Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O pracovišti

Jedná se o moderně koncipovaný prostor pro první kontakt se čtenáři a návštěvníky (1. NP).

Otevírací doba

Jako jediné pracoviště Ústřední knihovny je otevřeno každý všední den již od 8.00 hod.

Provoz Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Ústřední knihovna
Zákaznické centrum
Kobližná 4

8-19 9-14 -

Nabízené služby

Služby dostupné po celou dobu otevření knihovny (od 8.00 do 19.00 hod.)

Registrace a pokladna – přihlašování nových čtenářů, přeregistrace stávajících, hlášení změn a doplňování údajů v čtenářské kartě (např. e-mail, tel. číslo), vklady na čtenářská konta, platby poplatků z prodlení, upomínek, placení poškozených dokumentů i vratných kaucí na cenné knihy, platby za ztráty žetonů z šatny, ztráty či poškození knih a prodej propagačních předmětů a dalších materiálů (mapy, průvodce aj.).

Pozn.: Pokladní operace je možné provádět kromě Zákaznického centra i v centrální hale, na Informačních službách, v Hudební knihovně a v Knihovně pro nevidomé a slabozraké.

Poskytování informací – o knihovně (půjčovní doba, pravidla využívání služeb knihovny, orientace v prostorách provozů knihovny, akce pořádané knihovnou, využívání katalogů atd.), informace o městě Brně a regionu (místopis, kulturní akce, služby, instituce) a informace o státní správě a samosprávě. K dispozici je i příruční knihovna (encyklopedie, slovníky, obrazové publikace a turistické encyklopedie a publikace). Pro návštěvníky jsou k dispozici zdarma turistické mapy a průvodce brněnského regionu.

Informační středisko Europe Direct – poskytování informací informačních materiálů z oblasti EU.

Kontaktní místo Senior Point – poskytování informací pro seniory 55+.

Internet pro veřejnost 12 PC stanic s přístupem k internetu a on-line https://www.kjm.cz/data/fotogalerie_2015/DSC_0303.jpgkatalogům knihovny (2 oddělená pracoviště s 6 PC) a 1 PC s internetem a katalogy určené pro uživatele s handicapy.
Pracoviště č. 1 – na 6 PC jsou instalovány programy Microsoft Office. V případě zájmu je možné si rezervovat místo den předem do 19.00 hod. (v sobotu do 13.00 hod.), viz Provozní řád pro využívání internetu.

Pracoviště č. 2  5 PC s přístupem k internetu, přičemž 1 PC je určeno zejména pro klienty Informačního střediska Europe Direct a 1 PC nabízí vstup do databáze ASPI. Dále databáze najdete v Informačních službách a Hudební knihovně (seznam).

Kopírování a tisk dokumentů – povoleno je kopírování pouze z dokumentů knihovny (knihy, mapy, novinové a časopisecké články) na formát A4 a A3 černobíle. Cena za jednu stranu A4  je 2 Kč, za stranu A3 se platí 4 Kč. Dále je možné pro osobní potřebu tisknout materiály z internetu či informace z databází. 

Služby dostupné v ranním provozu centra (od 8.00 do 9.00 hod.)

V době před otevřením půjčoven Ústřední knihovny centrum vyjma výše uvedených služeb umožňuje:

  • vrátit veškeré půjčené dokumenty,
  • vyzvednout si rezervace a objednávky ze skladů,
  • půjčit si deštník.

Kontakt

  • Tel.: 542 532 164, e-mail: informace@kjm.cz

Fotogalerie

Vytisknout stránku Vytisknout stránku