Knihovna bez bariér

Knihovna bez bariér

Kromě klasických výpůjčních služeb se KJM zaměřuje na vzdělávací a kulturní aktivity,
a to nejen pro širokou veřejnost, ale svoji pozornost věnuje i práci s klienty s různými druhy handicapů.

Knihovna pro nevidomé a slabozraké

V KJM má nejdelší tradici: v Brně působí od roku 1976, kdy byla podepsána dohoda mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze. 
Knihovna pro nevidomé a slabozraké je součástí Hudební knihovny a naleznete ji ve 3. patře Ústřední knihovny KJM. Přístup do knihovny je bezbariérový, u vchodu do budovy je umístěn hlasový orientační majáček. Po vstupu do výpůjční haly mohou uživatelé využít výtah (vlevo). Výtah a vstup do Hudebního oddělení jsou osazeny orientačními majáčky s trylkem.
Uživatelé, jimž zdravotní stav neumožní číst klasické knihy, se mohou zdarma registrovat, půjčovat si zvukové knihy či další dokumenty a tyflopomůcky, využít speciální technické vybavení i další knihovnické a informační služby.

Bezbariérový pohyb je možný v Ústřední knihovně
a na 26 pobočkách knihovní sítě KJM

Ústřední knihovně, Kobližná 4 naleznete bezbariérový vstup, výtah, pomocí něhož se vozíčkář dostane do vyšších pater, zvukovou stopu pro nevidomé i toalety pro handicapované.

Seznam poboček KJM s bezbariérovým vstupem

 • Bohunice, Lány 3

 • Bosonohy, Ostopovická 29

 • Bystrc, Vondrákova 15

 • Černovice, Charbulova 38

 • Dolní Heršpice, Havránkova 82

 • Horní Heršpice, Bednářova 16

 • Husovice, Musilova 2a

 • Chrlice, Chrlické nám. 2

 • Ivanovice, Mácova 3

 • Jehnice, nám. 3. května 5

 • Jundrov, Veslařská 56

 • Kohoutovice, Libušina třída 27

 • Komárov, Černovická 2b

 • Komín, Vavřinecká 13

 • Královo Pole, Palackého 164

 • Líšeň, Jírova 2

 • Maloměřice, Selská 16

 • Medlánky, Kytnerova 1a

 • Nový Lískovec, Oblá 75

 • Ořešín, U Zvoničky 4

 • Řečkovice, Kolaříkova 3

 • Staré Brno, Křížová 24

 • Starý Lískovec, Kurská 1

 • Štýřice, Vojtova 7

 • Vinohrady, Velkopavlovická 25

 • Židenice, Stará Osada 15

Podrobnosti o pobočkách KJM.

Nabídka služeb pro sluchově postižené čtenáře

 • Registrace, půjčování a internet zdarma po předložení průkazu ZTP.

 • Komunikace v českém znakovém jazyce v Ústřední knihovně, kterou zajišťuje specializovaná pracovnice paní Hana Němcová.

 • Hračky a didaktické pomůcky k půjčení v Hudební knihovně. 

 • DVD s českými titulky pro neslyšící v Hudební knihovně.

Úvod

Prostory knihovny

Registrace a čtenářský průkaz

Nabízené služby

Pravidla absenčního půjčování (půjčování domů)

Absenční půjčování - doplňující informace

Dva typy výpůjček

Závěr

Souhrnné informace o knihovně

Péče o klienty s mentálním postižením

KJM dlouhodobě spolupracuje s různými institucemi pro osoby s mentálním postižením,
a to formou besed či výstav v Ústřední knihovně i na pobočkách:

Ústřední knihovna spolupracuje prostřednictvím Knihovny pro děti a mládež se stacionáři Nojmánek, Veleta, Tereza aj. Pro tyto stacionáře jsme realizovali besedy s různými tématy. Týkaly se například svátků a událostí během roku – Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice aj. Další se věnovaly Brnu (tajemství hradu Špilberku, Veveří, Brněnských divadel) a literární tematiky – Jaroslav Foglar, Sherlock Holmes aj. 
Pobočka v Líšni spolupracuje s  denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním a fyzickým postižením. Klienti denního stacionáře v knihovně vystavují pravidelně své výtvarné práce a účastní se pracovní terapie, kterou stacionář též nabízí – 2x měsíčně navštěvují knihovnu, kde se věnují terapeutickým účinkům výtvarné práce, práci s hlínou a modelínou či skládání puzzle.
Další úspěšnou spoluprací je dlouhodobá spoluúčast pobočky v Židenicích, na projektech MŠ speciální, ZŠ speciální  a Praktické školy ELPIS. V roce 2009/2010 byl Speciální školou ELPIS a knihovnou Židenice zahájen projekt „Léčba knihou“. Během projektu byly pro děti 1x za měsíc připravovány besedy srovnatelné s besedami pro zdravé děti. Tyto děti byly zařazeny i do projektu „Klíčování“ a v prostorách knihovny byly několikrát vystaveny jejich kolekce výtvarných prací. V rámci celostátního projektu Týden čtení byla uskutečněna akce „Děti čtou dětem“ (děti z běžné ZŠ četly dětem z ELPIS). S vedením ELPIS je dohodnut další společný projekt „Už to zvládnem sami“, který je zařazen do výchovného plánu školy na další období.
Pobočka Husovice pracuje se žáky ZŠ Sekaninova.
Pobočka na Lesné spolupracuje s Mateřskou školou speciální a Základní školou speciální a praktickou školou, Brno Ibsenova a se ZŠ Šrámkova.
Pobočka Starý Lískovec pořádá besedy a výstavy pro Základní školu speciální Kyjevská – Dětské rehabilitační centrum Medvídek.
Pobočka Královo Pole dlouhodobě spolupracuje s Mateřskou a základní školou Brno, Kociánka. Pořádá pravidelné vzdělávací akce jak ve škole, tak i na pobočce v souladu s ročními projekty školy a také dle aktuálních požadavků pedagogů. Škola také pravidelně na pobočce vystavuje práce svých žáků. Vzdělávacích akcí na pobočce se účastní také ZŠ Palackého. Pravidelně pobočku navštěvuje i denní stacionář pro dospělé Ruka pro život.  

Vyjma specializovaného pracoviště se KJM soustavně věnuje práci s dětmi s různými handicapy na úrovni individuální pomoci v knihovně, prostřednictvím kolektivních besed, spoluprací se specializovanými institucemi. Od roku 2013 půjčujeme do rodin a škol hračky a didaktické pomůcky:

Půjčování hraček a pomůcek

V rámci našich služeb půjčujeme do rodin a škol hračky a didaktické pomůcky. Hračky a pomůcky jsou určeny jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti.
Inspirací se nám stala již zavedená praxe v zahraničních knihovnách. Do projektu se zapojila Ústřední knihovna, Mahenův památník a 30 poboček. Na každém místě je k dispozici obrázkový katalog s nabídkou hraček, jejich přehled v on-line katalogu najdete níže. Nabídkou hraček jsme navázali na činnost projektů Ruku v ruce a Lekotéka.