Knihovna pro děti a mládež

Knihovna pro děti a mládež

Nachází ve 3. NP Ústřední knihovny a je určena všem rodičům, prarodičům a dětem od nejútlejšího věku až po mládež na prahu dospělosti.
Pořádá kulturně-vzdělávací akce pro širokou veřejnost, nabízí své služby pro školy a školní kolektivy a navazuje spolupráci na bázi neformálního vzdělávání.

O knihovně

Oddělení Knihovny pro děti a mládež je rozděleno na čtyři místnosti dle věku čtenářů a žánrového zaměření knih. Kromě možnosti trávit zde libovolně a zdarma volný čas nabízí toto oddělení také spoustu možností, jak se vzdělávat a rozvíjet svoji čtenářskou pregramotnost a gramotnost. Knihovna nabízí širokou škálu deskových her a didaktických pomůcek a hraček k zapůjčení, dále zde nalezneme interaktivní dotykový stůl plný vzdělávacích her, fotbálek, možnost internetu pro děti a mládež, místo k učení, koutek pro rodiče s dětmi, nebo několik relaxačních míst.

Kromě kulturně-vzdělávacích akcí, které Knihovna pro děti a mládež pořádá pro širokou veřejnost, nabízí své služby také pro školy a školní kolektivy a navazuje spolupráci na bázi neformálního vzdělávání.

Služby

 • knihy všech žánrů pro různé věkové skupiny i v cizích jazycích

 • časopisy

 • deskové hry

 • didaktické pomůcky a hračky – tzv. Lekotéka

 • DVD

 • prezenční půjčování odborné literatury pro pedagogy a knihovníky pracujících s dětmi

 • internet pro děti a mládež

Akce a projekty na podporu čtenářství

 • volnočasové akce – angličtina, technický kroužek Robotíme!, čtenářský klub, Manga anime klub, přednášky Dotykáč

 • Bookstart – S knížkou do života

 • Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

 • Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

 • Projekty K21 – na podporu integrace cizinců, na podporu akcí pro mládež 

 • metodická podpora knihovníků – Centrum dětského čtenářství – vzdělávací semináře, časopis Impulsy 

TEEN

TEEN je místo určené primárně pro mládež 13+, ale jsou vítáni všichni, kdo dodržují základní pravidla slušného chování a respektují ostatní.
Je to volně přístupné místo, kde mládež může trávit volný čas čtením, učením nebo čistě jen chillováním, a kde není potřeba mít čtenářskou průkazku. Jsou zde křesílka, koutek speciálně na odpočinek, čtení nebo učení, fotbálek, komiksy, časopisy nebo i deskové hry.
I kvůli tomu, že je TEEN hate free zóna se snažíme, aby to bylo bezpečné místo pro všechny, kdo k nám zavítají, a proto vznikl i Duhový point se schránkou na dotazy, kam mohou vhazovat vzkazy, které se týkají například osobních problémů se kterými by chtěli poradit, nebo kdyby se potřebovali někomu svěřit.

V rámci TEENu existuje Manga anime klub a také doučování angličtiny Learn (with) English. V přednáškovém cyklu Dotykáč se zabýváme netypickými, nebo málo známými tématy. Dále pak probíhají různé workshopy především na bázi upcyclingu, tedy přeměny něčeho starého v něco nového, nebo i swap (neboli výměna) knih.

Kontakty

Knihovna pro děti a mládež

Mgr. Iveta Cehelská, vedoucí
e-mail: detske@kjm.cz
telefon: +420 542 532 146

TEEN

e-mail: mladez@kjm.cz
telefon: +420 542 532 147

Centrum dětského čtenářství

Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí
e-mail: cdc@kjm.cz
telefon: +420 542 532 146