Služby Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Služby Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
nabízí rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin a časopisů, AV médií a hudebnin, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům, přístup do sítě internetu a elektronických databází. Své portfolio rozšiřuje o netradiční nabídku služeb – půjčování elektronických knih a čteček, deskových her, tematických kufříků, hraček či didaktických pomůcek.

Rekonstrukce Ústřední knihovny KJM na Kobližné

Vážení návštěvníci a milí čtenáři, informujeme, že právě probíhá rekonstrukce vnějších i vnitřních prostor Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Uvádíme do provozu nové výtahy, automatizovanou linku pro vracení knih, šatny či sociální zařízení. To vše připravujeme pro vás a pro zvýšení vašeho komfortu při využívání služeb knihovny. Bohužel to může krátkodobě znamenat drobné omezení našich služeb, za což se omlouváme a prosíme vás o toleranci případného zvýšeného hluku, prašnosti a nepohodlí při pobytu v prostorách knihovny. Děkujeme za pochopení.

Výpůjční služby

Informační služby a přístup k databázím

Relaxace a studium

Ostatní služby

Plnou nabídku služeb využijete jako čtenář Knihovny Jiřího Mahena

Čtenáři s platnou registrací mají přístup ke všem službám.

Mapa míst, kde můžete služby využívat

Navštivte některou z poboček KJM, nemusíte platit ani být registrovaným čtenářem.

Seznam všech poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně