Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O projektu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave vyhlásily při příležitosti měsíce října jako Mezinárodního měsíce školních knihoven 2016 pro základní školy a osmiletá gymnázia 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vyrobili záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu Čtu, čteš, čteme, a vyměnily si ji s partnerskou školou ze Slovenské republiky. Výměnu záložek využili k navázání spolupráce, kontaktů anebo poznávání života žáků ze Slovenské republiky a z České republiky a zároveň jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Průběh česko-slovenského projektu

České školy, které se chtěly do projektu zapojit, vyplnily do 25. září 2016 elektronickou přihlášku zveřejněnou na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Na základě zkontrolovaných a zpracovaných údajů z elektronických přihlášek z České a Slovenské republiky vytvořila Slovenská pedagogická knižnica 498 partnerských dvojic, z čehož bylo 242 dvojic mezinárodních česko-slovenských a 256 dvojic bylo vytvořeno z důvodu nízkého počtu přihlášených českých škol mezi školami slovenskými. Ve dnech 1. až 2. 10. 2016 zaslala Slovenská pedagogická knižnica kontaktní údaje každé partnerské dvojici spolu s podrobnými pokyny k realizaci česko-slovenského projektu. Zúčastněné partnerské dvojice informovala o tom, že vzájemná komunikace, výměna záložek i navazování přátelských kontaktů bude v jejich působnosti. Termín ukončení výměny záložek byl stanovený na 31. říjen 2016.


Vyhodnocení česko-slovenského projektu

Do projektu se přihlásilo celkem 997 škol s celkovým počtem 127 518 žáků, z toho bylo:

  • Z České republiky 242 škol (29 830 žáků),
  • Ze Slovenské republiky 755 škol (97 688 žáků).

Poděkování za účast, přátelskou komunikaci, svědomité zapojení se do projektu rozesílala Knihovna Jiřího Mahena všem českým školám 27. října 2016. Zároveň byly školy vyzvány k dobrovolnému zhodnocení akce a připojení několika fotografií z průběhu výroby záložek nebo fotografií nejkrásnějších výrobků dětí.

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií

Výběr z dobrovolného hodnocení projektu 102 českými a slovenskými školami spolu s fotografiemi z průběhu výroby záložek nebo s fotografiemi s vlastními nejkrásnějšími záložkami:

Přínos projektu podrobně

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku