Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií

část 1

Základní škola a Mateřská škola Zabrušany, Česká republika (Pavla Homičová)

Zapojili jsme se do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, tentokrát pod názvem: „Čtu, čteš, čteme“. Vyrobili jsme záložky, na kterých byly obrázky z oblíbených knih a pohádek našich malých čtenářů. Dohodli jsme se na spolupráci se slovenskou školou ZŠ a MŠ Chocholná, Velčice, a záložky jsme odeslali. Těšíme se na další spolupráci.

Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda (Marcela Kanisová)

Naše malotřídní škola se do projektu zapojila již poněkolikáté, práce na záložkách děti velmi baví. Spolupracujeme již druhým rokem se Základní školou v Horke a naše spolupráce nespočívá pouze ve výrobě a výměně záložek, ale inspirovali jsme děti i k dopisování a tak navázání nových kamarádství. Děti tak zase jinou formou získávají znalosti o jiných zemích, seznamují se více se slovenštinou a navzájem si vyměňují dopisy, obrázky, fotografie a zážitky. Navzájem si pak sdělují, co jejich nový kamarád či kamarádka psal. Letos také již z e-mailu vím, že i paní učitelky z tamní školy vyrobily jako bonus pro naše pedagogy také záložky, proto my již nyní musíme přemýšlet, jak jim tento moc milý nápad vrátit a oplatit. Nejspíš formou nějaké drobnosti na Vánoce, to se ale ještě teprve společně rozhodneme. Záložky dětem rozdělíme, společně se s nimi vyfotíme, povykládáme si, co asi inspirovalo k jejich výrobě jejich slovenské kamarády a letos pravděpodobně budeme těchto záložek používat v rámci školních čtenářských dílen při čtení knih z naší školní knihovničky.

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Boskovice (Ivana Staffová)

Účast v tomto projektu se pro žáky naší školy stala podzimní tradicí. Do projektu se zapojily všechny děti a vyrobily různými výtvarnými technikami přes 85 záložek do knih. Záložky jsme odeslali s průvodním dopisem a fotografiemi naší partnerské škole, kterou se letos stala Speciální základní škola na ulici J. Kollára 3 v Novém Městě nad Váhem. Ahoj kamarádi a kamarádky, srdečně vás zdravíme z českého města Boskovice, které se nachází nedaleko Brna. V rámci česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ jsme pro vás vyrobili spoustu záložek, které vám nyní v balíčku posíláme. Budeme rádi, když je využijete při čtení pěkných a zajímavých knih doma či ve škole a když vás bude čtení s našimi záložkami bavit. Spoustu příjemně strávených chvil nad knihou vám přejí žáci a učitelé z boskovické MŠ, ZŠ a PrŠ.

Základní škola Skálova, Turnov (Lenka Konopková)

V rámci česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, který vyhlásila Slovenska pedagogická knižnica ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, jsme vytvořili přes sto kusů pestrých záložek (105 ks). Tvořily je v rámci výtvarné výchovy všechny tři šesté třídy a obě třídy sedmé. V rámci českého jazyka 6. C uskutečnila nápad spolužáka Ondřeje Žigy a vytvořila společnou knihu. Každý žák přispěl jedním listem, na kterém se představil. Záložky i kniha putují na Slovensko. I my jsme obdrželi záložky vyrobené žáky naší partnerské školy z Čadce. Těšíme se z nich a doufáme, že touto výměnou naše vzájemné poznávání a spolupráce nekončí, ale začíná. Ať už formou vzájemné korespondence nebo i osobním setkáním při výměnných pobytech.

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, přísp. org. (Jana Reisingerová)

Z naší školy se zúčastnilo projektu 25 třeťáků a 39 páťáků. Spolupracovali jsme se školou ZŠ Marianka. Děti výroba záložek velmi bavila, většinou kreslily své nejoblíbenější hrdiny. Prostřednictvím internetu jsme si i našli webové stránky slovenské školy, abychom se lépe poznali.

 

Základní škola Okružní, Most (Leona Štěpánková)

Děkujeme Vám, že jsme se opět mohli zúčastnit už 7. ročníku projektu, který je mezi žáky oblíbený. Výroba záložek žáky baví a už teď se těšíme na další ročník projektu.

 

Základní škola a Mateřská škola Dřísy (Ivana Vávrová)

Každoročně pořádáme akci Noc s Andersenem. Projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ byl pro nás výzvou. Proč nepoznat na Slovensku školu, která by s námi spolupracovala nejen v oblasti čtenářské gramotnosti, ale abychom si i dopisovali, učitelé si vyměňovali zkušenosti nebo se dokonce navštěvovali?

Prvním přípravným krokem byla beseda se spisovatelem J. Opatřilem o jeho tvorbě. Kapřík Metlík nás pak provázel při výrobě záložek, hodinách čtení a stal se oblíbeným i v MŠ. Možná jsme měli štěstí, že nám byla přiřazena škola v Čereńanech. Velikost a charakteristika odpovídala přesně té naší. Stačilo pak pouze oslovit pana ředitele Mgr. Mariána Lukáče. Jeho reakce byla okamžitá a velice vstřícná. A tak jsme se již při výrobě záložek těšili, jak budou noví kamarádi (každý žák měl přiřazeného konkrétního kamaráda ze Slovenska) reagovat a zda se jim naše „dílka“ budou líbit. Po domluvě s panem ředitelem se do projektu zapojila i MŠ. Obraz s 33 kapříky Metlíky, skládané záložky s fotografiemi, záložky školáků s fotografiemi s odkazy na oblíbené knížky, knížka Kapřík Metlík ve sportovním rybníku s věnováním autora a fotografický kalendář z akcí žáků putovaly autem s našimi učiteli až na místo určení – Čereńan. Následovalo setkání s žáky, vzájemné předávání záložek. Pečlivě připravený program včetně prohlídky školy byl pro nás, učitele, milým zážitkem. Zvláštní byla skutečnost, že při hovoru jsme pouze souhlasně pokyvovali hlavou. Ve všech problémech, starostech i radostech jsme se shodli.

Záložky i darované knížky od nových kamarádů naše žáky potěšily. Příslib návštěvy a vzájemné spolupráce je pro nás tou nejcennější záložkou – záložkou do knihy přátelství, kterou jsme díky Vám a kolegům z Čereńan začali psát. K projektu bylo vytvořeno také video: https://youtu.be/Dknp-Hfsm6E .

Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 (Michaela Fišarová)

Žáci 2. stupně naší školy měli za úkol vytvořit záložky do knih, které zaslali svým vrstevníkům na Slovensko. Ze slovenské školy děti poslaly záložky k nám do školy. Na záložku děti nakreslily obrázek ze své oblíbené knihy a také doporučení, proč právě tuto knihu by si žáci na Slovensku měli přečíst. Záložky doplnili také o kontaktní údaje, aby si mohli se svými vrstevníky poděkovat i osobně. Pracovali s chutí a projekt je velmi zaujal. Obdrželi jsme velmi hezké záložky ze Slovenska a se slovenskou školou si vyměnili také dopis a několik mailů. Slovenským dětem jsme spolu se záložkami zaslali i knihu, kterou napsali žáci druhého stupně a podařilo se ji v nakladatelství Paseka vydat. Také jsme na Slovensko zaslali informační materiály o naší škole. Každé dítě, jehož záložka byla odeslána, obdrželo záložku od svého slovenského vrstevníka. Projekt na naší škole probíhá už několikátým rokem a je velmi úspěšný. Záložky do knih pomáhají při čtení našim žákům.

Základní škola Roštín (Jaroslava Plachá)

I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Tentokrát nám byla vybrána ZŠ Okružná ve východním Slovensku. V pracovních činnostech jsme pro slovenské kamarády vyrobili mrkací záložky, v informatice jim žáci 5. ročníku napsali dopis a v prvouce a vlastivědě jsme si o obci Okružná povyprávěli a ukázali si ji na mapě. Pokaždé se velmi těšíme na dopis a záložky od slovenských kamarádů. Projekt se žákům velmi líbil.

Interaktivní základní škola Karlova, Varnsdorf (Šárka Fibigerová)

Interaktivní základní škola Karlova ve Varnsdorfu se účastní tohoto projektu již po sedmé. Byly osloveny všechny děti ze školní družiny, které se s nadšením pustily do tvorby vlastních záložek. Děti si donesly vlastní oblíbenou knihu, kterou prezentovaly před skupinou dětí a vymyslely různé druhy záložek, které by se jim do knihy líbily. Různými technikami vyráběly záložky pro své kamarády ze Slovenské republiky. Byly taky překvapené, když jsme společně na mapě hledali město a školu svých kamarádů a o to větší bylo překvapení při otevření balíčku plný nápaditých záložek od dětí ze slovenské školy. Všem se záložky líbily a přislíbili jsme si, že v příštím roce se projektu zase rádi zúčastníme.

Základní škola Tymákov (Zdeňka Sarauerová)

Do projektu jsme se přihlásili, protože jsme v něm kromě výchovy ke čtenářství a podpory výtvarné kreativity dětí viděli i možnost navázání přátelských vztahů s dětmi ze škol našeho nejbližšího souseda – Slovenska. Jako partnerská slovenská škola nám byla vybrána podobná malá škola jako ta naše - Základná škola Kojatice z východního Slovenska. Děti se zajímaly, kde slovenská škola leží a zjišťovaly informace o škole na jejich webových stránkách. S žáky jsme zavítali do místní obecní knihovny, povídali jsme si o dětských knihách a hledali jsme vhodné náměty na záložky. Nakonec všech 76 žáků vyrábělo záložky různými výtvarnými technikami a z různých materiálů. Děti práce velmi bavila a každý na svou záložku připojil pozdrav slovenskému kamarádovi. Balíček se záložkami, drobnými dárky a s dopisem, který napsali páťáci, jsme odeslali na Slovensko 26. října. A když jsme se po podzimních prázdninách vrátili do školy, plni radosti a očekávání jsme rozbalovali balíček s krásnými záložkami ze Slovenska!

Základní škola Náměšť na Hané (Ladislav Havelka)

Děti k výrobě záložek přistupovaly velmi zodpovědně a s velkou motivací, že právě jejich výrobek bude sloužit jinému vrstevníkovi k četbě knihy. Žáci měli za úkol napsat na záložku název knihy, jméno jejího autora a také ztvárnit motiv, hlavní postavu či příběh přečtené knihy. Každý z vyučujících pojal výrobu záložek jiným způsobem, takže zaujmou svojí originálností, zvláště však ze stran dětí, z nichž některé pojaly tvorbu jako formu dopisu a sdělily budoucímu čtenáři své dojmy z četby nebo na záložku psaly kontaktní údaje. Deváťáci doplnili výtvarnou stránku záložky citátem, který si v rámci tématu sami vybrali. Díky projektu byly děti nuceny zamyslit se nad svou četbou, mohly samy sebe hodnotit – čtou-li mnoho nebo málo, popřípadě co by mohly udělat pro svoji četbu děl pro děti a mládež. Výroba záložek dodala na důležitosti přečtené knihy a pro děti byla motivující zvláště skutečnost, že právě jejich výrobek bude zdrojem inspirace k četbě ztvárněné knihy nebo k četbě knih vůbec. Nejdůležitější pro žáky však bylo vidět na druhém konci osobu, která právě jejich záložku dostane do rukou. Záložky jsme si vyměnili s naší partnerskou školou, 7. ZŠ Vinohrady, Levice.

Základní škola U Dvora 745, Letohrad (Taťána Sýkorová)

Projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ byl velmi zajímavý a přínosný pro naše děti a školu. Žáci vyráběli záložky a v hodině slohu našim slovenským kamarádům popsali naši školu a město. Práci jsme využili pro hodiny českého jazyka (literatury, slohu) a výtvarné výchovy. Projekt se nám velmi líbil, bavil nás a byl pro nás zajímavý tím, že jsme se mohli dozvědět nové informace o nám neznámé slovenské (v našem případě maďarské škole, Základní škole Ferenca Kazinczyho v Tornaľe). Partnerské škole jsme poslali, kromě jiného, dětmi vyrobené přebaly zápalek. V našem městě, Letohradě, se totiž začali vyrábět po domácku již v první polovině 20. století sirky – zápalky. V loňském školním roce naši žáci vymysleli projekt, ve kterém si osvěžili vznik sirkařství v našem městě.

I. Německé zemské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola,  Mendlovo nám., Brno (Eliška Nečasová)

Projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ nás zaujal ze dvou hlavních důvodů. Prvním je důležitost čtení a jakákoli příležitost četbu dětem ozvláštnit je k ní snad blíže poutá. Druhým důvodem je stálé podvědomé cítění, že Česko a Slovensko nespojuje jen záložka, ale také společná minulost. Reakci žáků budu hodnotit z pohledu třídní jedné ze zúčastněných tříd. Moji žáci nejsou nijak zvlášť nadšení do tvoření obecně. Jakmile jsem jim ale řekla, co by měli vyrobit, nadšeně se vrhli do práce. Téma jsme pojali tak, že měli doporučit knihu, kterou sami četli. Někteří zvažovali dlouho, který titul vybrat. Jen málo kdy pracují na něčem výtvarném s takovým zaujetím, jako tentokrát. S partnerskou školou v Prešově jsme se navíc domluvili, že děti napíší také listy, kterými svoji oblíbenou knihu představí. Navíc jsme se také dohodli, že si navzájem nějakými plakáty představíme naše školy a města, z nichž pocházíme. Toto nás ještě čeká a už teď se těšíme na výsledek.

Základní škola Obříství (Irma Fendrichová)

Naše děti se na projekt moc těšily, letos jsme se účastnili už 6. ročníku. S napětím jsme očekávali, která slovenská škola nám bude vybrána. Partnerskou školou pro nás byla Základná škola Lučenec, Vajanského 47. O škole jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z internetu. Děti zajímá úplně vše, dokonce i jídelníček slovenské školy. Potom už jsme se pustili s chutí do práce. Zapojil se celý náš 1. stupeň, což je 98 dětí. Metodu, techniku i téma si zvolily paní učitelky samy. Práce se dětem dařila, vyráběly s chutí. Po skončení jsme se všichni vyfotili a nafotili také záložky. Záložky s fotkami a průvodním dopisem jsme poslali na Slovensko s přáním, aby se naše práce líbila. Děti toužebně očekávaly, co dostanou na oplátku ze Slovenska a jakého si najdou nového kamaráda. Po týdnu se dočkaly. Nyní se při čtení mohou radovat z nové záložky.

Základní škola T. G. Masaryka Šardice (Yveta Řiháková)

Všichni naši žáci s nadšením přivítali možnost zapojit se do tohoto mezinárodního projektu, který má velkou zásluhu zejména v podpoře čtenářství.  Knihy jsou více či méně součástí života všech žáků. Žáci si povídají o knihách, předvídají, komu asi záložka od nich přijde a naopak. Rozšiřují si slovní zásobu a vztah k četbě. Děti si obdržených záložek cení a ty, co vyrábějí pro kamarády, dělají s láskou. Jistě nám pomohou na naší cestě za hledáním a poznáváním moudrých myšlenek v knihách. Pro výrobu záložek čerpali mladší žáci inspiraci z folklorních tradic obce. Většina se jich začátkem října zúčastnila v parádních krojích hodového průvodu. Jiné mladé autory zaujala pro jejich kreativní tvorbu říše zvířat. Při stříhání, skládání a lepení z papíru zavzpomínali na pohádkové zvířecí hrdiny, nebo vyhledali zajímavosti z jejich života v encyklopediích. Starší žáci volili různé techniky a nebáli se své výtvory dotáhnout k dokonalosti při zatavení do trvanlivé fólie.

Přesně měsíc po přihlášení do mezinárodního projektu 25. 10. 2016 putoval plný balíček příběhů vepsaných od srdce a s nadšením do krásných záložek pro 175 slovenských kamarádů v Základní škole Jána Drdoša Vígľaš. Společně se záložkami dorazily na Slovensko i adresy dětí, které projevily zájem o korespondenci s nejbližšími sousedy. Kouzelně byla předána zásilka od naší partnerské školy právě do čtenářské dílny v poslední vyučovací hodině 1. 11. a pomohla ji při předání milých dárečků slavnostně ukončit. Celá naše základní škola se těší na vzájemnou spolupráci, komunikaci a osobní kontakt při nabídnuté sportovní akci v Šardicích na konci školního roku. Nyní nám jen zbývá dohodnout se na vyhovujících podmínkách pro obě strany. Moc děkujeme za tak krásný projekt, který má pro děti smysl a podporuje vztah ke knihám.

Základní škola a Mateřská škola Bohdalice (Karin Šulcová) - zkráceno

Naši páťáci připravili kamarádům z Bratislavy 20 záložek, které vyráběli v rámci dílny čtení a jejich výrobu střídali se čtením vlastních knih. Záložky z přední strany představovali buď chlapce, nebo holčičku vystřiženou z barevných papírů a s mrkacíma očima, pod postavou je jméno toho, kdo záložku vyráběl. Na druhé straně záložky je fotografie žáka s knížkou, kterou právě čte a štítek k doplnění. Na štítku jsou hesla: čtu/čítam, čteš/čítaš, čteme/čítame. Naši žáci doplnili českou část, tedy název knihy, kterou právě čtou a stručně popsali, proč rádi čtou a proč mají rádi knihy. Slovenští kamarádi si pak doplní, kterou knihu čtou oni a proč rádi čtou. Na štítku je také web a e-mail naší školy. Když se záložka vloží do knihy, je vidět hlavička chlapce nebo dívky s mrkacíma očima.

Dále jsme dětem do balíčku přidali vlastní regionální učebnici Bohdalice a okolí, kterou napsali a vydali učitelé naší školy, a která doplňuje našim žákům informace o historii, přírodě a kultuře regionu, ve kterém žijí, a rovněž je velkou motivací pro naše žáky k vlastní literární tvorbě. Také jsme poslali knížku o historii naší obce napsanou učitelkou dějepisu naší školy. Rovněž jsem poslala CD s prezentací z výroby záložek a z dílny čtení a nějaké cukrovinky pro děti ZŠ v Bratislavě, které budou mlsat při čtení svých knih (mimořádně). Mgr. Šidlová a děti ze ZŠ Biskupická nám poslali balíček rovněž s 20 záložkami, školním časopisem, školním bulletinem, CD s prezentací o škole a výrobě záložek a cukrovinkami pro děti. Záložky dětí z Bratislavy jsou vytvářeny volnou formou a obsahují jména a e-mailové adresy dětí, které je vyráběly.

Zajímavost z projektu: Jakmile jsme záložky vyrobili, nafotila jsem s nimi všechny děti v naší knihovně. Stejným způsobem nafotila své děti Mgr. Šidlová s našimi záložkami, což se nám moc líbilo a bylo velmi příjemné. Jakmile jsme dostali záložky z Bratislavy, rovněž jsme se s nimi nafotili. A jedná krásná zajímavost, Mgr. Šidlová mi napsala: Cooper je nadšený, pretože číta rovnakú knižku a preto si vybral aj záložku Vašej žiačky. Prosil ma, aby som ho odfotila a tiež Vám poslala.Byla to záložka naší Zinky a její kniha se jmenuje Deník malého poseroutky. Zinka, když viděla fotku usměvavého chlapce se svou záložkou, byla velmi šťastná!! Potom si hned našla Cooperovu záložku a rovněž chtěla, abych ji vyfotila a fotku poslala Cooperovi na oplátku.

Spolupráce probíhala naprosto perfektně a byla pro nás velmi přínosná, protože byla nejen obohacením našich dílen čtení tvorbou záložek pro nové kamarády, ale hlavně vytvořením dětských přátelství, i když zatím jen na dálku a prostřednictvím e-mailu. Už se těším, jak si děti začnou si vyměňovat e-maily a jak si budou rozumět, ale vzhledem k tomu, že naprosto bezproblémově četly slovenskou prezentaci, tak si myslím, že se slovenštinou nebudou mít problém. Pozvala jsem děti ze ZŠ Biskupická do naší školy, pokud budou mít možnost navštívit ČR. Budeme se na ně moc těšit!

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť (Veronika Sedláčková)

Letos jsme se podruhé zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Pracovalo se nám lépe, už jsme měli představu, co se v loňském roce osvědčilo, kolik času bude zapotřebí. Projektu se na naší škole účastnilo 58 studentů nižšího gymnázia.  Nechali jsme se inspirovat kolážovou tvorbou Jiřího Koláře. Skupina děvčat ze sekundy se pustila do precizní práce s malými částmi textů po vzoru chiasmáže. Studentky primy zase koláží ztvárnily samy sebe, jak leží na koberečku a čtou si. Studenti sekundy se nechali vtáhnout do hry s barvami, kterou doplnili krátkým textem. Naší partnerskou školou je Gymnázium Partizánske, proto jsme spolupracovali i na projektu záložek. Od slovenských studentů jsme dostali tentokrát textilní záložky s výšivkami, aplikacemi, knoflíčky. Zlínští studenti se projektu účastní rádi, vždy malou odměnou oceníme ty, jejichž záložky vyhodnotíme jako nejzdařilejší. Ale samozřejmě nejvíce jsou zvědaví na to, jaké záložky pošlou jejich slovenští vrstevníci.

Základní škola Týnská, Třebíč (Jaromíra Kratochvílová)

Výměna záložek proběhla v termínu. Komunikace s partnerskou školou z Bytče byla bez problémů. Žáky tvorba záložek bavila a měli radost ze záložek, které obdrželi od kamarádů ze Slovenska. Zapojily se dvě třídy – 6. a 8. ročník. Osmáci se zúčastnili již potřetí. Určitě se těší na další ročník. Děkujeme za pěkný projekt, který jsme si v rámci výuky literatury ještě rozšířili.

Základní škola a Mateřská škola Batelov (Jaroslava Nevěčná)

Do projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ se zapojilo 190 žáků naší školy. Žáci vytvářeli záložky s motivem knih, které právě četli ve škole v hodinách čtení na 1. stupni, ve čtenářských dílnách na 2. stupni, nebo sami doma. V letošním roce jsme nevytvářeli záložky jen papírové, ale 2. třída vytvářela záložky vyšívané. Žáci četli knihu o indiánech, a tak na záložky vyšívali indiánské motivy. Partnerská škola ZŠ Výčapy – Opatovce nás kontaktovala jako první. Z emailu paní koordinátorky Mgr. Vlasty Vlčkové byla patrná radost, že jim byla přidělena česká škola. V minulých letech bylo málo přihlášených českých škol, a tak probíhala výměna se slovenskou školou. Paní koordinátorka nám poslala základní informace o své škole. My jsme si pak s žáky jednotlivých tříd vyhledali webové stránky našeho partnera. Naši žáci se tam dověděli mnoho zajímavostí, např. srovnávali, jaké předměty se učí slovenské děti, jaké zájmové útvary škola nabízí, jakých akcí se účastní, nebo jaké obědy se vaří ve školní jídelně.

Paní koordinátorce jsme napsali základní údaje o naší škole a dohodli jsme přibližný termín odeslání záložek. Výměna záložek proběhla bez problémů. Na Slovensko jsme odeslali kromě záložek pohledy městyse, ve kterém se naše škola nachází, a dopis. V něm nabízíme možnost dále spolupracovat i po výměně záložek. Symbolem naší školy je sova, a tak jsme k záložkám přidali ještě keramickou sovu vyrobenou v naší keramické dílně. Když jsme 31. 10. dostali záložky ze Slovenska, byli jsme mile překvapeni. V zásilce byly kromě dopisu i dvě malé sovy vyrobené z přírodního materiálu. Na některých záložkách pak byly uvedeny emailové kontakty na žáky. Věříme, že díky tomuto projektu navážou čeští žáci z Českomoravské vysočiny se slovenskými žáky z Nitranského kraje nová přátelství.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku