Lekotéka – didaktické pomůcky, hračky a hudební nástroje

Služba KJM: Lekotéka – didaktické pomůcky, hračky a hudební nástroje

Krátce o službě

Pro naše čtenáře

Registrovaní čtenáři si mohou vypůjčit hračky, muzikoterapeutické hudební nástroje, didaktické pomůcky a tyflopomůcky, vše souhrnně nazývané jako Lekotéka. Jsou určeny jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti. Tyto pomůcky procvičují jemnou motoriku a postřeh, rozvíjí zrakové a hmatové vnímání, zlepšují postřeh a logické myšlení.

V Ústřední knihovně pomůcky půjčujeme absenčně (mimo knihovnu) v Hudební knihovně, Knihovně pro děti a mládež a v Knihovně pro nevidomé a slabozraké, k půjčení jsou i na vybraných pobočkách.

Pobočky, kde lze využít tuto službu