Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií

část 3

Základní škola a Mateřská škola Bravantice (Petra Podpinková)

Naše škola se i v tomto roce zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Úkol vyrobit co nejhezčí záložky do knížek pro neznámé děti byl pro nás jako vždy motivací k dobré práci. Žáci 1. a 2. ročníku vyrobili záložky s podzimní tematikou, která byla inspirována četbou vyprávění spisovatelky Zuzany Novákové. Žáci 3. a 4. ročníku v rámci učiva o naší vlasti a s pomocí knihy Můj atlas České republiky znázornili na své záložky státní vlajku a zeměpisnou mapu ČR. S vytvořenými záložkami jsme se vyfotili a poslali je s průvodním dopisem do partnerské školy. Vzápětí jsme dostali svůj dárek i my – velice hezké a barevné záložky do našich knih a čítanek. Děkujeme všem, kteří se projektu zúčastnili, a těšíme se, co vymyslíme příští rok.

Základní škola Volary (Jana Fistrová)

Prostřednictvím e-mailové informace rozesílané pracovníky Knihovny Jiřího Mahena v Brně jsme se dozvěděli koncem minulého školního roku o konání této akce. Účast přislíbily dvě paní učitelky, kterým se zdál nápad podnětný a které se rády zabývají rozvojem čtenářských dovedností u dětí. Na základě dalších přesných a včasných informací jsme na podzim letošního roku obdrželi jméno naší partnerské školy a kontakt na tamního koordinátora. Paní učitelky měly již připraveny výtvarné náměty a nebyl problém tvorbu záložek načasovat tak, aby byly záložky připraveny pro odeslání. Protože slovenští kolegové byli o něco rychlejší, jejich balíček dorazil těsně před odesláním naší zásilky, měly naše děti pěknou aktuální zpětnou vazbu. Slovenští partneři od nás obdrželi i materiály související s naší školou i jejím okolím (speciální vydání školního časopisu Volaráček, osobní dopis sedmáků jejich slovenským protějškům, materiály pro pedagogy ke čtenářské gramotnosti a upomínkové předměty od NP Šumava). Díky dobré organizaci akce a samozřejmě celé její ideové náplni máme z naší účasti radost a myslím si, že v příštím roce se zúčastní více našich tříd.

Gymnázium Krnov (Janula Konstantinidu)

Jelikož se naše gymnázium účastní tohoto projektu každý rok, snažíme se vždy o jiný přístup a techniku provedení. Tentokrát jsme zvolili lavírovanou kresbu. Na jednu stranu malovali žáci památky našeho města Krnova, druhá strana byla věnována knihám a jejich propagaci. Mnozí studenti uvedli svá mobilní čísla, adresy nebo jiné kontaktní údaje k navázání kontaktů s partnerskou školou. Od slovenských přátel nám přišly záložky, u kterých jsme ocenili především jejich nápaditost a rozmanitost. Práce se žákům velmi líbila a přistupovali k ní zodpovědně. Rovněž spolupráce se slovenským gymnáziem byla natolik výborná, že jsme se domluvili nejen na příští výměně záložek mezi našimi školami, ale také na spolupráci v jiných oblastech. Domnívám se, že cíl tohoto projektu, tj. navázání kontaktů i podpora čtenářství, byl bezesporu splněn a určitě se zúčastníme tohoto projektu i v roce 2017.

Základní škola Horažďovice (Libuše Motlová)

Do projektu se naše škola zapojila už potřetí. Vždycky jsme spolupracovali se slovenskou školou a byli jsme spokojeni. Letos se naší partnerskou školou se stala MŠ a ZŠ M. R. Štefánika v Budimíru. Toto město najdeme 9 km od města Košice na východě Slovenska. Partnerskou školu navštěvuje 396 žáků a pracuje v ní 34 učitelů. Do "záložkové soutěže" se slovenská škola zapojuje již několik let, avšak letos poprvé vytvořila dvojici s českou školou. Paní učitelka Javorská napsala: „Je to pre nás česť.“ To nás mile potěšilo.

Vytváření záložek pro slovenské kamarády, jak jsem měla sama možnost vidět, žáky bavilo. Paní učitelky zvolily rozmanité postupy, děti kreslily, malovaly, stříhaly, lepily. Vznikly krásné záložky. „Moji“ šesťáci si přinesli svoje oblíbené knihy a na rozličné tvary záložek kreslili oblíbené literární postavy. Velmi zajímavé byly i rohové záložky ze čtvrtých tříd. Musím pochválit i nejstarší deváťáky, že přispěli svou troškou do mlýna. Poslali slovenským kamarádům příběhy detektiva Štiky. Na Slovensko jsme spolu se záložkami odeslali i dopis o nás a naší škole, mapu města, knihu s klasickými českými pohádkami, keramické sovičky. V pondělí 31. října  jsme se dočkali záložek z Budimíru. Jsou velmi hezké, vytvořené různými technikami. Všichni vyučující obdrželi také záložky a v balíčku byl dopis od paní ředitelky ze slovenské školy a popis školy a dění v ní od paní Javorské. S ní jsem si vyměnila několik emailů. Psaly jsme si nejen o záložkách a škole, ale i o zahrádce. Letošní partnerskou školu hodnotím jako dosud nejlepší. Máme radost, že se spolupráce vydařila.

Základní škola a Mateřská škola Sudkov (Eva Kupková)

Při výrobě záložek děti používaly různé metody a techniky. Nejčastěji kreslily pastelkami a fixami. Dále skládaly záložky z barevných papírů ve tvaru „rožků“ a poté dokreslily. Na některé záložky přidělaly ozdobné šňůrky. Rozhodli jsme se záložky předat osobně a partnerskou školu jsme navštívili. Bylo to velmi milé a přátelské setkání. Nejenže jsme si prohlédli celou školu, ale zúčastnili jsme se soutěže žáků 2. stupně na téma knihy a literatura. Soutěž proběhla v rámci Mezinárodního dne školních knihoven.  Rádi bychom se školou spolupracovali i v budoucnu. Máme domluvenou návštěvu vedení školy na jaře 2017. V té době chceme domluvit výměnný pobyt našich a slovenských žáků.

Základní škola a Mateřská škola Chudenín (Michaela Dryjová)

Myšlenka projektu je velmi přínosná, protože v dnešní době není četba na předních místech v žebříčku denních aktivit u velkého počtu dětí. Možná proto pohled na výtvarná díla žáků ze sousední země, v podobě nápadité záložky do knihy, mnoho dětí osloví a snáze se ponoří například do napínavých okamžiků dobrodružného příběhu. S dětmi jsme na projektu pracovali s přestávkami jeden týden. Kreativní záložkovou dílnu jsme uskutečnili v rámci ŠD.

Některé děti se do práce zapojily s takovým nadšením a energií, že během odpoledne bylo záložkové dílo hotové. Jiní žáci naopak potřebovali na zhotovení delší časové rozpětí. To výsledku nijak neuškodilo, jelikož po delších přípravách vznikaly zajímavé nápady. Při výrobě jsme používali suché pastely, pastelky a fixy. Ti nejmenší čerpali inspiraci zejména ze Slabikáře. Větší žáci využili společnou školní četbu. Nejstarší děti ke čtenářským znalostem připojili i poznatky z Vlastivědy. Děti měly obrovskou radost z originálních záložek z partnerské školy ze slovenského Lastomíru. Nejvíce byli překvapeni, jak jim některá jména slovenských kamarádů připadají exotická a špatně se jim vyslovují. To vyvolalo diskusi o rozdílech mezi Českem a Slovenskem z mnoha úhlů pohledu a přispělo k poznání velkého počtu zajímavostí.

Základní škola Úvaly (Lenka Foučková)

Třídní učitelé si s dětmi povídali o Slovensku i o celém projektu. Zvolili společné téma záložek, inspirované buď společnou četbou knihy ve školní čítárně, nebo individuální četbou dětí. Děti vyrobily záložky s tématy svých oblíbených hrdinů nebo předmětů ze čtených knih. Paní učitelky přidaly dopisy a třída 2. B vyrobila sborník s informacemi o Česku, Úvalech a vytiskla některé stránky z učebnic, kde se objevuje slovenština. Žáci, kteří si chtějí dopisovat s kamarádem nebo kamarádkou ze Slovenska, přidali obálku se svou adresou. Celkem jsme odeslali k výměně 380 záložek. Naše partnerská škola je Základní škola Mútne na severním Slovensku v Žilinském kraji. Doufáme, že projekt přispěje k poznání slovenštiny, života dětí na Slovensku a k navázání nových přátelství.

Gymnázium Teplice (Radka Mrvová)

Naše škola se projektu zúčastnila již počtvrté, proto jsme se i dohodli na jeho zařazení do Školního vzdělávacího programu. Já i moje dvě kolegyně jsme rády, že projekt funguje a snad pomáhá ke zlepšení čtenářské gramotnosti. Rok od roku se více potýkáme s tím, že některé děti nečtou vůbec, naštěstí opravdu jen některé. Ty potom mají problém s výběrem knihy ke zpracování, mají tendenci utíkat se k filmovým a televizním postavám a postavičkám z kreslených seriálů. Dalším faktorem je krize dětského výtvarného projevu, kdy většině dětí připadají jejich kresby nedokonalé a nehezké, proto se pokoušejí spíše kopírovat ilustrace z knih nebo obrázky z internetu. Bohužel se nám stále nedaří dětem vysvětlit, že „nedokonalost“ jejich obrázků má svůj půvab a dokonce se dětskými obrázky inspirovali i mnozí slavní malíři.

Tematicky jsme u nás záložky pojali různě – u mladších studentů (12-14 let) byla tvorba volná, kdy si mohli zpracovat libovolným způsobem svou vybranou knížku, u starších (15-16) let byly záložky inspirovány výukou impresionismu, odtud jejich společný námět „Čteme Moneta“ ve smyslu interpretace jeho obrazů. Ze své zkušenosti mohu napsat, že čím větší námětovou svobodu studentům poskytnu, tím hůře námět hledají, zatímco pokud jim vymezím hranice, dokáží probudit svoji kreativitu mnohem více. Proto bych možná pro příští ročník zkusila zúžit výběr námětu třeba na konkrétního spisovatele.

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové (Jitka Comorková)

Vyhlášení projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, nás zaujalo z toho důvodu, že již několik let máme partnerskou školu v Banské Bystrici. Výměna záložek pro nás byla výzvou, jak pokračovat ve vzájemné spolupráci. Výrobě záložek předcházely návštěvy knihovny, realizace projektu Čtenářské dílny, seznámení žáků s texty ve slovenském jazyce. Žáci vyráběli záložky na základě vlastní fantazie a kreativity, každá třída různými výtvarnými technikami. Zapojili se žáci od prvního do devátého ročníku. Na záložkách uvedli své kontaktní údaje a těšili se na navázání přátelství s kamarádem ze slovenské školy.

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou (Radka Lásková)

Do projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ jsme se zapojili letos poprvé. Z naší školy se zapojili žáci ze tří tříd. Vyrobili jsme 80 záložek, každá třída trochu jiné, ve třídě ale společný námět: 4. A měla příšerkové téma, děti se na záložku zezadu podepsaly, 5. B nalepila na záložku obrázky z pohádkových knih našeho regionu a děti napsaly pár slov o sobě a o tom, jaké knihy rády čtou, 7. C měla humorné záložky, na které děti také napsaly nějaký vzkaz slovenským kamarádům. Práce děti moc bavila, hlavně se těšily na záložky ze Slovenska. Celá akce mi připadá velmi zdařilá. Jakákoli činnost podporující u dětí chuť číst je velmi blahodárná. Děkuji za organizaci tohoto projektu a doufám, že se budeme moci zapojit i příští rok.

Základní škola a Mateřská škola Potěhy (Lenka Zemanová)

I v letošním roce jsme se zúčastnili projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“ a po přihlášení se naše děti pustily do výroby záložek pro nové kamarády ze Slovenska. Napjatě čekaly, kdo a odkud jim pošle své záložky a koncem měsíce se dočkaly. Ze slovenské školy z Červeníku zásilka došla. Společně se záložkami přišly i adresy několika dětí, které mají zájem o bližší kontakt s našimi dětmi, a tak doufáme, že se spolupráce prohloubí a žáci získají prostřednictvím tohoto úžasného projektu i nové přátele.

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice (Martina Kozderová)

Do projektu se naše děti pustily s nadšením, zúčastnili se už loni, takže věděly, co je čeká a těšily se na výrobu záložek i na záložky, které dostanou od slovenských kamarádů. Každá třída, vzhledem k tématu, přistoupila k tématu jinak. Téma Čtu, čteš, čteme nás samozřejmě ponouklo k tomu, spojit výrobu záložek se čtenářskými dílnami a hodinami čtení. Naše třída 5. A četla indiánské pohádky a vyráběla záložky s indiánskými motivy ještěrek a hadů. A k souboru podzimních básní vyrobila záložky ryze podzimní. 5. B pojala výrobu záložek moderněji a četli si o mimoních, záložky ve tvaru mimoňů měly na Slovensku největší úspěch. 5. C letěla na měsíc a k tomu vyrobila záložky ve tvaru raket. Rakety a mimoni byly vyrobeny z barevných papírů technikou koláže, dokresleny fixami a pastelkami, dozdobeny šňůrkou. Indiánské záložky byly vyškrabány do tuše nanesené na papír pomalovaný voskovkami. Podzimní záložky byly vyrobeny otiskem podzimních listů pomalovaných temperami. Indiánské a podzimní záložky jsme zalaminovali, aby nešpinily knihy, a ozdobili šňůrkami.

Spolupráce se slovenskou školou probíhala v přátelském duchu, komunikace s jejich koordinátorkou byla milá a efektivní. Od spřátelené školy jsme dostali rozličné záložky a krásný dopis o jejich škole doplněný fotkami zajímavých míst z okolí jejich bydliště. My jsme jim poslali v podstatě to samé, akorát místo fotek zajímavých míst jsme poslali fotky třídy, které záložky vyráběly. Další spolupráci zatím ale neplánujeme, protože v minulých dvou letech jsme se spřátelenými školami zkusili dále spolupracovat, ale ani jedna dále ve spolupráci nepokračovala a děti pak byly zklamané, když jim na jejich snažení nikdo neodpověděl, proto se o to nebudeme znovu pokoušet. Třeba tentokrát udělá slovenská strana první krok, uvidíme. Děkujeme za krásný projekt a těšíme se v příštím roce.

Základní škola a Mateřská škola Drahanovice (Iva Psotová)

Tohoto projektu se naše škola zúčastnila již po třetí. Tentokrát nám byla přidělena škola z Turej Lúky, která je velikostí podobná jako naše (je to malotřídní škola – rodinného typu).  Děti si daly záležet a těšily se na záložky ze Slovenska. Protože děti ze Slovenska poslaly asi 10 záložek i s e-mailovou adresou, hned si je naši páťáci rozebrali a těší se, že si budou s dětmi ze Slovenské republiky dopisovat. Tak možná vzniknou přátelství na dálku. A to je také dobrý cíl tohoto projektu.

Biskupské gymnázium Brno a Mateřská škola (Markéta Pavlasová)

Projektu jsme se zúčastnili již podruhé. V letošním roce nám byla opět vybrána partnerská škola ze Slovenska – tentokrát gymnázium ze Spišské Nové Vsi. Záložky vyráběli studenti obou našich prim, celkem se jednalo o 61 studentů. Jako téma si zvolili svou oblíbenou knihu. Studenti pracovali pomocí různých výtvarných technik – kresba, malba, koláž, někteří také nalepili na záložky barevné nálepky. Poté jsem všechny záložky zalaminovala do tvrdé vazby a odeslala partnerské škole, které jsme poslali také malý dárek pro paní profesorku – tašku s logem naší školy. Projektu jsem se věnovala společně s kolegyní Mgr. Lenkou Valasovou v hodinách slohové výchovy. V průběhu tvorby záložek jsme si obě se studenty popovídaly o jejich oblíbených knihách. Záložky jsem také vyfotografovala a vložila jsem krátký článek o projektu na náš školní web. Studentům se práce na záložkách moc líbila a zároveň se těšili na záložky z partnerské slovenské školy.

Základní škola Čistá u Litomyšle (Věra Kladivová)

Chceme Vám touto cestou moc poděkovat za zajímavý projekt, který přinesl našim žákům mnoho nových vědomostí a s jehož realizací máte jistě hodně starostí.  S dětmi navštěvujeme jednou za měsíc Obecní knihovnu a naše Školní družina má vyhrazenou hodinu týdně na čtení knih různých žánrů. Záložku pro partnerskou školu jsme lepili z plsti. Námětem byla sova, která je nejen symbolem moudrosti obsažené v knihách, a máme ji také ve znaku školy. Při výrobě záložky děti pracovaly s nadšením a také s vědomím, že potěší kamarády ze zahraničí. Poslouchali jsme pohádku ve slovenštině a na interaktivní tabuli si prohlíželi nejen partnerskou školu, ale také celé Slovensko. Děti už přemýšlí, že by mohly společně vytvořit vánoční přání pro své nové kamarády ze Slovenska. Chtěli bychom dále rozvinout spolupráci obou škol a pokusit se realizovat návštěvy dětí formou výměnného pobytu. Zda se nám to podaří, ukáže až čas.

Základní škola Kasejovice (Iveta Flajšmanová) – zkráceno

Projektu Záložka do knihy spojuje školy jsme se zúčastnili poprvé, velice nás zaujal jako možnost spolupráce mezi školami a utváření vzájemných vztahů. Byla nám přidělena ZŠ Kotešová v Žilinském kraji, s níž proběhla bezproblémová, korektní a plynulá spolupráce. Z počátku jsme sice měli pocit nepřesných nebo nedostatečných informací ohledně tématu a detailnějších představ o tom, co vše by záložka měla splňovat, ale po mailu ze slovenské strany, který byl přesnější a podrobnější, se vše vyjasnilo, i když už jsme některé záložky měli vyrobené. Asi jsme byli příliš rychlí.

Výroba záložek pro slovenské kamarády našim žákům přinesla příjemné zpestření a pocit radosti, že mohou někoho obdarovat. Zároveň s napětím očekávali příchod záložek z „ciziny“. Žáci pod vedením učitelů vyráběli záložky ve škole, každá třída pojala téma trochu jinak. Prvňáci kreslili, druháci vytvořili čtenářský domeček s vystřihávanými a lepenými barevnými okénky, do nichž si čtenáři mohou zapisovat všechny přečtené knihy. Další třídy na 1. stupni se inspirovaly pohádkami, na jejichž náměty buď kreslily, nebo pracovaly s barevnými papíry. Na druhém stupni se šesťáci soustředili na oblíbenou knihu Deník malého poseroutky, výroba záložek na toto téma je velice bavila. Sedmáci byli velmi šikovní a pokusili se o ilustrace knih českých a světových klasiků, práce se jim velmi dařila. Osmáci tvořili v duchu známých českých pohádkových a večerníčkových postav. Deváťáci lepili koláže z obrázků známých knih. Myslím, že se všem dětem záložky povedly a měly z nich radost. Partnerské škole jsme je včas odeslali, přibalili jsme několik brožur o historii a současnosti našeho města, rozvrhy hodin s motivem naší školy, propagační materiály o městě a okolí a také pohlednice zachycující výrobky našich žáků.

Naše partnerská škola nás mile překvapila tím, že nám poslala dokonce mnohem více záložek, než je počet našich žáků, za což bychom jim chtěli poděkovat. Záložky byly rozmanité, mnohé z nich dokonce zalaminované, většinou velmi pěkné. Za přínos pro naše žáky považujeme i 4 čísla časopisu vydávaného žáky partnerské školy, která jsme si mohli vystavit na nástěnku na chodbě naší školy a umožnit tak žákům přístup k informacím o životě v partnerské škole, ale i setkání s jazykem, který jim je sice blízký, ale nesetkávají se s ním dnes již běžně. Záložky jsme rozdělili do jednotlivých tříd, žáci si z nich vybrali podle svého vkusu, snad jen škoda, že vzkaz a jméno kamaráda byly jen na některých. Na hlavní chodbě školy jsme vytvořili nástěnku k projektu, aby si mohli nejen žáci, ale i návštěvníci školy prohlédnout výrobky. Projekt Záložka do knihy spojuje školy patří k těm, na které se budeme těšit i do dalšího období, přináší dětem radost z tvoření i výměny dárků. Děti si obdržených záložek cení a zároveň s chutí a láskou vyrábějí ty pro kamarády, navíc je podporováno jejich čtenářství, čímž projekt splnil svůj účel. Navíc jsme rádi, že jsme díky projektu poznali městečko a školu, o kterých jsme předtím vůbec nic nevěděli.

Gymnázium, Svatopluka Čecha 683, Kojetín (Miroslav Matějček)

Naše škola se letos zapojila do mezinárodního projektu již potřetí. Záložky vyráběli tentokrát žáci primy a sekundy osmiletého gymnázia (11 – 13 let) většinou v hodinách literární výchovy a někteří na nich pracovali i doma. Kvalita je tedy podle schopností jednotlivých žáků různá, ale cílem bylo, aby děti při výrobě myslely na smysl celé akce a měli také na mysli, že oslovují své vrstevníky, případně budoucí kamarády. Někteří, zvláště primáni, projekt vzali s plnou vážností a uvedli na záložky kontaktní údaje - adresy, dokonce i telefonní čísla. V současné době už se některým studentům, kteří kontaktní údaje uvedli, ozvali žáci ze Slovenska a je možné, že kontakty budou pokračovat. Na adresu Gymnázia Malacky jsme odeslali a obdrželi obdobný počet záložek. Ty využijeme jednak k propagaci projektu ve vitríně školy a žáci je později obdrží, aby zajímavé výtvarné práce plnily danou funkci. Při propagaci projektu jsme zveřejnili i internetové kontakty partnerské školy, aby měli i ostatní žáci možnost seznámit se s aktivitami družebního gymnázia.

Základní škola a Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí (Lucie Fabóvá)

Na výrobě záložek se podíleli všichni žáci naši školy. Žáci vytvořili záložky nejen pro nové slovenské kamarády, ale byli tvorbou natolik inspirování, že si někteří vyrobili další záložky doma, které následně darovali svým blízkým. Celková atmosféra při výrobě záložek byla skvělá. Používaly se různé výtvarné techniky podle libosti žáků. Tvořivosti a fantazii se meze nekladly. Při práci jsme poslouchali relaxační hudbu a vyhledávali krásné citáty o knihách, které jsme vpisovali do záložek. Jednou z hlavních inspirací tvory byla snaha, aby záložky udělaly radost kamarádům z jiné školy. Tento projekt není jen o čtení, vztahu ke knihám či výtvarné činnosti. Je to způsob, kterým žáci a učitelé mohou navázat nové kamarádské či kolegiální vztahy. Můžeme nechat unést svou mysl inspirací a projevit vlastní kreativitu. Proto palec nahoru za realizaci tohoto projektu a velký dík za možnost se ho zúčastnit.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku