Knihovna pro nevidomé a slabozraké

Knihovna pro nevidomé a slabozraké

Spadá pod Hudební knihovnu ve 3. NP Ústřední knihovny,
součástí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je od roku 1976.
Zároveň funguje jako pobočka Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze, od níž získává zvukové nahrávky. 

O knihovně

Přístup do knihovny je bezbariérový, u vchodu do budovy je umístěn hlasový orientační majáček. Po vstupu do výpůjční haly mohou uživatelé využít výtah (vlevo). Výtah a vstup do Hudebního oddělení jsou osazeny orientačními majáčky s trylkem.

Uživatelé, jimž zdravotní stav neumožní číst klasické knihy, se mohou zdarma registrovat, půjčit a vrátit zvukové knihy či další dokumenty a tyflopomůcky, využít speciální technické vybavení i další knihovnické a informační služby. Registraci a služby Knihovny pro nevidomé a slabozraké je možné poskytnout pouze na základě potvrzení lékaře nebo průkazu ZTP/P. 

Provozní doba

V pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 18:00 hodin,
nebo kdykoliv po předchozí domluvě. 

Kontakt

RNDr. Jitka Dubroková, Ph.D.
e-mail: nevidomi@kjm.cz
telefon: +420 542 532 175

Služby

 • Půjčování zvukových knih, které lze zapůjčit domů na CD, nebo nahrát na paměťové zařízení.

 • Pravidelně zasílaný seznam novinek včetně anotací.

 • Půjčování knihy a notových materiálů v Braillově písmu.

 • Časopisy tištěné zvětšeným písmem Zora, Ema a Obzor, časopis pro integraci Mosty, časopis Záškolák v Braillově písmu. 

 • Tyflopomůcky, hmatové hry pro rozvoj jemné motoriky a knihy s reliéfní grafikou.

 • Zvukové přepisy filmů.

 • Zásilková služba prostřednictvím slepecké zásilky České pošty.

 • K dispozici jsou počítače s přístupem na internet, čtecí zařízení a digitální lupa, MP3 přehrávač SONIC s jednoduchým ovládáním a funkcí záložky, speciálně navržený pro nevidomé a slabozraké.

 • Pravidelné kulturní a vzdělávací pořady.

Pravidelné akce

Čtenářský klub Knihovny pro nevidomé a slabozraké

Poslechněte si ukázky z novinek ve fondu zvukových knih. Sdílejte, co se vám líbilo. Doporučujte ostatním čtenářům knihy, které stojí za poslech. A hlavně buďte mezi prvními, kteří si novinky odnesou domů. Na každém setkání si společně popovídáme o novinkách, které si budete moci následně ihned vypůjčit.
Pravidelná setkání čtenářů Knihovny pro nevidomé a slabozraké proběhnou každý měsíc ve středu od 14:00 hod.

Termíny:

 • jaro 2023: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 12. 4., 9. 5. a 14. 6. 2023

 • podzim 2023: 6. 9., 4. 10., 8. 11. a 6. 12. 2023

(Čtenářské kluby se konají v Hudební klubovně, 3. NP)

Beseda

Zdravý selský rozum

 • 29. 11. 2023 od 14:00 hod. v Hudební klubovně, 3. NP

Jak se vyznat v mediálním chaosu?
Pro obyčejného člověka není snadné se v dnešní záplavě informací z médií a internetu vyznat. Najde se i řada takových, kteří se toho snaží zneužít.
Jak si může každý z nás dát pozor, abychom nenaletěli na "falešné" zprávy?
Jak rozpoznat pravdu a lež o událostech kolem nás i ve světě? Kterým zdrojům informací můžeme důvěřovat?
Kdo jsou původci záměrně lživých informací a co z toho mají?
To vše a mnohé další se dozvíte na besedě s Jaroslavem Valůchem, vedoucím projektů mediálního vzdělávání ve zpravodajské organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků v krizových situacích a ověřování informací.