O knihovně

O knihovně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v České republice.
Od roku 1921 ji zřizuje statutární město Brno.
Knihovna je významným kulturním, vzdělávacím, informačním i setkávacím centrem
a tvoří ji Ústřední knihovna, Mahenův památník, IN-centrum a 34 poboček.
Knihovna nabízí rozsáhlý výběr služeb, literatury, médií i hudebnin
a pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy i širokou či odbornou veřejnost.

Mohlo by vás zajímat

Co nabízíme

Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabízí velký výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům, přístup do sítě internetu a elektronických databází. Své portfolio rozšiřuje o netradiční nabídku služeb – půjčování elektronických knih a čteček, deskových her, tematických kufříků, hraček či didaktických pomůcek.
KJM dále poskytuje informace o literatuře, regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy či meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a širokou veřejnost, realizuje pořady pro odborníky, participuje a iniciuje řadu projektů a rozvíjí zahraniční spolupráci. Knihovní fond obsahuje přes 750 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční téměř 800 tisíc čtenářských návštěv a cca 1,6 milionu výpůjček.

KJM pracuje systémem Ústřední knihovny s 34 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí KJM je Mahenův památník s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii, v přízemí vilky je knihovna. Součástí KJM je rovněž detašované pracoviště IN-centrum, které se věnuje vzdělávacím aktivitám v oblasti informační a počítačové gramotnosti. V KJM působí i Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.

3D vizualizace Ústřední knihovny

3D vizualizace Mahenova památníku

Sídlo a kontakt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Kobližná 70/4
601 50 Brno
Česká republika

Telefon: +420 542 532 111
E-mail: kjm@kjm.cz
Webové stránky: www.kjm.cz

Jsme na sociálních sítích

Fakturační údaje

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Sídlo: Kobližná 4, 601 50 Brno
IČO: 00101494
DIČ: CZ00101494
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 101739621/0100
ID datové schránky: fmmkkyr

Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 0877/2002
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 33

Lidé v KJM

Ing. Libuše Nivnická
ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Telefon: +420 542 532 100
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Mapa všech provozů Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Ocenění naší práce

Výběr z ocenění

 • Cena MK ČR Knihovna roku (2021)

 • Cena JMK Komunitní knihovna Jihomoravského kraje a absolutní ocenění TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje (2020)

 • Čestná cena předsedy řídícího výboru CACIO, projekt Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna (2019)

 • Cena CNZ za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů (2018)

 • Diplom OKnA (2018)

 • Cena IFLA A corto di libri (2017)

 • Standard Handicap Friendly (2015)

 • Cena MK ČR Knihovna roku (2014)

 • Cena IFLA Marketing Award (2014)

 • Certifikát Tátové vítáni (2014)

 • Cena BIBLIOWEB (2013)

 • Cena MOSTY (2013)

 • Plný certifikát projektu Audit rodina & zaměstnání (2013)

 • Cena MK ČR Knihovna roku (2012)

 • Cena MOSTY (2011)

 • Ocenění Společnost přátelská rodině (2009)

 • Cena MV ČR Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (2006)

 • Cena MK ČR Knihovna roku (2004)

 • Společnost roku v anketě TOP 100 brněnských firem (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016)

„Chvíli se zdržím“ – „I´ll be a while“

KJM natočila propagační čtenářský spot „Chvíli se zdržím“, s jehož anglickou verzí „I´ll be a while“ vyhrála mezinárodní soutěž knihovnických videí IFLA A Corto di Libri (2017).

„Knihovna v tramvaji – tramvají do knihovny“

KJM získala mezinárodní marketingovou cenu IFLA International Marketing Award za projekt čtenářské tramvaje. Library in the Tram – Tram to the Library (2014).