Informační středisko EUROPE DIRECT Brno

Informační středisko EUROPE DIRECT Brno

Nachází se v Zákaznickém centru Ústřední knihovny, kde funguje již od roku 2005,
kdy navázalo na činnost Informačního střediska města Brna pro Evropskou unii
za podpory Delegace Evropské komise v ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR
a Statutárního města Brna (zřízeno v roce 2000).

O informační síti středisek EUROPE DIRECT

Má za cíl nabídnout veřejnosti v celé Evropské Unii sjednocený informační nástroj o EU. Střediska zastávají funkci prostředníka mezi EU a jejími občany na místní úrovni. Úkolem sítě je šířit informace týkající se politik EU a aktivně podporovat diskuse o evropských tématech na místní a regionální úrovni. Umožňuje evropským institucím šířit místní a regionální informace a dává občanům možnost zaslat institucím EU zpětnou vazbu. Informačních středisek ED je v celé EU více než 420. V ČR najdete od roku 2021 celkem 12 informačních středisek, jednotlivě v každém kraji. V Praze a Středočeském kraji roli ED plní Evropský dům, kde sídlí Zastoupení Evropské komise v ČR, jež síť metodicky řídí a spolufinancuje.

Informační středisko EUROPE DIRECT Brno

  • Podává informace o aktuálním dění v EU, jejích institucích a politikách, jednotlivých členských státech i dalších záležitostech spjatých s tematikou EU.

  • Pořádá besedy a přednášky na témata související s EU pro školy i širokou veřejnost.

  • Umožňuje bezplatný přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o EU.

  • K absenčnímu půjčování disponuje fondem odborné literatury.

  • Bezplatně nabízí informační brožury vydávané institucemi Evropské unie i jinými subjekty s problematikou EU.

Kontakt

Ing. Aneta Mudavanhu
vedoucí ED Brno
e-mail: brno@europe-direct.cz
telefon.: +420 542 532 166
mobil: +420 604 298 269, +420 731 655 133

Služba EUROPE DIRECT zahrnuje