Muzikoterapeutický koncert Zázraky světa

Tato akce již proběhla Akce proběhla 25.05.2023 | 17:00
Lokalita: Ústřední knihovna 5.NP velký sál
Organizátor: Mgr. Jitka Málková hudební@kjm.cz +420 542 532 170
Akce KJM: Muzikoterapeutický koncert Zázraky světa
Společný koncert žáků se specifickými potřebami a osob se zdravotním postižením pod vedením předního českého muzikoterapeuta PaedDr. Lubomíra Holzera za doprovodu muzikoterapeutického orchestru (orchestr školených muzikoterapeutů v metodě Celostní muzikoterapie L. Holzera).

Koncert se koná ve spolupráci se ZŠ Palackého v Brně.

Akce probíhá v rámci projektu Kreativní učení pro děti a mládež, který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Sdílet na sociálních sítích