Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Co nabízíme

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím a služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Své portfolio rozšiřuje o netradiční nabídku služeb. V r. 2011 začala půjčovat čtečky elektronických knih, deskové hry a tematické kufříky. V r. 2013 zahájila půjčování hraček a didaktických pomůcek a uvedla do provozu Tramvaj čtenářů. V r. 2014 prošla Dostavbou a reorganizací Ústřední knihovny, jejímž cílem bylo zvýšení komfortu nabízených služeb a rozšíření kapacity prostor. V r. 2015 spustila půjčování e-knih a v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru byla vybavena moderními technologiemi a vhodným mobiliářem. V r. 2016 oslavila 95. výroční vzniku a pokračovala v trendu nabízení novinek (půjčování notebooků a čtecích zařízení, samoobslužné půjčování knih, spuštění databáze článků aj.).

Knihovna dále poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a širokou veřejnost, realizuje pořady pro odborníky, participuje a iniciuje řadu projektů a rozvíjí zahraniční spolupráci. Knihovní fond dosahuje přes 750 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční téměř 800 tisíc čtenářských návštěv a cca 1,6 milionu výpůjček. KJM pracuje systémem ústřední knihovny s 33 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí knihovny je Mahenův památník s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. V KJM působí i Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.


Sídlo a kontakt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Kobližná 4KJM v mapě
601 50  Brno
Česká republika

KJM v mapě
Loc: 49°11'42.851"N, 16°36'34.585"E

Tel.: 542 532 111
web: www.kjm.cz
E-mail: kjm@kjm.cz
ID schránky: fmmkkyr

Fakturační údaje

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Sídlo: Kobližná 4, 602 00  Brno
IČO: 00101494
DIČ: CZ00101494
Bankovní spojení: KB 101739621/0100
FÚ Brno I, Příkop 25
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně Pr 33/1

Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 0877/2002

Kontaktní údaje


Statistika vybraných údajů

Bližší statistické údaje jsou uvedeny v jednotlivých výročních zprávách.

Ocenění naší práce

Vytisknout stránku Vytisknout stránku