Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Aktuality

Administrativa zápisu nového čtenáře

Na webu KJM jsou k dispozici ke stažení a vytištění předběžné přihlašovací formuláře pro děti a dospělé a dále formulář pro plnou moc.

Vyplněním předběžného formuláře se zkrátí a zjednoduší administrativní úkon zápisu nového čtenáře do knihovny – nemusíte hlásit knihovníkovi své údaje ústně, ale předložíte je písemně na předběžném formuláři, takže potřebné údaje vidí pouze knihovník. Formulář obsahuje povinné údaje a také údaje nepovinné, ale doporučené pro efektivnější komunikaci mezi knihovnou a čtenářem prostřednictvím emailu nebo SMS.

Tento vyplněný formulář předloží nový čtenář svému knihovníkovi, který jej na základě uvedených informací (a kontrole údajů podle platného OP) zaeviduje do knihovního systému a vytiskne oficiální přihlášku ke kontrole a podpisu. Po tomto úkonu a zaplacení registračního poplatku bude čtenáři vydán čtenářský průkaz a umožněn přístup k využívání nabízených služeb. 


Školení v novém katalogu IPAC

Zájemci o proškolení v novém katalogu mohou využít tyto termíny školení:

  • 16.1.2019 - 16:30-18:00
  • 28.1.2019 - 9:00-10:30 nebo 13:00-14:30
  • 30.1.2019 - 9:00-10:30 nebo 13:00-14:30

Přihlásit se můžete na tel.: 773 182 379 či e-mailem na incentrum@kjm.cz. Školení budou probíhat v IN-centru v Kleinově paláci, nám. Svobody 15. Kapacita 12 osob / školení.


Nový knihovní systém a nový katalog IPAC

Vážení čtenáři a návštěvníci,

neustále pracujeme na zlepšení funkčnosti nového systému a s tím spojeného nového katalogu. Související změny budou postupně aktualizovány i v rámci webových stránek KJM. Vaše požadavky vnímáme jako prioritu pro uspokojení vašich potřeb a tužeb. Každá inovace je procesem časově náročným a mnohdy zdlouhavým. Proto vás, milí čtenáři, žádáme o trpělivost, shovívavost a projev důvěry, že děláme maximum, abychom zlepšili funkčnosti ve všech směrech.

V případě jakýchkoliv dotazů nás stále můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailů aktualizace1@kjm.cz  a aktualizace2@kjm.cz, případně na tel.: 542 532 141. 


Filmový večer

https://www.kjm.cz/data/pic/loga/ed_brno.jpgV úterý 22. ledna proběhne další filmový večer, promítat se bude film Rebelská střední v Berlíně (Německo, 2017, 92 min.). Na této střední škole je veškerý chod školy v režii studentů, avšak na konci je čeká státní maturita, obstojí v ní?


Informace o zpracování osobních údajů 

GDPRV nakládání s osobními údaji v Knihovně Jiřího Mahena v Brně respektujeme požadavky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, které nabylo účinnost 25. 5. 2018 i s návaznou legislativou České republiky (dále jen GDPR):


 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku