Jak se stát čtenářem

Jak se stát čtenářem

Čtenářem KJM se stává fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné a podepsané přihlášky čtenáře a po zaplacení registračního poplatku. Bližší podmínky registrace určuje Knihovní řád. K registraci vyžadujeme identifikační údaje čtenáře, rozsah je stanoven v Příloze č. 1 Knihovního řádu. Registrace je platná 365/185 dnů a při její obnově je potřeba předložit platný doklad totožnosti k ověření údajů čtenáře.

Postup při registraci čtenáře nad 15 let

Registraci čtenáře lze provést při osobní návštěvě knihovny.

1

U registračního pultu předložíte doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas aj.).

2

Při vyplňování přihlášky si můžete vybrat nosič čtenářského průkazu (naše plastová průkazka s čárovým kódem, vaše bankovní karta, karta Brno iD).

3

Po vyplnění přihlášky knihovníkem vám bude přihláška vytištěna a předložena ke kontrole vašich údajů.

4

Po zkontrolování vašich údajů přihlášku podepíšete a vrátíte knihovníkovi.

5

Pokud chcete uplatnit slevu na registraci, je třeba předložit doklad potvrzující nárok na slevu (studentský průkaz, rodinný pas, senior pas, ZTP/P aj.).

6

Zaplatíte registrační poplatek dle platného Ceníku (možnost hotově a na vybraných provozech i kartou).

7

Po splnění všech úkonů je vaše členství aktivní a můžete již využívat všech služeb knihovny.

Postup při registraci čtenáře do 15 let

Postup při registraci čtenáře do 15 let

Registraci čtenáře lze provést při osobní návštěvě knihovny. Registraci provádí zákonný zástupce.

1

U registračního pultu předloží zákonný zástupce doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas aj.).

2

Při vyplňování přihlášky si můžete vybrat nosič čtenářského průkazu (naše plastová průkazka s čárovým kódem, vaše bankovní karta, karta Brno iD).

3

Po vyplnění přihlášky knihovníkem bude přihláška vytištěna a předložena ke kontrole všech údajů zákonnému zástupci.

4

Po zkontrolování vašich údajů přihlášku podepíše zákonný zástupce a vrátí knihovníkovi.

5

Pokud chcete uplatnit slevu na registraci, je třeba předložit doklad potvrzující nárok na slevu (rodinný pas, ZTP/P aj.).

6

Zaplatíte registrační poplatek dle platného Ceníku (hotově a na vybraných provozech i kartou).

7

Po splnění všech úkonů je vaše členství aktivní a můžete již využívat všech služeb knihovny.

Předregistrace

Před první návštěvou knihovny nabízíme možnost zažádat o registraci do knihovny (předregistrace). Předregistraci můžete provést:

Předregistrace umožňuje zrychlit proces vlastní registrace při fyzické návštěvě knihovny. Předregistrace je platná po dobu 30 dnů. Pokud do té doby neuhradíte registrační poplatek, budou všechny vaše údaje včetně osobních z databáze vymazány podle Skartačního řádu KJM.

Pokud vám okolnosti neumožňují osobně navštívit knihovnu a registraci dokončit, můžete uhradit registrační poplatek:

  • u předregistrace přes online formulář dle pokynů z potvrzovacího e-mailu předregistračního formuláře (obvykle bankovním převodem na účet knihovny),

  • u předregistrace prostřednictvím Brno iD zaplacením registračního poplatku online platbou přes platební bránu Brno iD.

Po uhrazení registračního poplatku můžete využívat vybrané elektronické služby, vytvořit si rezervaci na vypůjčený dokument, zadat objednávku z volného výběru, nebo žádanku ze skladu.

Výpůjční služby

Informační služby a přístup k databázím

Relaxace a studium

Mapa míst, kde můžete služby využívat

Navštivte některou z našich poboček knihovny, nemusíte platit ani být členem.

Seznam všech poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně