Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

KJM bez bariér

Aktuality

Expresivní terapie


Bezbariérovost knihovny

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se za dobu své existence stala nedílnou součástí společenského života v Brně. Ve své činnosti se kromě klasických výpůjčních služeb zaměřuje také na vzdělávací a kulturní aktivity, a to nejen pro širokou veřejnost, ale svoji pozornost věnuje i práci s klienty s různými druhy handicapů.

Nejdelší tradici má v KJM Knihovna pro nevidomé a slabozraké, která působí v Brně od r. 1976, kdy byla podepsána dohoda mezi KJM v Brně a Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana o formě výpůjční spolupráce pro potřeby zrakově postižených občanů v Jihomoravském kraji.

Ruku v ruceVyjma specializovaného pracoviště pro zrakově postižené se KJM soustavně věnuje práci s dětmi s různými handicapy na úrovni individuální pomoci v knihovně, prostřednictvím kolektivních besed, spoluprací se specializovanými institucemi, zejm. však v rámci aktivit vyvíjených projektovou činností. Prostřednictvím projektu Ruku v ruce (2010-2012) podávala KJM pomocnou ruku dětem s různými typy postižení či dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, na něž soustředila vzdělávací besedy a integrační programy s dětmi s běžných základních škol. Projekt byl zaměřen na snižování informačních bariér, které od sebe oddělují zdravé děti od dětí s handicapy. Nyní následuje pětiletá doba udržitelnosti projektu prostřednictvím činnosti Dětské knihovny KJM (besedy). Jeho výstupem se stal metodický materiál:

  • ke stažení: METODICKÝ MATERIÁL
    zpracovaná témata ze všech 4 cyklů besed a realizovaných integračních programů včetně možnosti komentáře staženého textu

Dále se KJM orientuje na programy pro osoby pečující. Pro tuto cílovou skupinu realizuje společná setkávání nad různými zájmovými tématy a umožňuje jim přístup k prožitkové relaxaci prostřednictvím muzikoterapie (více).


Pobočky

Úspěšná spolupráce KJM s partnery se odehrává též na pobočkách knihovny. Pobočka v Líšni, Jírova 2, spolupracuje s denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem.  Další úspěšnou spoluprací je již pětiletá spoluúčast pobočky v Židenicích, Stará osada 15 na projektech MŠ speciální, ZŠ speciální  a Praktické školy ELPIS. Více informací o těchto aktivitách naleznete zde.

MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6 , spolupracuje pobočka v Králově Poli, Palackého 164. S dětmi z prvního stupně ZŠ pobočka participovala na projektu Přítel (2009/2010). K dílčímu projektu Přítel kniha uspořádala pro děti kulturní program, který se skládal ze základní knihovnické lekce, knižních ukázek, četby z vybraných titulů a drobného cvičení pro jemnou motoriku s ohledem na různá postižení dětí. 

Výběrová fotogalerie


Spolupráce s odbornou veřejností a publikace

Zde najdete informace pro odbornou veřejnost a tematickou publikační činnost KJM.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku