Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií

část 4

Základní škola Dukelská 1818, Benešov (Dana Pitelková)

Opět jsme se zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Letošní téma dávalo více volnosti ve volbě obrázku a jeho zpracování na záložce. Naši žáci kreslili obrázky týkající se knihy, kterou nedávno četli nebo je zaujala a chtěli na ni upozornit i děti na Slovensku. Proto jsou na některých záložkách i tituly knih a jejich autoři. Malovali i postavičky známé z  různých dětských kreslených seriálů. Zapojili se žáčci druhých, čtvrtých, pátých i šestých tříd.  Záložky letos putovaly na místa, s kterými naše škola v minulém a v letošním roce navázala spolupráci. Záložky jsme poslali do školy ve Svitu. Výměnou ze ZŠ Komenského Svit máme veselé, pestré, dětské záložky. Byly zpracované zase jinou technikou, tím budou pro naše děti určitě zajímavé a v knihách je využijí.

Základní škola Třemošná (Jana Steifová)

Letošního 7. ročníku se nově zúčastnilo 266 žáků ze ZŠ v Třemošné. Všichni žáci se aktivně zapojili a velmi svědomitě a pečlivě tvořili a zdobili vlastní dílka. Každý byl na svoji vlastnoručně vyrobenou záložku patřičně pyšný. Do balíčku slovenským kamarádům žáci přidali dopis, knihy a upomínkové předměty z našeho města. Výměna záložek s partnerskou školou v Rohožníku proběhla koncem října. Naši žáci popřáli svým slovenským kamarádům hodně nezapomenutelných čtenářských zážitků a spoustu přečtených knih s novými záložkami. Věříme, že nezůstane jen u knih, ale vzniknou do budoucna i hezké přátelské vztahy mezi českými a slovenskými dětmi prostřednictvím sociálních sítí.

Dětský domov a Základní škola Liptál (Zdeňka Koňaříková)

Do projektu jsme se zapojili poprvé a velmi se nám líbil. Naše škola každý rok realizuje projektové dny zaměřené na oblast literatury, cílem je navodit v dětech kladný vztah ke knize a četbě samotné. Součástí projektových dnů je i návštěva Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, kde pro nás vždy připraví vhodný edukační program. Z toho důvodu jsme v přihlášení do vašeho projektu viděli jednu z dalších možností, jak prohloubit v dětech zájem o čtení. S vybranou školou (Špeciálná základná škola Trstín) jsme navázali kontakt bez problémů a vzájemně jsme si vyměnili informace o našich zařízeních. Žáci se s chutí pustili do výroby záložek, k motivaci jsme využili četbu, práci s říkadly, dramatizaci, seznamování s ilustracemi v knihách apod. K výměně záložek došlo poštou, naše děti z nich měly velikou radost a již je používají ve svých učebnicích. Dalšího ročníku se opět rádi zúčastníme.

Základní škola Přimda (Veronika Tichá)

V rámci letošního projektu se v naší škole zapojilo 9 tříd, 5 z prvního stupně a zbylé 4 ze stupně druhého. Celkem jsme do projektu odeslali něco málo přes 90 záložek za celou školu. Na prvním stupni byla většina záložek tvořena podle oblíbených knižních titulů všech záčků. Na druhém stupni jsem si vytvořila pár šablonek s knižní tematikou, podle kterých děti dále kreslily a samozřejmě, někdo využil pro svůj obrázek samotnou knihu, tu nejoblíbenější. Projekt hodnotím velmi kladně, já za sebe jsem velice ráda spolupracovala s mladšími ročníky druhého stupně, tedy s 6. a 7. třídou, kde se nám povedly téměř samé mistrovské kousky a co je více, děti jsem do tvorby záložek nemusela nijak přemlouvat, donesly si knihy a zpracovávaly své dílko samy. Spolupráce a hlavně domluva s partnerskou školou na Slovensku probíhala též dobře, jen stále čekáme na balíček se záložkami, na který se všichni moc těšíme. Sama jsem na Slovensko odeslala krabici plnou záložek, pár letáčků a prospektů o našem hradě a přilehlém okolí, pár pohlednic a něco malého na zub pro kolegyni, se kterou jsem komunikovala. Jelikož jsme malé městečko výše položené, máme tu docela dost sněhu a pošta někdy nefunguje tak, jak by měla.

ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba (Kamila Dolbová)

Naše škola se do podobného výměnného projektu zapojila poprvé. Téma bylo poměrně široké, takže jsme neměli problém s jeho výtvarným zpracováním. Učitelé s dětmi volili různé výtvarné techniky, většinou kresbu nebo koláž. Osvědčilo se nám finální zafoliování hotových dílek – jednak se tím umocnil celkový efekt a úprava, jednak se tím zlepšila životnost a praktická použitelnost záložky. Děti své záložky opatřily svým jménem a třídou, ti starší přidali krátký vzkaz slovenskému „kolegovi“, někteří dokonce svou kontaktní adresu, jiní přidojili i dopis. Děti si tvorbu pěkně užily, věnovaly tomu hodně pozornosti, úsilí a pečlivosti, záleželo jim na tom, aby záložka byla pěkná. Samozřejmě se velmi těšily, co jim pošlou děti z partnerské školy.

Spolu se záložkami jsem do balíku přidala i drobné upomínkové předměty, např. odznáčky s logem Ostravy atd. a také knihu o Ostravě a podobné propagační materiály. Slovenská partnerská škola nám na oplátku poslala rovněž upomínkové předměty a informační letáčky o jejich městě – Komárně, přidali i aktuální materiály o akcích právě probíhajících na jejich škole. Ty nejkrásnější záložky a nejzajímavější materiály z Komárna jsme si vystavili na informační nástěnku ve vestibulu školy, zprávu o účasti v projektu jsme zveřejnili i na stránkách naší školy, abychom o akci informovali také rodiče a veřejnost. Myslíme si, že podobné projekty, které vedou děti k četbě, kreativitě i k poznávání života v jiných zemích jsou oživením výuky a patří k modernímu školství.

Základní škola a Mateřská škola Suchdol (Veronika Trpišovská)

Děkujeme vám, že jsme se mohli zúčastnit česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Letošní téma e se naši žáci snažili naplnit tím, že se prostřednictvím záložek pokusili představit své nejoblíbenější knížky, o kterých si myslí, že by si je neměly nechat ujít i děti na Slovensku. Některé záložky navíc doplnili vlastními fotografiemi a citáty známých autorů. Naší spřátelenou školou byla ZŠ Beloveža u Bardějova, se kterou probíhala příjemná komunikace. Darované záložky udělaly našim žákům velkou radost a již se těšíme na novou spolupráci v dalším ročníku tohoto oblíbeného projektu.

Základní škola a Mateřská škola Ludgeřovice (Vladimíra Lišková)

Celý projekt vnímáme jako skvělou příležitost rozvíjet u dětí zájem o knihu. A nejen to. Zájem o výrobu záložek na naší škole projevil celý nižší stupeň a zapojilo se tak mnoho tříd. Společně jsme se inspirovali, sdělovali zážitky a navazovali nové vztahy nejen mezi sebou, ale i s partnerskou školou na Slovensku (ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, v SR). Při výrobě samotných záložek byly děti kreativní ještě navíc, když zjistily, že záložky budou používat jejich kamarádi v jiné zemi. Proto jsme si vyhledávali informace o partnerské škole a dozvídali se tak, kde žijí noví kamarádi, a jak vypadá jejich škola a obec. Výroba a zdobení záložek děti natolik bavily, že si ve zbývajícím čase udělaly záložku i pro sebe a vzaly si ji domů. Na naší škole žáci všech tříd každý týden navštěvují dílnu čtení, kde mají prostor ke čtení oblíbených knížek. Určitě i zde využijeme záložky, na které se už moc těšíme a očekáváme je každým dnem. Snad i naše záložky, které byly vyrobeny s láskou, udělají radost nejednomu kamarádovi, který se tak bude rád vracet ke své knize.

Základní škola Kardašova Řečice (Dagmar Vyhlídková)

Dobré odpoledne, hlásím se z Kardašovy Řečice a krátce zhodnotím z naší strany 7. ročník čs. slov. projektu Záložky spojují školy... Od začátku října naši žáci tvořili záložky do knih pro děti z Bratislavy. Celkem jsme jich do 24. 10. /to byl den uzávěrky/ vyrobili 257 ks a hned nafotili pro naše webové stránky školy. Potom odeslali. Do 11. 11. jsme očekávali slovenské záložky, které nezklamaly – jsou nádherné. Opět jsem je nafotila a dala na náš web. i s knižním partnerským ohodnocením pro naše nejzdařilejší záložky. V pondělí 14. 11. se děti z naší školy půjdou podívat na výstavku záložek slovenských žáků. Knihy budou předány ve středu na ČTENÁŘSKÉM DNI naší školy. Doufám, že některé kardašovořečické děti odepíší slovenským přátelům, poděkují za záložky. V průběhu měsíce října se konala beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, žáci navštívili nově otevřenou Městskou knihovnu v zrekonstruované budově RADNICE. Ještě nás příští týden čeká vyhodnocení nejlepších slovenských záložek. Letošní ročník se našim žákům od 1. – 8. třídy líbil a těší se na jeho další pokračování.

Základní škola T. G. Masaryka Sedlice (Ivana Ratajová)

Letošní téma se pro svůj široký záběr zpracovávalo obzvlášť dobře. Děti výroba záložek bavila, měly radost, že jejich výtvor půjde dál do světa. Co se týče zvolené techniky, u nás letos převažovalo kromě klasické kresby vystřihování z barevných papírů a jejich slepování, většinou do různých abstraktních motivů. Nejstarší žáci vyzdobili své záložky oblíbenými citáty a úryvky z knih. Tip pro ostatní školy: Ukázalo se poměrně praktické rozdělit zvlášť záložky od jednotlivých ročníků (např. do průhledných euroobalů), poté si mohou vyměnit záložky přímo prvňáčci s prvňáčky apod., rozdělování záložek je tím usnadněno a částečně vyřešeno.

Do balíčku s odeslanými záložkami jsme přiložili také průvodní dopis s fotografiemi z průběhu projektu, dárkové předměty s logem školy (bloky, pravítka, klíčenky), mapku s vyznačením našeho města a propagační letáčky. Od partnerské slovenské školy jsme k záložkám a dopisu dostali na oplátku školní gumy, chaloupky z keramického kroužku a pohledy s fotografií školy. Při tvorbě záložek děti přemýšlely, kdo tu jejich asi dostane, jestli se např. shodnou ohledně svých zálib a zájmů, které se do vyrobené záložky prolnuly. Z tohoto důvodu na sebe starší žáci často připojovali i kontakt a v současné době už se dokonce některým ozvali kamarádi ze slovenské školy. Z toho máme všichni opravdovou radost, považuji to za velký krok a posun. Poselství celého projektu hodnotím tímto splněné velice zdařilým způsobem. Kontaktovali jsme slovenskou školu ohledně možné budoucí návštěvy, pokud bude odezva kladná, třeba se tak ve vzájemné spolupráci dostaneme ještě dál. Projekt jsme si užili, těšíme se na další ročník a děkujeme organizátorům za celkový přínos a milý přístup.

Základní škola Kunratice, Praha 4 (Ilona Zapletalová)

Z naší školy se do projektu zapojily všechny tři první třídy 1. A, B, C. Jelikož v říjnu, když se záložky tvořily, byli žáci ještě nečtenáři a učili se psát první písmena. Nemohli jsme na záložky psát souvislé texty, zvolili jsme proto důkaz a náš vzkaz o tom, že čteme, zápis naučených písmen. Záložky jsme tvořili na společném adaptačním výjezdu v Kořenově v Krkonoších, kde jsme k výrobě využili přírodní materiál a obtiskovali jsme na záložky ve tvaru stromů, listy, které děti samy nasbíraly. Na závěr jsme mezi listy zapsali první naučená písmena, která umíme nejen zapsat, ale i přečíst. Děti záložky vytvářely s radostí, jelikož se těšily, jaké záložky jim od našich sousedů ze Slovenska dorazí do Prahy. Jsme právě začínajícími čtenáři, záložky od dětí ze Slovenského Dlhého Pole se nám nejen moc líbí, ale budou nám prvními pomocníky při čtení a orientaci v textu. Projekt se nám moc líbí a určitě se příští rok opět rádi zapojíme. Zasílám fotografie z jejich tvorby a radosti z hotového výrobku. Děkujeme za spolupráci a přejeme všem příjemné chvíle s knihami.

Základní škola Lužiny, Praha 5 (Eva Frančeová)

Opět se naše děti ze školní družiny zúčastnily akce. Výrobě záložek věnovaly čas při pracovní činnosti a těšily se na zásilku ze slovenské školy. Obsah je velice potěšil a věří, že to není poslední zásilka, kterou si vyměnily. Je úžasné, že taková věc jakou je záložka do knihy propojí malé čtenáře. Děkujeme vám za organizaci takového projektu.

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, Brno-venkov (Tamara Kalábová)

Již pošesté se děti z naší školní družinky s chutí a radostí zúčastnily projektu „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. Byli jsme potěšeni možností opět spolupracovat s další slovenskou školou, rozšiřovat si tak vědomosti a získávat informace o životě školáků na Slovensku. Vyhlášené téma se dětem líbilo a poskytlo neomezené možnosti pro kreativitu a volnou ruku tvoření. Spontánně začaly nosit své oblíbené knihy a sdílely s kamarády radost při jejich četbě. Společně jsme si uvědomili, jak jsou pro náš život knihy důležité, inspirativní a plné moudra. Vlastní výrobě předcházela návštěva obecní knihovny, seznámení se Slovenskem, jeho jazykem, literaturou, historií i přírodními památkami. V dalších dnech pak vznikala malá umělecká dílka, do kterých děti vložily nejen čas, fantazii a nadšení, ale i kousek svého srdíčka. Spolu se záložkami jsme slovenským kamarádům poslali dopis s našimi podpisy, publikací o obci, propagačními letáčky a fotografiemi naší školy a sladkými dárečky. Odměnou za naši práci a snahu byla zásilka s množstvím zajímavých záložek od dětí z partnerské školy. Děkujeme za inspirativní a motivační projekt, který v dětech upevňuje vztah ke knihám a jejich četbě.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku