Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka a Ivana Hutařová

Autor: Helena Hubatková Selucká

Anotace

Představení jednoho z nejvýznamnějších projektů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR „Knížka pro prvňáčka“. Seznámení s počátky projektu, jeho vývojem i současným stavem se zaměřením na zajímavé uchopení projektu v různých knihovnách České republiky.

Klíčová slova

projekty – SKIP ČR – Knížka pro prvňáčka – děti  knihovny

V současnosti jeden z nejvýznamnějších projektů Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníku České republiky vznikl pod taktovou Mgr. Ivany Hutařové v Národní pedagogické knihovně Komenského . Tehdy ještě za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Myšlenka oceňovat speciální knížkou děti, které mají za sebou první školní rok a stávají se z nich čtenáři písmen a slov, byla a pořád je úžasná. Spojit vzpomínku na první přečtené knížky s „Knížkou pro prvňáčka“, knihou, kterou dostanou nejpilnější prvňáčci za své snažení a boj s písmenky, slovy a větami.

Do projektu se původně hlásili pedagogové se svými školními kolektivy. Měli za úkol systematicky spolupracovat s knihovnami na podpoře čtenářství. Po pár letech, kdy se změnila garance z MŠMT ČR na Ministerstvo kultury ČR, byly pověřeny realizací knihovny. Do projektu se v letošním roce mohou hlásit knihovny, které celoročně spolupracují s pedagogy a jejich školními kolektivy prvních tříd a jež zajistí, že se žáci dostanou aspoň 1x od listopadu 2014 do května 2015 do knihovny na společný program a také se budou společně podílet na dalších akcích vedoucích k podpoře čtenářství. V původní koncepci se Knížka pro prvňáčka dala získat jen pro omezený počet žáků přes projekt. Aby byl pokryt co největší zájem dětí a škol, je po inovaci možné si „chybějící“ knihy dokoupit za příznivou cenu 20 Kč za jeden kus. A to díky vřelé spolupráci s nakladatelstvím Triton a projektem Čtení pomáhá , s jehož pomocí mohou děti z celé ČR přispívat na tento knihovnický projekt.

Projekt vstoupil ve školním roce 2014/2015 do svého sedmého ročníku, a ačkoliv zatím není známo, kolik knížek, pro kolik dětí bude k dispozici, tak čísla za uplynulý školní rok jsou více než optimistická. To bylo totiž vydáno 25 000 knížek a projektu se zúčastnilo více než 95 000 dětí. Za uplynulých šest ročníků se mohly děti těšit z knížek Ivony Březinové, Jiřího Kahouna, Daniely Krolupperové, Miloše Kratochvíla, Magdaleny Wagnerové, Radka Malého a letos Jiřího Žáčka. A samozřejmě by to nemohla být knížka pro prvňáčka, kdyby text nebyl doprovázen ilustracemi některého z našich předních českých ilustrátorů: Vlasty Baránkové, Jiřího Fixla, Evy Sýkorové-Pekárkové, Renáty Fučíkové, Alžběty Skálové, Pavla Sivka a v letošním roce Vojtěcha Juríka.

Už od začátku řeší knihovny otázku, jak nastavit projekt přímo ve svých knihovnách. Jaké mají prostorové a personální možnosti a jak vyřešit otázku, že počet získaných knížek často nedosahuje počtu všech zapojených dětí do projektu. Proto se vám tento článek snaží nabídnout pár zajímavých podnětů, jak se některé české knihovny a knihovnice projektu ujaly.

Martina Rašková z Městské knihovny Nové Sedlo vybírá každý rok pro prvňáčky zajímavou knihu, kterou rozdělí na několik částí. Ke každé se pak váže úkol, který děti musí splnit a jeho splnění je zapsáno dětem do deníčku, který dostanou na první společné hodině. V letošním ročníku projektu je to knížka známého autora Vhrsti: O Vendulce a drakovi .  Paní knihovnice se pravidelně setkává s dětmi z místní první třídy, jednou v knihovně, podruhé ve škole. Počet setkání během roku je závislý na rozsahu knihy, která je pro práci vybrána, ale práce je směřována spíše do druhého pololetí. Setkání se vždy skládá ze dvou částí: práce s textem dané knihy a následné úkoly, které souvisí s tematikou rozvoje čtenářských kompetencí. Paní knihovnice pracuje s ilustracemi v dané knížce, vymýšlí různé slovní hry.

Městská knihovna Nové Sedlo

Na prvním letošním setkání paní knihovnice dětem představila princip celého projektu, přečetla první část z knihy, kterou pak s dětmi společně převyprávěla, následoval úkol spojený s ilustracemi z dané části knihy, s níž se pracovalo. Děti měly za úkol ponořit se co nejvíce do ilustrací z knihy. Zjištěné informace si zapsaly do zmíněného deníčku. Paní knihovnice se snaží do každé společné četby někoho dalšího zapojit. Využívá spolupráci s místní samosprávou, ale později během školního roku čtou i samy děti.

Dalším zajímavým uchopením projektu je pohled do Městské knihovny Bílovec na práci Lenky Klemšové, která před lety spolupracovala na cyklu vzdělávacích programů s Lenkou Rožnovskou. Paní knihovnice se schází s dětmi každý měsíc v průběhu celého školního roku. Průvodci setkávání jsou pes Kuliok a kocourek Koblížek. Ten bývá občas díky osobním zájmům paní knihovnice i živým maskotem programu.

Městská knihovna Bílovec

Každé setkání je rozděleno na dvě části: „Čtení pro kočku, ale taky pro psa", ve které se děti seznamují s různými slohovými útvary, s nimiž se mohou setkat v knížkách, a mají možnost si je i samy vyzkoušet (např. vyprávění, popis, poezie, kresba podle textu...), ve druhé části se děti mohou rozptýlit po knihovně a vybrat si knížky k půjčení domů – na společnou průkazku celé třídy. A nechybí ani debaty o výběru knížek, organizaci knihovny a důležitosti četby, společné i samostatné. Jak uvádí paní knihovnice:

„Cílů je mnoho, ať už to je rozvíjení fantazie dětí, získání je pro čtení, knihu, ale i předčítání, ať od rodičů k dětem nebo od dětí k rodičům, sourozencům, přes to, aby se knihovna stala místem, které budou rády navštěvovat, aby návštěva knihovny a vypůjčení knih se staly běžnou součástí jejich života, troufám si říct – samozřejmostí.“

Vzhledem k tomu, že aktivity vznikly ve spolupráci s Lenkou Rožnovskou, je možné si o nich přečíst více také na stránkách samotné autorky.[1]

Městské knihovně v Sedlčanech nám dovolila pod pokličku projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka nahlédnout Alena Budková. Nejdůležitější pro ně je, aby se děti pravidelně dostávaly do knihovny, setkávaly se s knížkami i knihovnicemi a byly motivovány ke čtení. Během školního roku se dostanou do knihovny šestkrát. Vše začíná úvodním setkáním se známou autorkou či autorem knížek pro děti, v letošním školním roce přijala pozvání do knihovny Petra Braunová. Následuje setkání s opičkou Rozárkou a klaunem z cirkusu, kteří dětem představují, jak se pozná knížka z knihovny a k čemu ke všemu je dobré čtení.  Všechny programy se odehrávají v některém zajímavém prostředí se zajímavými postavami, jež jsou pro dané prostředí typické. Dalšími tématy jsou: lidové pohádky v horské chaloupce se starou babičkou a vandrovníkem, autorské pohádky s Machem a Pipi Dlouhou punčochou, abecedy a slabikáře s Hloupým Honzou ve světě. Vše uzavírá Krčínova slavnost, která je vrcholem celoroční spolupráce a na níž získávají děti od rytíře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan glejt cechu čtenářského, Knížku pro prvňáčka a zároveň jsou pasováni na čtenáře knihovny. Při této slavnosti také děti odevzdávají pracovní list, do něhož zpracovávají knížku, kterou ve své první třídě přečetly.

Městská knihovna v Sedlčanech

Knihovně Jiřího Mahena v Brně kolegyně Ludmila Prokopová pracuje s pracovním listem, který nese název „Šňůrka plná písmenek“. Na ni děti během celého prvního školního roku mohou sbírat razítka písmenek abecedy za každou knížku, o níž paní knihovnici, převlečené v kostýmu Královny knížek, povypráví. Může to být knížka, kterou samy děti přečetly, kterou jim někdo přečetl nebo kterou četly společně s rodiči, sourozenci či s paní učitelkou. Kromě písmenek mohou děti získat také razítko hvězdičky. To mohou získat všechny děti, pokud splní bonusový úkol, který je pro ně v knihovně nebo ve škole vždy připraven.

Paní učitelka se sama může rozhodnout, kolikrát knihovnu v rámci školního roku navštíví. Tradiční je setkání na začátku a na konci školního roku, ale i mezitím jsou pro děti připravené v knihovně speciální programy zaměřené na poznávání písmenek i knížek pro začínající čtenáře (názvy jsou více než symbolické: B jako blechy, K jako kamarádi…). Některým učitelkám vyhovují právě tyto dvě návštěvy v knihovně, jiné chodí častěji. Setkávání však probíhají každý měsíc. Děti navštěvuje ve škole nebo v knihovně Královna knížek, vždy jim přinese ukázat knížku, která by se jim mohla dobře číst, povypráví jim z ní příběh a zadá jim úkol, jenž s vyprávěným příběhem souvisí. Záleží jen na dětech, jestli samy budou chtít úkol splnit. Mezitím mohou děti, jež přečetly nějakou knížku, povyprávět její děj Královně knížek a získat tak razítko písmenka. Jakmile všichni dovypráví, zbude ještě čas na zkontrolování doprovodného úkolu, který Královna knížek zadala. Děti tak mohou při návštěvě získat jak písmenko, tak hvězdičku. Každé dvě hvězdičky se pak promění v další písmenko. Děti mohou přijít povyprávět o knížce, již přečetly, také na kteroukoliv pobočku knihovny a mohou získat další písmenko i mimo čas setkání s Královnou knížek. Na konci školního roku získají všechny děti drobnou odměnu při slavnostním Klíčování a děti, které mají nejvíc písmenek, získají také Knížku pro prvňáčka.

Nápadů, jak pracovat s projektem Knížka pro prvňáčka, je jistě mnohem více. Vždyť knihovníci a knihovnice jsou sami o sobě velmi vynalézaví a snaží se dětem v maximální možné míře ukázat kouzlo písmen a slov v knížkách tak, jak učarovalo kdysi jim.

Další zdroje

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014/2015. SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků [online]. ©2010-2015 [cit. 2015-02-12]. Dostupné z:  <http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/ >.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. ©2009-2015 [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: <http://www.kjm.cz/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka >.[1] ROŽNOVSKÁ, Lenka. Čtení pro kočku, ale taky pro psa. Lenka Rožnovská [online]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: < http://www.lenkaroznovska.cz/projekty/cteni/01.html >.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku