckých škol, muzeí a dalších sdružení.

EQUAL – Půl na půl

Partnerský projekt „Půl na půl“ byl podpořen v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřoval na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Jedním z partnerů projektu byla i Knihovna Jiřího Mahena, kde v ústřední knihovně na  vznikl nformační bod a do všech provozů bylo doplněno 324 titulů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku