Hamburger button
Logo KJM

EN- O knihovně

Angličtina

O knihovně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, služby nevidomým či slabozrakým čtenářům a přístup do sítě internetu a elektronických databází. Své portfolio rozšiřuje o netradiční nabídku služeb – půjčování elektronických knih a čteček, deskových her, tematických kufříků, hraček či didaktických pomůcek. 

Knihovna dále poskytuje informace o literatuře, regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a širokou veřejnost, realizuje pořady pro odborníky, participuje a iniciuje řadu projektů a rozvíjí zahraniční spolupráci. Knihovní fond dosahuje přes 750 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční téměř 800 tisíc čtenářských návštěv a cca 1,6 milionu výpůjček. KJM pracuje systémem Ústřední knihovny s 34 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí KJM je Mahenův památník s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. Detašované pracoviště IN-CENTRUM se pak věnuje vzdělávácím aktivitám v oblasti informační a počítačové gramotnosti. V KJM působí i Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.

V roce 2013 uvedla KJM do provozu Tramvaj čtenářů, za kterou dostala cenu IFLA Marketing Award. V letech 2014 a 2015 prošla dostavbou a byla vybavena moderními technologiemi a vhodným mobiliářem. V roce 2021 oslavila 100. výroční vzniku, v jehož rámci zveřejnila 3D vizualizaci Ústřední knihovny KJM i Mahenova památníku a rozšířila a zmodernizovala síť poboček. Na podzim roku 2022 oslavila 100. výročí otevření Ústřední knihovny KJM a současně i 14 poboček.

Naše provozy 

  • Ústřední knihovna (Proklik na 3D vizualizaci)

  • Mahenův Památník (Proklik na 3D vizualizaci)

  • Pobočky (proklik na stránky / mapu poboček)


Informace pro ukrajinské uprchlíky 

kdybychom chtěli nějak pracovat s obsahem https://www.kjm.cz/ukrajina Chci začít využívat služby knihovny 

Prostory knihovny můžete navštívit zdarma a bez nutnosti registrace. Bez poplatku můžete také ve všech prostorech využívat knihovní fond (bez možnosti půjčit si knihu domů), bezplatnou wi-fi a přístup na internet. 


Podmínky registrace

Popsat podmínky registrace pro Ukrajince


Poplatky 

  • Děti do 4 let

  • Děti do 15 let

  • Studenti 16-26 let

  • Dospělí

  • Senioři 


Vybrané aktivity

  • Integrace cizinců 

  • Akce (odkaz na vyfiltrované akce vhodné pro cizince)


Užitečné odkazy a informace