Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Bystrc, Vondrákova 15


Pobočky

Bystrc

Otevírací doba

zavřeno

Zobrazit na mapě › Fotogalerie ›

Bystrc, Vondrákova 15

 
Vedoucí:Jaroslava Růžová
Telefon778 880 032
E-mail:vondrakova@kjm.cz

 


O rekonstrukci

http://data.kjm.quonia.cz/tmp/gal2075/big/20180425_135708.jpgHlavním cílem investičního záměru rekonstrukce pobočky je celková stavební revitalizace objektu a jeho špatného technického stavu. Rekonstrukcí objektu chceme dosáhnout především energetických úspor a zlepšení komfortu pro uživatele (foto).

Záměrem je, aby z pobočky vzniklo multifunkční centrum s knihovnicko-informačními službami, místo pro celoživotní vzdělávání a aktivní trávení volného času v nejširším slova smyslu. Zásadním tématem je „Knihovna jako služba obohacující místní komunitu a kvalitu života obyvatel“. Cílovými skupinami jsou jednotlivci, skupiny, obec, instituce, přilehlý mikroregion, celá struktura uživatelů knihovny a obyvatel městské části, kterým realizace investičního záměru svým způsobem prospěje, zlepší jejich životní úroveň a zvýší kvalitu poskytovaných služeb. Pobočka by se měla stát místem pro setkávání lidí, plnit svou vzdělávací, rekreační, ekonomickou a sociální roli. Rodičům s malými dětmi bude sloužit Family Point, kde si maminky mohou v klidu děti nakojit a přebalit, a hrací koutek. Samozřejmostí zůstane bezplatný přístup na internet všem občanům městské části bez nutnosti registrace. Změna dispozičního řešení s sebou přináší nutnost celkové obměny vybavení pobočky, do kterého chceme zahrnout i relaxační a studijní nábytek.

Pobočka bude i nadále intenzívně spolupracovat s místními školami, klubem seniorů, klubem maminek Kaštánek, s Domovinkou a bude otevřená podpoře všech aktivit místních občanů a prezentaci jejich zájmové činnosti. Pobočka bude vybavena nejnovější knihovnickou technologií RFID a dalšími interaktivními prvky moderních vzdělávacích technologií, jež umožní kromě jiného zrychlení výpůjčního procesu a uvolní kapacitu pracovního času knihovníků pro poskytování odbornějších a kvalitnějších služeb uživatelům a pro kvalifikovanější práci.

Cílem rekonstrukce knihovny je vytvoření komplexně řešeného prostoru, který bude odpovídající současným nárokům na moderní knihovnická zařízení. Vzniklé prostory by měly být praktické vůči provozním záležitostem knihovny a současně dostatečně atraktivní pro návštěvníky všech věkových kategorií. Jednotlivé prvky by se pak měly svým výrazem podporovat a doplňovat tak, aby bylo docíleno jednotného a osobitého výrazu knihovny.Odebírané časopisy:
Knihovní fond:

Automatizace:
Kopírování:
Internet:

Přistupnost
pro handicapované:

Vytisknout stránku Vytisknout stránku