Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Co nabízíme

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v ČR. Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno. Nabízí rozsáhlý výběr krásné literatury a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě internetu a elektronickým databázím a služby nevidomým a slabozrakým čtenářům. Své portfolio rozšiřuje o netradiční nabídku služeb. V r. 2011 začala půjčovat čtečky elektronických knih, deskové hry a tematické kufříky. V r. 2013 zahájila půjčování hraček a didaktických pomůcek a uvedla do provozu Tramvaj čtenářů. V r. 2014 prošla Dostavbou a reorganizací Ústřední knihovny, jejímž cílem bylo zvýšení komfortu nabízených služeb a rozšíření kapacity prostor. V r. 2015 spustila půjčování e-knih a v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru byla vybavena moderními technologiemi a vhodným mobiliářem. V r. 2016 oslavila 95. výroční vzniku a pokračovala v trendu nabízení novinek (půjčování notebooků a čtecích zařízení, samoobslužné půjčování knih, spuštění databáze článků aj.).

Knihovna dále poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní informace, informace o Brně a regionu, informace ze státní správy a samosprávy, meziknihovní výpůjční službu. Pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy a širokou veřejnost, realizuje pořady pro odborníky, participuje a iniciuje řadu projektů a rozvíjí zahraniční spolupráci. Knihovní fond dosahuje přes 750 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční téměř 800 tisíc čtenářských návštěv a cca 1,6 milionu výpůjček. KJM pracuje systémem ústřední knihovny s 33 pobočkami rozmístěnými na území města. Součástí knihovny je Mahenův památník s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. Pracoviště se specializuje na regionální literaturu a bibliografii. V přízemí vilky je knihovna. V KJM působí i Informační středisko EUROPE DIRECT s bohatým zázemím knihovního fondu a elektronických informačních zdrojů.


Sídlo a kontakt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Kobližná 4KJM v mapě
601 50  Brno
Česká republika

Tel.: 542 532 111
www.kjm.cz
E-mail: kjm@kjm.cz

Úřední hodiny podatelny
Po – Pá: 9.00 – 11.00 hod.

KJM v mapě

Loc: 49°11'42.851"N, 16°36'34.585"E

Fakturační údaje

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Sídlo: Kobližná 4, 601 50  Brno
IČO: 00101494
ID schránky: fmmkkyr
DIČ: CZ00101494
Bankovní spojení: KB 101739621/0100
FÚ Brno I, Příkop 25
KJM je registrována u Krajského soudu v Brně Pr 33/1

Evidenční číslo u Ministerstva kultury ČR: 0877/2002

Kontaktní údaje


Statistika vybraných údajů

  2013 2014 2015 2016 2017
Knihovní fond 715 779 731 608 748 264           750 884 757 702     
Registrovaní čtenáři

40 152
(z toho do 15 let 9 920)

 39 617
(z toho do 15 let 10 060)
40  673
(z toho do 15 let 10 225)
 40  970  
(z toho do 15 let  10 147)
40  117  
(z toho do 15 let  7 940)
Návštěvníci knihovny a akcí 768 559  685 123 767 408      811 394 775 706
Návštěvníci internetu 64 341  34 839 46 673 56 677 47 356
Výpůjčky celkem 1 811 922  1 814 182
1 667 701          
1 690 338 1 577 816
Poskytnuté informace 29 731  11 235 16 069  16 130 13 415
Akce pro veřejnost 2 739  2 893 3 253  3 567 3 573


Bližší statistické údaje jsou uvedeny v jednotlivých výročních zprávách.

Ocenění naší práce

Vytisknout stránku Vytisknout stránku