Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií

část 2

Základní škola Velká Bíteš (Věra Kroutilová)

Do projektu se zapojilo 355 dětí z naší školy (1. stupeň). S tématem se naší škole pracovalo velmi dobře, neboť se i jinými aktivitami (zapojováním do soutěží, projektů) snažíme u dětí vytvářet pozitivní vztah ke knihám a motivovat je ke čtení. Pro výrobu záložek jsme nevolili jednotnou techniku, její zvolení bylo výhradně na dětech a vyučujících. Od partnerské školy jsme dostali krásné záložky, i my jsme škole poslali všechny záložky, které děti vyrobily. Na další spolupráci s partnerskou školou se budeme následně domlouvat. Věříme, že výroba záložek přinesla nejen nám, ale i všem zúčastněným školám mnoho radosti a pozitivních zážitků a těšíme se na další ročníky tohoto projektu.

Základní škola Svážná, Most (Věra Nezbedová)

Naše škola se do projektu zapojila poprvé. Práce se zúčastnily děti z celého prvního stupně. Techniky a zpracování tématu si zvolila každá paní učitelka podle své fantazie. Žáci k zadanému úkolu přistupovaly velmi zodpovědně, darování záložek slovenským kamarádům je hodně motivovalo. Největší odměnou pro ně bylo, když dostaly krásné záložky od dětí z naší partnerské základní školy v Trnavě. Myslím, že spolupráce proběhla k oboustranné spokojenosti a pevně doufám, že i slovenským dětem se záložky od nás budou líbit.

Základní škola a Mateřská škola Krušovice (Lenka Vernerová)

Projektu jsme se zúčastnili letos podruhé. V loňském roce jsme nevěděli, co očekávat, ale výsledek se nám natolik zalíbil, že jsme se přihlásili opět. V letošním roce nám byla přiřazená ZŠ Vydrník. Kontaktovala jsem paní učitelku, domluvily jsme se na počtu dětí, ačkoli pro obě strany nebyl problém zaslat více. Se žáky celé školy jsme si nejprve zjistili informace o slovenské škole, prohlédli jsme si webové stránky, zjišťovali jsme rozdíly a shody například v počtu žáků, nabídce kroužků atd. Na mapě jsme měřili vzdálenost od naší školy do Vydrníka, jeho polohu. Záložky jsme vyráběli průběžně, většinou v době odpolední družiny. Menší děti spíše kreslily a skládaly, starší navlékaly korálky, odvážlivci zkoušeli vyšívat, polepovat špachtle, pracovali s drátky... Společně jsme udělali jmennou koláž všech dětí - první písmeno jména z filcu, jméno pak dopsané perem. Měli jsme rozpracované ještě knížečky, bohužel se nám je díky mnoha školním akcím ve stejné době nepodařilo dokončit. Jsme však připraveni zaslat je do Vydrníka ještě dodatečně s přáním k Vánocům. Zároveň hodláme přidat brožurkovou knížku vydanou k 100letému výročí naší školy.

Balíček jsme odesílali před prázdninami, po nich jsme také obdrželi záložky ze Slovenska. Děti byly nadšené, velmi nás potěšil dárek v podobě slovensky psané knížky s věnováním a podpisy všech zúčastněných žáčků. Kromě mnoha krásných zalaminovaných záložek a knihy nám přišlo také mnoho citátů, dárečků (ručně vyrobených náramků, sádrových odlitků, zápichů do květináčů) a dopis, kde děti psaly o své škole, o tom, co čtou a další. Našim žákům jsem dopis přečetla a všichni pozorně poslouchali, měli radost, že rozumí "cizímu" jazyku, někteří se hned ozývali, že by chtěli do té školy jet na návštěvu. Byli opravdu nadšení. Navíc jsme se všichni s radostí naučili slovenský jazykolam "Klobučníčka, klobučník, kládli klobúk na ručík". V porovnání s loňským rokem byly letos děti více motivované, spokojené, velmi nás překvapila a potěšila štědrost a nápaditost ze ZŠ ve Vydrníku. Doufám, že také druhá strana nebyla zklamaná, neboť si děti daly záležet, ačkoliv jsme vše nezvládli, jak jsme původně měli v plánu. Určitě se rádi připojíme i v příštím roce. Budeme pouze zvažovat spolupráci s letošní školou nebo poznávání dalších kolektivů v jiných školách.

Základní škola Vsetín, Sychrov 97 (Jaroslava Ševčíková)

Téma bylo zadáno všeobecně a práce s ním byla jiná než dřív, u konkrétnějších témat, např. téma: Můj knižní hrdina bylo konkrétnější a dětem se lépe uchopilo. V našem případě ale v podstatě nehrálo roli téma, žáci už mají své kamarády v partnerské škole Rázusova a vlastně cíleně dělali záložky pro své kamarády a prostřednictvím záložek jim často doporučovali knížku k přečtení. Ti mladší jim prostě namalovali hezkou funkční záložku- tedy věc, kterou si označí v knize místo, kam dočetli...

Jedná se o rychlou nepříliš náročnou aktivitu, se kterou si člověk nemusí více „hrát“ – děti udělají záložky, připomenou si čtení a knihy a je to… anebo se dá rozvíjet po celý rok, což právě děláme my. Rozvíjíme spolupráci, vyměňujeme si inspiraci ke čtení a to jak mezi sebou, tak i se slovenskými kamarády. Proto bychom chtěli v projektu pokračovat, cítíme, že má smysl… projektem jsou „uvozeny“ a nastartovány na začátku školního roku téměř veškeré další čtenářské aktivity v naší škole. Vyrobené záložky se stávají symbolem odměn a cen při akcích a soutěžích v naší školní knihovně a děti se těší, jak si je mezi sebou budou vyměňovat (protože ani zdaleka ne všechny vyrobené záložky odesíláme v rámci projektu partnerské školy).

Církevní základní škola v Kroměříži (Edita Šenkyříková)

S projektem „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ jsem se setkala poprvé, neboť jsem přišla na novou školu, kde tento projekt podporují. Jen nápad, vyrobit a vyměnit záložky, mi přišel skvělý. Ale zapojit do toho všeho české a slovenské školy v rámci mezinárodní spolupráce, je skvělé. Děti na 1. stupni se pustily do tvorby záložek s velkou chutí, vymýšlely různé obrázky a nakonec vytvořily moc hezké záložky pro slovenské kamarády. Žáci na 2. stupni se již více zamýšleli nad tématem „Čtu, čteš, čteme“. Hledali různé citáty o knihách, různá moudra známých spisovatelů nebo citáty s náboženskou tématikou. A citáty ve spojení s obrázky pak přenesli a propojili do záložek. Výsledný efekt byl velmi uspokojivý. Pro větší trvanlivost jsme každou záložku zalaminovali. Dle reakce paní učitelky ze Slovenska se naše záložky dětem líbily a to samé můžeme říct i my, jelikož se mezi dětmi po záložkách jen zaprášilo.

ZŠ speciální a PŠ Diakonie ČCE Merklín – odloučené pracoviště Sušice (Iva Fišerová)

Česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ se účastníme poprvé a téma se nám velmi líbilo. Jsme malé odloučené pracoviště speciální školy s devíti žáky. Naši žáci jsou děti s kombinovaným postižením od lehkého až po těžký stupeň, rozděleni do dvou tříd. Náš doplňující program se uskutečňoval v rámci naší výuky – hlasité čtení, předčítání z knih, individuální čtení časopisů pro mládež, výroba záložek, psaní e-mailů na Slovensko, dopis na poštu… nestihli jsme aktuální návštěvu knihovny, doženeme to později. Při vymýšlení záložek na podporu čtení jsme především vycházeli z možností našich žáků. Ti, kteří ještě nečtou písmenka, čtou obrázky – tak ti použili jako vstupní materiál dětský časopis Sluníčko a stříhali a skládali a lepili a provlékali. Některým v začátcích čtení moc pomáhají „čtecí okénka“, tak ti vymýšleli záložky právě s okénky na písmena. Návrh záložek nám dal zabrat, neboť nejprve byla okénka na čtení pouze vystřižená, pak byla otvírací a nakonec v každé záložce bylo okének více a z některých po otevření na vás vykoukne oblíbený hrdina. A protože máme ve škole samé kluky, tak nakonec vyhrála záložka ve tvaru rakety nebo autobusu, malovaná temperami, zalaminovaná a okenice dolepené izolepou.

Záložek všech jsme vyrobili pro každého žáka z partnerské školy a rovnou taky každý ještě jednu pro sebe. Celý projekt u nás probíhal takto: na začátku října jsme dostali adresu naši partnerské školy z Prešova, našli si ji na mapě a vyhledali si informace na internetu. Pak jsme jim 2x napsali dopis mailem. Během října jsme vyráběli záložky a dávali dohromady, co pošleme o našem městě – navštívili jsme Informační centrum v Sušici, kde jsme dostali mapku, letáky, obrázky a připojili jsme náš vlastní popis města a naší školy. A před podzimními prázdninami jsme odeslali objemnou obálku se záložkami, dopisem a dalšími materiály na Slovensko do Prešova. Posledního října nám přišla tlustá obálka a v ní pro každého našeho žáka originální záložka a jedna navíc- tu jsme dali na nástěnku. Moc se nám líbily, kluci si je pyšně nesli domů a chlubili se, že jsou až ze Slovenska. Záložky si dáme někdo do knížky, kterou čteme, někdo do časopisu, který si prohlížíme, a někdo do knížky žákovské. Na závěr jsme si s Prešovem vyměnili děkovné maily a popřáli požehnané blížící se vánoční svátky. A už teď víme, že jedno naše vlastnoručně vyrobené novoroční přání poputuje na Slovensko. Myslím, že cíl česko-slovenského projektu navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtení prostřednictvím výměny vlastnoručně vyrobených záložek do knih byl u nás ve škole splněn beze zbytku: kontakt jsme navázali, práce se nám líbila, záložky také a jak to bude se čtením a s kamarádstvím na Slovensku ukáže čas.

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná (Radka Prokopová)

Tento projekt na podporu čtenářství se nám velmi líbí. Letos jsme se ho zúčastnili počtvrté. Téma bylo pro děti zajímavé, protože se při výrobě záložek většinou zaměřili na knihu, která na ně velmi zapůsobila nebo kterou mají rozečtenou a doporučili by ji svým spolužákům. Nejmladší čtenáři ilustrovali své záložky po přečtení příběhu paní učitelkou. Při výrobě jsme využili především techniku kresby a koláže. S koordinátorkou slovenské školy jsme domluvily detaily předání a do Klátovy Nové Vsi jsme kromě záložek poslali i informace o naší škole. Doufáme, že se naše záložky budou slovenským žákům líbit a využijí je při četbě svých knih. Ze slovenské školy nám přišly krásné nápadité záložky a dopis, na který připravujeme odpověď.

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov (Miroslava Krátká)

Naše škola se účastní Vámi vyhlášeného projektu již třetím rokem. Téma zaměřené na čtenářské dovednosti a vztah dětí k literatuře je pro naši školu jednou z priorit, tudíž jsme se neváhali do projektu opakovaně zapojit. Na naší škole se účastnili výroby záložek všichni žáci 1. – 5. ročníků. Třídní učitelky volily pro žáky nejrůznější metody: kreslení, malování, vystřihování, lepení, vyplétání, tvorbu koláží a laminování. Záložky tvořili na základě vlastní nebo společné školní četby vybraných knih. Velkou motivací pro naše žáky byla touha obdarovat druhé a navázat kontakty s vrstevníky ze zahraničí. Z tohoto důvodu jsme partnerské škole kromě výrobků ve formě záložek zaslali i pozdravný dopis, materiály o naší škole a našem městě a rovněž nějaké kontakty na žáky. Bohužel, vzhledem k velké vzdálenosti našich škol se budeme snažit alespoň o následnou písemnou komunikaci.

Základní a mateřská škola Staré Město (Josef Gerda)

Na tomto projektu jsem jako vášnivý čtenář pracoval s radostí a motivovat děti bylo pro mne také jednodušší. Spolupráce a komunikace s paní Janou Pitoňakovou ze školy ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa, byla perfektní. Děti ze Slovenska nám poslali nádherné záložky různých tvarů a technik. Dětem se nejvíce líbí, že je každá jiná, tím pádem taková osobní. My jsme k tématu přistoupili jinak a poslali jsme jim všechny záložky stejně velké a jednou technikou (vodové barvy doplněné fixy a zalaminované). Shodou okolností právě zařizujeme novou dětskou knihovnu na naší škole, tak se to bude dětem opravdu hodit. Dále musím říct, že jsme se inspirovali samotnými záložkami a máme v plánu po novém roce vyzdobit zdi nové dětské knihovny malbami starších žáků ve tvaru obrovských záložek do knihy s různými barevnými motivy. PS: I já jsem si po X letech s radostí udělal, spolu s našimi dětmi, jednu záložku do knihy pro sebe.

Školní družina Provodín (Marie Kuchynková)

Pohádka se zpívá, pohádka se povídá, že naše družina pohádkou začíná.
Z pohádky do pohádky, tam i zpět, procestujeme pohádkový svět.
Na prince, princezny budeme si hrát, ať je každý v družině rád.
Celý rok s pohádkou, budeme žít a ve tváři úsměv a radost vždy mít.
Mámo, táto, hádej s námi, vždyť jsme přece kamarádi.
Mámo, táto, hádej teď! V jakou pohádkovou bytost se proměním hned? 

Tak to jsme my! Holky a kluci z POHÁDKOVÉ DRUŽINY. Bydlíme nedaleko Třeskoprsk (Doks), kde bydlel autor známého českého komiksu Čtyřlístek pan Jaroslav Němeček. Zde také vznikaly i jeho příběhy. Nyní už chápete, proč se naše provodínská družinka zapojila do vašeho česko-slovenského projektu: „Záložka do knihy spojuje školy“ a proč jsme vyráběli záložky pro naše slovenské kamarády. Rádi si totiž v družince čteme, prohlížíme knížky a hrajeme pohádky. Nejsme sice žádní malíři, ale i tak budeme rádi, když naše záložky udělají někomu radost. Prostřednictvím záložek chceme našim kamarádům sdělit skutečný pohádkový příběh. Každý sám za sebe. Projekt hodnotím za velmi zdařilý. Nenásilnou formou motivuje děti k četbě a dobré zábavě. Projekt je kladným příkladem toho, jak lze upevňovat a rozvíjet nová mezinárodní přátelství mezi dětmi. Kamarádi, založte nás do knížek!

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov (Zdeněk Boček)

S daným tématem se nám pracovalo dobře. Děti s pomocí pí. učitelek zvládly vyrobit velice pěkné (i praktické) záložky. Na výrobě pracovalo několik tříd. Některé třídy využili skládání ( origamy), jiné vystřihovali, lepili, kreslili pastelkami, temperami... S partnerskou školou ze Slovenska jsme se okamžitě spojili, domluvili jsme se, kdy si záložky pošleme. Záložky došly během pár dní a všem našim dětem se moc líbily. Projektu se zúčastňujeme již po několikáté a jsme rádi, že existuje. Děti dostanou do ruky práci někoho jiného a mohou posoudit, jak se jinde pracuje. Děkujeme za možnost být součástí tohoto projektu.

Základní škola a Mateřská škola Kunštát

Do projektu se zapojila třída 5. A, která se rozhodla, že přátelům na Slovensku pošleme po dvou záložkách. První žáci vyrobili podle svého osobního vkusu a přestavili na nich kamarádům oblíbenou knížku českého autora, připojili ještě svoji emailovou adresu. Velice by stáli o to, aby se ještě mohli s dětmi nějak kontaktovat. Jedna s dívek už si přečetla knížku slovenské autorky. Druhá sada záložek vznikala ve výtvarné výchově, s panem učitelem vytvořili malá „umělecká díla" – tisky. Balíček ze Slovenska naštěstí přišel hned po prázdninách, tak čekání nebylo dlouhé. O záložky jsme raději losovali, aby nedošlo ke sporům. Projekt Záložka do knihy spojuje školy u nás má tradici, se školou v Melčicích, kterou jsme poznali díky projektu, spolupracujeme už 6. rok, společně jsme byli i úspěšní v mezinárodním projektu Comenius. Ovlivnila nás i škola pro nevidomé, s níž jsme pracovali před dvěma roky, proto i letos připravíme k 13. 11. - Dnu nevidomých - malý projekt. Děkujeme za možnost kontaktovat se s dětmi ze Slovenska, za získávání nových podnětů a zkušeností, za motivaci k zamyšlení nad přečtenými knihami.

Základní škola a Mateřská škola Jalubí (Monika Stindlová)

Ačkoliv letos proběhl již sedmý ročník projektu, naše škola se do něj zapojila poprvé. Po přidělení partnerské slovenské školy jsme ihned navázali bezproblémovou mailovou komunikaci. Naše škola pojala téma ve všech ročnících stejně – děti si buď přinesly z domu svou oblíbenou knihu, příp. časopis, anebo si knihu vypůjčily ze školní knihovny, a snažily se kresbou na záložku z tvrdého papíru ztvárnit oblíbenou pasáž z ní. Neopomněly uvést své jméno, příjmení a název knihy, příp. kontakt na sociální síť. Všem mým kolegyním patří poděkování za vtažení a motivaci dětí do práce na záložce pro svého slovenského spolužáka. Vytváření záložek je moc bavilo a opravdu si dávali záležet. Zároveň jsme se zkontaktovali s panem starostou, který nám přispěl do obálky k záložkám obecní pečetí, pohlednicemi, odznakem a mapkou, paní ředitelka připojila placku, magnetku a přívěšek se symbolem naší školy.

Naše partnerská škola Vechec odeslala záložky ve stejném termínu jako my a hned po podzimních prázdninách se z nich děti mohly těšit. Paní učitelka vložila do balíčku milý průvodní dopis, taktéž mapku okolí, pohlednice a cd s cimbálovou skupinou působící v obci. Záložky byly pestré, originální, bylo jich snad deset druhů, jen si vybrat. A dětem jsme také vybrat dali, proto si každé odneslo tu, která ho nejvíce zaujala. Škoda jen, že mnoho z nich nebylo podepsaných, někteří žáčci si dělali naděje na nové kamarády, se kterými by si mohli korespondovat. Ale to se dá vyřešit, zkusíme navázat kontakt ještě jednou – třeba před Vánoci. Ze slovenské školy nám přišla nabídka na možnost návštěvy u nich, taktéž my se tomu nebráníme, nicméně vzdálenost je prozatím limitujícím faktorem, uvidíme do budoucna. Úsměvný byl moment, kdy jsme dětem ukazovali fotomapu Vechce z ptačí perspektivy a ony si myslely, že jim předkládáme fotografii jejich obce – opravdu tam byla jistá podobnost, po bližším prozkoumání jsme všichni usoudili, že mají malinko větší kopce a pohoří. Takže se při hledání dvojic podařilo dát k sobě nejen školu se stejným počtem žáků, ale i s podobně vypadající vesnicí a jejím vzdáleným okolím. Projekt se nám moc líbil, věřím, že najdu pochopení u kolegů i v dalším ročníku a s chutí se znovu zapojíme! Děkuji organizátorům ze Slovenskej pedagogickej kniznice a z Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice (Jana Chocholáčová)

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za zajímavý projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, do kterého se naše gymnázium letos již potřetí zapojilo. Hledali jsme mezinárodní projekt, na kterém by mohli pracovat studentky a studenti nižšího stupně gymnázia, protože většina projektů, kterých se naše škola účastní, je určena pro středoškoláky. Vámi organizovaný projekt „Záložka“ děti z nižšího stupně gymnázia velmi oslovil, mohly zde zapojit nejen svoje čtenářské a literární znalosti, ale také výtvarnou dovednost, kreativitu. Protože někteří z nich vyráběli záložky již třetím rokem, domluvili se studenti z některých tříd dokonce na společné formě záložky, aby se náměty neopakovaly. Na záložkách pracovali částečně v hodinách literární výchovy, částečně doma. Ve škole jsme si udělali na základě připravených záložek besedu o nejzajímavějších knihách, děti se navzájem informovaly, které knihy četly a líbily se jim. Z přípravy záložek jsme v jednotlivých třídách pořídili fotografie, které uveřejníme na webových stránkách školy (www.gjbi.cz ). Vytvořili jsme také několik nástěnek s námětem projektu. Ty zdobí vestibul školy a umožňují také starším studentům seznámit se s prací dětí v primě až kvartě. Krátký článek doplněný fotografiemi vyjde také v prosinci v regionálním tisku – Ivančickém zpravodaji.

Projekt vždy prezentujeme také v rámci Dne otevřených dveří naší školy (letos 3. 12. 2016), kdy vystavíme nejen nástěnky s prací našich studentů na fotografiích, ale také záložky, fotografie a dárečky, které dostáváme z naší slovenské partnerské školy. Vystavované materiály mají vždy u rodičů, studentů i dalších návštěvníků školy velký úspěch a projekt je hodnocen velmi pozitivně. Děkujeme Vám též za výběr partnerské školy. Seznámili jsme se se sympatickými kolegyněmi a kolegy z Gymnázia sv. Uršule v Bratislavě. Spolupracujeme s nimi úspěšně již třetím rokem. Toto gymnázium je téměř stejně veliké jako naše, tedy i počet vyměněných záložek odpovídá. Chtěli bychom, aby se děti seznámily blíže (např. formou e-mailu) a procvičily si nejen naše mateřské jazyky, ale mohou si dopisovat také anglicky či německy, což jsou cizí jazyky, které se učí na obou školách. Dostali jsme již také pozvání k návštěvě školy od našich bratislavských přátel. Toto pozvání jsme okamžitě opětovali a budeme se na vzájemnou návštěvu velice těšit. Jeví se totiž možnost vzájemných sportovních utkání apod.

Základní a Mateřská škola Třebotov (Lenka Zavázalová)

Již po šesté se naše škola zapojila do mezinárodního projektu na podporu čtenářství „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, který v letošním roce vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v  Bratislave ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v  Brně. Letošní téma bylo Čtu, čteš, čteme, což nám dávalo dost široké možnosti. Děti byly zvědavé, jaká partnerská škola nám letos bude přidělena, a pustily se s elánem do práce. Jako partner nám byla přidělena Základná škola v Nitre. Informace o našich kamarádech jsme zjistili na jejich webových stránkách a také si prohlédli fotografie jejich školy. Na naší škole se do projektu zapojilo 125 žáků. Jak se svého úkolu zhostili? Všichni do práce vložili také svou radost a část svého srdce. Děti se těšily, až dostanou záložky od svých kamarádů ze Slovenska a už dopředu přemýšlely, do které knihy tu svou záložku použijí. Protože některé děti mají na Slovensku příbuzné, nebo tam byly na prázdninách, mohly si o našich východních sousedech popovídat, popřípadě se také pochlubit svými znalostmi slovenského jazyka. Když přišly záložky ze Slovenska, každý žák, který se do projektu zapojil, ji dostal. Projekt je přínosem v poznávání našeho nejbližšího souseda, se kterým máme společnou historii, a zároveň vede děti k četbě.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku