Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Od roku 2011 rozšířila nabídku svých služeb o půjčování čteček elektronických knih, deskových her a tematických kufříků. V r. 2013 zahájila na vybraných pobočkách půjčování hraček a pomůcek pro děti s handicapy a uvedla do provozu Tramvaj čtenářů. V r. 2014 prošla Dostavbou a reorganizací Ústřední knihovny (nové prostory a služby). V r. 2015 spustila půjčování e-knih a v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru byla vybavena moderními technologiemi a vhodným mobiliářem.

Knihovna dále poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní pořady pro školy a veřejnost. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční více než 600 tisíc čtenářských návštěv a cca 2 miliony výpůjček. KJM pracuje systémem ústřední knihovny s 31 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí KJM je Mahenův památník v Masarykově čtvrti s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. V KJM působí Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.

Sídlo a kontakt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Kobližná 4KJM v mapě
601 50  Brno
Česká republika

tel.: 542 532 111
www.kjm.cz
email: kjm@kjm.cz

KJM v mapě

Loc: 49°11'42.851"N, 16°36'34.585"E

Fakturační údaje

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Sídlo: Kobližná 4, 601 50  Brno
IČO: 00101494
ID schránky: fmmkkyr
DIČ: CZ00101494
Bankovní spojení: KB 101739621/0100
FÚ Brno I, Příkop 25
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně Pr 33/1

Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 0877/2002

Kontakty

Statistika vybraných údajů

  2011    2012 2013 2014 2015
Knihovní fond 744 962 714 406 715 779 731 608 748 264          
Registrovaní čtenáři

45 348

(z toho do 15 let 10 595)

41 432

(z toho do 15 let 10 011)

40 152
(z toho do 15 let 9 920)

 39 617
(z toho do 15 let 10 060)
40  673
(z toho do 15 let 10 225)
Návštěvníci knihovny a akcí 768 294 797 081 768 559  685 123 767 408     
Návštěvníci internetu 84 805 73 167 64 341  34 839 46 673
Výpůjčky celkem 2 102 370 1 963 394 1 811 922  1 814 182
1 667 701          
Poskytnuté informace 28 666 20 280 29 731  11 235 16 069
Akce pro veřejnost 2 371 2 496 2 739  2 893 3 253


Bližší statistické údaje jsou uvedeny v jednotlivých výročních zprávách.


Ocenění knihovny

Vytisknout stránku Vytisknout stránku