Pro učitele a školy

Pro učitele a školy

Vzdělávací programy pro školy

Součástí aktivit KJM je nabídka pořadů pro MŠ, ZŠ a SŠ, které poutavou formou obohacují školní výuku. Cílem není zahltit děti informacemi a fakty, programy jsou založené na interakci a dialogu, používají se metody dramatické výchovy, tvůrčího psaní, výtvarné techniky apod. Témata zahrnující nejrůznější oblasti vědy, kultury a historie rozšiřují žákům kulturně-společenské znalosti. Hlavním smyslem pořadů je něco se dozvědět, něco si vyzkoušet – a ne si odsedět volnou hodinu na nudné přednášce.

Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2023/2024

Nabídka pořadů jednotlivých provozů Knihovny Jiřího Mahena v Brně a kontakty pro jejich objednání:

Tuřany

Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno