Historie a současnost KJM

Historie KJM

Založení knihovny

Přípravy na vybudování veřejné knihovny v Brně započaly po vydání knihovnického zákona v roce 1919. Na brněnské radnici se dne 5. 10. 1920 poprvé sešla knihovní rada pod vedením Žofie Zvěřinové, ředitelky obchodní školy a pozdější dlouholeté předsedkyně rady. Knihovní rada se rozhodla vypracovat seznam všech spolkových knihoven v Brně a vypsat konkurz na knihovníka.
Brněnská Veřejná knihovna obecní byla založena 1. února 1921 a v ten den nastoupil i její první knihovník Antonín Vančura, tedy Jiří Mahen. Knihovna dostala v německé obecné škole na Veveří ulici č. 26 dvě místnosti v přízemí, jednu pro správu a druhou jako půjčovnu a sklad.

Otevření knihovny

Dne 20. listopadu 1922 byla Ústřední knihovna otevřena. Měla 13 228 knih. Ihned bylo také připojeno 14 poboček (největší Křenová a Královo Pole byly připojeny k Ústřední knihovně až v roce 1923), do nichž bylo z ústředí dáno 3700 svazků knih. Veřejná čítárna, umístěná v budově měšťanské školy na Křenové ulici, zahajovala svou činnost s 67 časopisy. Celá knihovna měla tři placené síly a jednoho pracovníka bez odměny. Práci knihovníků provázely trvalé problémy: nízké finanční dotace, neustálé odklady přemístění knihovny do lepších prostor, zápas o každou korunu. V některých obdobích se dokonce nemohly vůbec nakupovat nové knihy a do sporů mezi knihovnou a městskou správou muselo zasahovat i ministerstvo.
Roku 1926 se knihovna stěhuje z nedostatečných prostor na roh Rašínovy a Jakubské ulice do německé dívčí školy, kde dostává pět místností. Bylo to alespoň částečné zlepšení. V té době měla knihovna již přes 30 000 svazků knih, z toho 14 583 svazků na pobočkách. V roce 1927 vychází pro lepší orientaci v knižním fondu první tištěný seznam knih, který si musel každý čtenář zakoupit.

Počáteční vývoj

Rok 1928 byl pro Brno nesmírně významný, neboť se zde konala Výstava soudobé kultury, která rozhýbala město k nebývalé kulturní aktivitě. Na sjezdu kulturně výchovných pracovníků, který se zde při příležitosti výstavy konal, vystoupil Jiří Mahen s referátem Knihovna jako instituce národní. Knihovna, to už nemělo být jen místo, kde se vydávají knihy. To měla být instituce systematicky vzdělávající a vychovávající.
Koncem roku 1939 se knihovna přestěhovala do 9 místností v budově U solnice 12 (dnes Solniční). Jiří Mahen se této změny k lepšímu již nedožil. Nemoc, tragické osudy země i další problémy, které komplikovaly uskutečnění jeho plánů, ho dohnaly 22. 5. 1939 k dobrovolnému ukončení života.
Na jeho místo přichází PhDr. Ladislav Řezníček, který do knihovny přišel po německém záboru Znojma. Ale hned od počátku okupace je veškerá činnost podřízena dozoru německého knihovníka. Knihovní rada je suspendována. Na 140 „závadných“ knih bylo z knihovny odvezeno, ostatní označené se nesměly půjčovat, ale zůstaly alespoň v knihovně. Nacistická správa města uzavřela některé pobočky knihovny a od října 1940 také městské čítárny.
Po osvobození se knihovna postupně proměňovala. Kladla důraz na vzdělávací působení na čtenáře, zlepšovalo se její umístění, vybavení i personální zabezpečení. V roce 1951 se přemístila do Schrattenbachova paláce poblíž centrálního brněnského náměstí Svobody, kde její ústředí působí dosud. Jméno Jiřího Mahena nese knihovna od roku 1959.

Současnost

Současnou podobu získala KJM na začátku sedmdesátých let. Na Ústřední knihovnu KJM navazuje síť poboček rozmístěných v jednotlivých částech města Brna – ve staré zástavbě, nových sídlištích i integrovaných obcích. Devadesátá léta znamenají rozšíření a modernizaci služeb. Je vybudována veřejná čítárna s informačním pracovištěm i hudební knihovna, do fondu se doplňují nové typy dokumentů, nejvíce CD a CD ROM. Do evidence a zpracování fondů i do evidence čtenářů a výpůjček se zavádí výpočetní technika, která zároveň usnadňuje rozvoj informačních služeb. Na podzim roku 1997 začíná provoz veřejné internetové stanice v Ústřední knihovně KJM na Kobližné 4. V letech 1998–2001 se uskutečnila komplexní rekonstrukce Ústřední knihovny KJM, která se stala základem vybudování moderní informační instituce – Knihovny pro 21. století. K modernímu pojetí knihovny a jejích služeb přispěla i dostavba a reorganizace Ústřední knihovny (v letech 2013–2014) a její následné dovybavení moderními technologiemi a vhodným mobiliářem (2015). V letech 2021–2022 oslavila KJM 100 let své existence.

  • Podrobné informace z historie KJM obsahuje publikace Knihovna pro město, kterou najdete ve fondu KJM.

Historie KJM v datech

1919

Vláda schvaluje první československý zákon o veřejných knihovnách.

1921

Založena Veřejná knihovna města Brna, prvním knihovníkem se stal Antonín Vančura – Jiří Mahen (1. února 1921).

1922

Ústřední knihovna zahajuje provoz v budově německé obecné školy na Veveří 26 (20. listopadu 1922).

1924

Jiří Mahen vydává Knížku o čtení praktickém.

1926

Ústřední knihovna se stěhuje do přízemí německé dívčí školy na Rašínově 3.

1927

V Brně založen Spolek veřejných obecních knihovníků v čele s Jiřím Mahenem.

1928

Na základě ankety knihovníků vzniká publikace Knihovna jako instituce národní.

1929

Jiří Mahen spoluzakládá brněnský kulturně-politický časopis Index.

1930

Vzniká spolek Masarykův osvětový dům, jehož součástí se má stát i městská knihovna.

1932

Knihovna přijímá opatření na podporu nezaměstnaných čtenářů.

1934

Ústřední čítárna je umístěna v budově Městského osvětového sboru na ulici U solnice (Solniční) 12.

1937

Jiří Mahen jmenován ředitelem knihovny.

1939

Jiří Mahen umírá (22. května 1939).

1939

Všechna oddělení knihovny se stěhují na Solniční 12.

1947

Knihovna zahajuje nákup hudebnin – základ budoucího Hudebního oddělení.

1950

Sídlem knihovny se stává Schrattenbachův palác na Kobližné 4.

1951

Knihovna přechází pod řízení KNV a je přejmenována na Krajskou lidovou knihovnu.

1958

Knihovna mění název na Městskou lidovou knihovnu a vrací se pod řízení města.

1959

Knihovna nese jméno Jiřího Mahena.

1964

Vzniká Hudební oddělení.

1966

Otevřením knihovny na Lesné začíná éra zakládání sídlištních poboček.

1976

Vzniká Oddělení zvukové knihy, budoucí Knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře.

1992

Ve vile, kde žil Jiří Mahen, je otevřen Mahenův památník.

1993

V přízemí budovy Ústřední knihovny KJM na Kobližné 4 je zpřístupněna čítárna s informačním pracovištěm. Byla založena Společnost Jiřího Mahena.

1994

Knihovna Jiřího Mahena zavádí automatizované zpracování knihovních fondů.

1995

Hudební knihovna zahajuje elektronický výpůjční proces.

1997

Internet zpřístupněn pro veřejnost v Ústřední knihovně KJM.

1998

Začíná rekonstrukce Schrattenbachova paláce.

1998–2001

Výpůjční oddělení Ústřední knihovny KJM působí přechodně v provizorních prostorách.

1999

V Kleinově paláci na náměstí Svobody byl 15 zahájen provoz oddělení vážné hudby.

2000

Zahajuje činnost Informační středisko města Brna pro Evropskou unii v KJM
V Křížové chodbě Nové radnice se koná výstava Knihovna pro město.

2001

Slavnostní znovuotevření nově rekonstruovaného Schrattenbachova paláce.

Od 2002

Automatizace provozů KJM (2002 Mahenův památník, Vondrákova, 2003 Lány, Jírova, 2004 Kohoutovice, 2005 nám. SNP, 2006 Královo Pole – Palackého, Židenice, 2007 Žabovřesky, Vinohrady, 2008 Maloměřice, 2009 Řečkovice), zavádění internetu pro veřejnost na pobočkách.

2004

KJM obdržela ocenění Ministerstva kultury České republiky Knihovna roku 2004 v kategorii "Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" za projekt na podporu dětského čtenářství "Poprvé do školy – Poprvé do knihovny".

2006

Napojení 33 poboček KJM k internetové síti díky projektu „Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, financovaného Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, městem Brnem a státním rozpočtem. V rámci tohoto projektu bylo v Kleinově paláci otevřeno IN-centrum, které svým zaměřením rozšiřuje informační a vzdělávací činnost KJM a poskytuje čtenářům bezplatný přístup k širokopásmovému internetu. Knihovna se tak stala bránou do světa informací.

 

Za aplikaci Charty služeb pro děti a mladé lidi ve věku 10–15 let získala KJM Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006.

 

KJM se poprvé zúčastnila Festivalu muzejních nocí se zajímavým programem v Ústřední knihovně a v Mahenově památníku.

 

Ve vstupu do Ústřední knihovny KJM umístěna designérská koule znázorňující Mozartovo evropské putování u příležitosti oslav Mozartova roku 2006.

2006–2008

Realizace partnerského projektu „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“, podpořeného v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřil na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

2007

Realizace projektu „3 IN: INformace–INtegrace–INternet “ na podporu počítačové a informační gramotnosti znevýhodněných skupin obyvatelstva: nezaměstnaných a matek na mateřské dovolené. Financováno Evropským sociálním fondem ČR a státním rozpočtem ČR.

2007–2009

Realizace dvouletého mezinárodního projektu Animaliter na podporu knižních ilustrací hrazeného z programu CULTURE 2007/2009. Projekt zahrnoval knihovní semináře, výměnné stáže, výtvarné workshopy pro děti a putovní výstavu „Mluvící zvířata“, která se v červnu 2009 představila i v KJM.

2008

Zavádění prorodinných aktivit:
- zapojení do projektu Rodinné pasy, díky němuž mohou čtenáři využívat slev při registraci,
- prostřednictvím slavnostních akcí „Vítání občánků“ věnuje KJM nově narozeným dětem symbolické registrační karty do knihovny,
- v atriu Ústřední knihovny KJM zřízen přebalovací koutek pro rodiče s dětmi,
- zavedení „bezpečného internetu“ do KJM (aktivity pro bezpečné soužití rodičů, dětí a internetu).

 

Otevření nově zrekonstruované budovy pobočky v Maloměřicích na ul. Selská 16, její automatizace.

 

Vznik Centra dětského čtenářství na podporu aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře.

 

Založení Klubu deskových her.

2009

Vesele i vážně s Jiřím Mahenem – komponovaný program k 70. výročí úmrtí Jiřího Mahena a 50 let od pojmenování knihovny podle jejího zakladatele.

 

V rámci 22. mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů ASE Praha 2009 se konalo v Brně „Rojení kosmonautů“ a KJM byla jednou z institucí, kde se konala beseda a autogramiáda 3 významných světových kosmonautů. U této příležitosti byl položen základní kámen Přírodovědného exploratoria na Kraví hoře a KJM uložila poselství do časové schránky pro příští generace.

 

V KJM se konalo celostátní setkání Klubu dětských knihoven a předávání ceny „Kamarádka knihovna“.

 

Založení Klubu seniorů.

 

KJM získala ocenění „Společnost přátelská rodině“ a otevřela svůj první Family Point v Ústřední knihovně.

 

Revitalizace zahrady u pobočky v Maloměřicích a její slavnostní otevření.

2010

Budování sítě Family Point KJM – pobočky Bystrc, Maloměřice a Židenice.

 

Zahájení činností projektu Ruku v ruce, který byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu byla tvorba a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů a dětí ze sociálně vyloučených skupin do společnosti.

 

Zahájení implementace nového knihovního katalogu CARMEN.

2011 

Nabídka nadstandardních služeb knihovny – půjčování deskových her, tematických kufříků a nákup prvních čteček elektronických knih.

 

Další rozvoj sítě Family Point KJM – pobočka Kohoutovice.

 

Interiérová rekonstrukce Hudební knihovny KJM spojená s modernizací poskytovaných služeb.

 2012

KJM se orientuje na bezbariérovost v poskytování služeb, za což byla nominována na cenu MOSTY, v níž obdržela diplom.

 

Účast na mezinárodním projektu Et Lettera – writing picture, drawing words, který propojoval šest evropských měst s jedním společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní. Realizce odborné konference a putovní výstavy.

 

U příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského vznikl společný projekt KJM, partnerské knihovny Biblioteki Raczyńskich z Poznaně a Pedagogické školy J. A. Komenského z Lešna Brána jazyků otevřená, který má připomenout dětem základních škol i široké veřejnosti život a dílo této významné osobnosti.

 

KJM získala cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2012 za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny.

 

V rámci závěrečných aktivit projektu Ruku v ruce byl vydán metodický materiál projektu.

 

V KJM proběhl již 10. ročník projektu na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy –  Poprvé do knihovny.

 

Na pobočce v Líšni byl vybudován již šestý Family Point.

2013

Do provozu byla uvedena Tramvaj čtenářů a byl zaveden nový vizuální styl knihovny vycházející z grafického zpracování tramvaje.

 

Na vybraných pobočkách byla spouštěna nová služba Lekotéka - půjčování hraček a pomůcek pro děti s handicapy.

 

KJM získala cenu BIBLIOWEB za nejlepší knihovnický bezbariérový web.

 

KJM obdržela cenu MOSTY za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů.

 

V Ústřední knihovně byl otevřen Klub maminek a nabízeny jsou muzikoterapeutické a arteterapeutické pořady.

 

Knihovna se zapojila do společného projektu kulturních institucí města Brna - Kulturní akademie třetího věku.

 

V listopadu započala Dostavba a reorganizace Ústřední knihovny v rámci projektu „Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení  služeb  veřejnosti“.

2014

KJM získala mezinárodní marketingovou cenu IFLA Marketing Award za projekt čtenářské tramvaje.

 

Do projektu Lekotéka se zapojilo již 12 poboček a Mahenův památník.

 

Knihovna začala s realizací muzikoterapeutického projektu Bubnohrátky a projektu pro mládež Pověste ho vejš!.

 

KJM získala cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2014 za zavedení služby "Lekotéka - hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami".

2015

KJM začala ve spolupráci s firmou eReading.cz půjčovat e-knihy.

 

V Ústřední knihovně byly v březnu po Dostavbě a reorganizaci slavnostně otevřeny nové prostory (Zákaznické centrum, Family Point, místnost pro mládež, Velký společenský sál) a spuštěny doprovodné služby - rozšíření nabídky audioknih a čteček e-knih na pobočkách, půjčování DVD a muzikoterapeutických hudebních nástrojů z Lekotéky v Hudební knihovně a rozšíření dostupnosti Wi-Fi sítě Ústřední knihovny.

 

V Ústřední knihovně KJM byla otevřena literární kavárna.

 

KJM začala vydávat on-line časopis o trendech dětského čtenářství Impulsy.

 

Ústřední knihovna byla v rámci projektu Knihovna pro město II – Vzdělávání na míru dovybavena moderním mobiliářem a interaktivními nástroji a technologiemi, které lze využívat k individuálnímu neformálnímu vzdělávání a rozvíjení vlastní osobnosti.

 2016

V souvislosti s výročím byly spuštěny nové služby či rozšířeny služby stávající – půjčování notebooků a čtecích zařízení, samoobslužné půjčování knih, osobní knihovnice, půjčování DVD s českými titulky pro neslyšící, služby ODLOŽ si knihy, článková databáze aj.

 

Do provozu byly uvedeny nové stránky on-line časopisu IMPULSY.

 

U příležitosti výročí byl v Ústřední knihovně KJM realizován zážitkový program Zažijte knihovnu, realizována byla taktéž výstava 95 NEJ Knihovny Jiřího Mahena v Brně 1921-2016.

2017

Knihovna natočila propagační čtenářský spot „Chvíli se zdržím“, s jehož anglickou verzí vyhrála mezinárodní soutěž knihovnických videí IFLA A Corto di Libri.

 

Došlo k rozšíření nabídky v půjčování e-knih o poskytovatele Flexibooks.

 

Centrum dětského čtenářství při KJM otevřelo Čtenářský klub a rozšířila se nabídka pořadů expresivních terapií Hudební knihovny.

 

Do provozu byla slavnostně uvedena nová pobočka v Medlánkách a po inovaci i pobočka v Ivanovicích. Dlouhodobou rekonstrukci zahájila pobočka v Bystrci.

2018

U příležitosti 100. výročí vzniku ČR zrealizovala KJM výstavní projekt 100 LET 100 KNIH v rámci festivalu RE:PUBLIKA.

 

Byly zhotoveny další literární lavičky – Lavička B. Hrabala (pobočka Židenice), Severka (pobočka Černá Pole) a Dominika (nádvoří radnice Brno-střed).

 

Po dlouhodobé rekonstrukci byla otevřena zmodernizovaná pobočka v Bystrci.

 

Byla znovu otevřena pobočka v Ořešíně, která se přesunula do nových prostor.

2019

Přechod na nový knihovní systém ARL.

 

Konala se konference Jiří Mahen v množném čísle u příležitosti 80. výročí úmrtí J. Mahena.

 

Na Dolním nádraží byla dočasně nainstalována literární lavička Čekanka.

2020

Byla otevřena nová pobočka v Dolních Heršpicích. 

 

V době pandemie covidu-19 (která vypukla 2. 12. 2019) se KJM zapojila do dobrovolnictví a během nouzového stavu pomáhala Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje trasovat. Za zavřenými dveřmi KJM vzniklo improvizované call centrum, kde zaměstnanci KJM pomáhali trasovat pozitivně testované pacienty a jejich kontakty.

 

KJM získala cenu "Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020" i absolutní ocenění "TOP Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020" (za pobočku v Medlánkách).  

2021

100. výročí založení KJM.

 

Veřejnosti byla představena nová pobočka na ulici Vojtova.
Svého otevření se dočkala také pobočka KJM na Starém Brně zvaná Křižovatka.

 

KJM získala cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2021 v kategorii „Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“. 

2022

100. výročí otevření KJM pro veřejnost.

Při příležitosti 100. výročí otevření veřejné knihovny v Brně uvedla KJM nultý ročník Mahenovy akademie pro 21. století, nové kulturně-společenské a vzdělávací platformy pro setkávání a sdílení myšlenek napříč generacemi.

2023

KJM přešla na nové webové stránky.

KJM rozšířila své služby o e-výpůjčky audioknih, které fungují na stejném principu jako e-knihy.