Mahenova akademie pro 21. století

Mahenova akademie pro 21. století

Autorská čtení, přednášky, besedy či zcela praktické workshopy v pravidelných cyklech.
Pro ty, kdo se chtějí ptát, vědět a přemýšlet v souvislostech.

Program / říjen 2023

1) Literární salón

 • Ve spolupráci s brněnskými nakladateli HostDruhé město a Větrné mlýny

24. 10. od 17:30 hod. / Literární salón No. 12: Richard Erml – Ztracenci a nalezenci

Nová kniha pražského prozaika Ztracenci a nalezenci (Druhé město, 2023) je tvořena dvěma novelami: ŠestiprsťákNež se vrátí ztracený syn.
V obou hledá syn otce, jednou cíleně, usilovně, podruhé instinktivně, jednou v nedaleké budoucnosti, podruhé v dnešním světě.
V obou příbězích synové cosi hledají a něco nalézají, v jiném světě, v rozporu s představami, různou formou.
A jak píše Milan Uhde: „I tentokrát jde o příznačný ermlovský závěr otevřený všemu, co může nastat mezi postavami, které zralý prozaik vylíčil s pronikavým nadhledem a zároveň s hlubokou empatií.“
Autor, rozkročený ve své literární tvorbě mezi pražskou Libní a velehorským Tibetem, tentokrát navazuje na domácí linii psaní.
Nicméně, až jednou všechno napíše, vrátí se se ženou a dětmi do Tibetu.

Richard Erml (*1961)
Spisovatel, publicista, dramaturg a scenárista, vystudoval dramaturgii a scenáristiku na pražské FAMU. Do roku 1989 pracoval jako topič, po roce 1989 jako novinář (Zemědělské noviny, Scéna, Divadelní noviny, Mf Dnes, Reflex).
Vydal knihy: Zuzanka a tibetské velehory (2002), Bez lítosti (2004), Tibetské nebe, peklo, ráj (2007), Panker a já v hustym Ladaku (2010), Jidášovi bratři (2012), Můj muž, má žena (2017), Vinnetou naší doby (2018), Libeňský román (2021). 

2) Historický klub

Změna termínu přednášky

Upozorňujeme, že přednáška Roberta Antonína Eliška Rejčka – žena dvou králů se pro nemoc přednášejícího uskuteční v náhradním termínu 4. 10. 2023 v 17:00 hod. (původně měla proběhnout 20. 9. 2023). Děkujeme za pochopení.

4. 10. od 17:00 hod. / Robert Antonín: Eliška Rejčka – žena dvou králů

Tento podzim se v cyklu nazvaném „Žena ve víru historie“ zaměříme na roli žen ve společnosti a jejich vliv na historické dění.
A za vše může královna Eliška Rejčka!
Právě letos slavíme 700. výročí založení kláštera cisterciaček na Starém Brně českou panovnicí.
O vztahu Rejčky k Brnu v širších dobových souvislostech promluví odborník na vrcholný středověk Robert Antonín.

Přednáška bude věnována životním osudům jedné z nejznámějších českých královen, která svými činy významně ovlivnila nejen celkový vývoj v českých zemích na přelomu 13. a 14. století, ale i rozvoj brněnské středověké aglomerace. Součástí přednášky bude i shrnutí pohledů historiček a historiků na Eliščinu osobnost.

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (*1977, Svitavy) je český historik zabývající se dějinami vrcholného středověku ve střední Evropě, speciálně pak česko-polskými vztahy. Působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Člen VIVARIUM, Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury, v současnosti děkan téže fakulty.
Autor knih: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300 (Matice moravská, 2009), České země za posledních Přemyslovců I.: (1192–1253) (Libri, 2012), Ideální panovník českého středověku (NLN, 2013) ad.

5. 10. od 17:30 hod. / Až nezůstane kámen na kameni: kulturní dědictví království středověké Arménie

Vernisáž v ČR zcela unikátní panelové výstavy dechberoucích staveb středověké Arménie, doplněná o poutavé příběhy jejich dramatických osudů. Dochované architektonické, malířské i sochařské skvosty mistrů středověké Arménie (jako Mren, Horromos či Khtskonkh) stojí na východě dnešního Turecka – území, které patřilo historické Arménii. Kulturní dědictví, zasažené tragickými historickými událostmi, téměř každý den bojuje o svou existenci.
Panelovou výstavu zahájí historik umění, profesor Ivan Foletti.
Bezprostředně po vernisáži bude následovat přednáška:

 • od 18:15 hod. / Ivan Foletti: Ve stínu genocidy a na křižovatce mezi kulturami – Mren
  Chrám v Mrenu se dnes nachází na samotné hranici mezi Tureckem a Arménií. Dostat se k němu je výzvou a jeho aktuální stav dochování je žalostný, ba co víc – podle všeho se stal v minulých desetiletích cílem útoků těžké vojenské techniky. Jako u mnohých jiných památek v regionu (například kláštery Horomos či Khtzkonk) se zdá, že jejich přináležitost k arménské kulturní tradici byla důvodem, proč se je někdo během 20. století snažil doslova vymazat z mapy světa. Všechny indicie ukazují, že šlo o tureckou armádu, která na těchto „arménských“ památkách zkoušela svou techniku. Když se však podíváme do 7. století, do doby, kdy katedrála v Mrenu vznikala, byla situace v regionu úplně jiná: na pomezí mezi Araby a východními Římany existovala kultura s vlastní identitou, a přece jasně rozkročená mezi východem a západem, kultura, která byla ze své podstaty kosmopolitní.
  Chrám v Mrenu nám tak bolestně ukazuje, jak tragicky nepřesné jsou nacionalistické kategorie posledních dvou století, zvláště když jsou projektovány do daleké minulosti.
  Přednáší prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, Docent in Church History.

25. 10. od 17:00 hod. / Markéta Kulhánková: Superhrdinky a neviditelné – obraz ženy v byzantském písemnictví

Přednáška představí obraz ženy, jaký nám nabízí písemné památky Byzantské říše, středověké kultury spojující křesťanské náboženství, římské státní zřízení a řečtinu jako hlavní jazyk komunikace. Ukážeme si, co mají společného a čím se liší hrdinky-světice, princezny z veršovaných románů a ženské postavy z dějepisných pojednání. Budeme také pátrat po tom, co – a jestli vůbec něco – nám tento obraz říká o ženách z masa a kostí a jejich každodenních životech.

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Zabývá se byzantskou a raně novořeckou literaturou. Působí v Centru raně středověkých studií FF MU a současně ve Slovanském ústavu Akademie věd České republiky. Od roku 2022 zastává post předsedkyně Českého národního byzantologického komitétu.
Je editorkou knihy: K čertu ať táhne studium. Výbor z byzantské žebravé poezie, Markéta Kulhánková (ed.), Pavel Mervart 2011.

Změna termínu přednášky

Upozorňujeme, že přednáška Aleše Svobody Dominikánské náměstí a Panenská ulice se oproti původně plánovanému říjnovému záměru (11. 10. 2023) uskuteční v listopadovém termínu 10. 11. 2023 v 17:00 hod. Děkujeme za pochopení.

10. 11. od 17:00 hod. / Aleš Svoboda: Dominikánské náměstí a Panenská ulice

Seznámíme se s objevem Mincmistrovského sklepa a historií Cisterciáckého kláštera a Královské kaple i s nálezem studny objevené uprostřed náměstí.
Projdeme i sklepy před kostelem sv. Michala a na nároží Zámečnické ulice.
Nahlédneme také do kostelních krypt.
Na závěr se dozvíme zajímavosti o historii dnes již zaniklé Panenské ulice i o vzniku expozice v podzemí pod Novou radnicí.

Ing. Aleš Svoboda
Architekt, projektant a především znalec a badatel brněnského podzemí, který znovuobjevil pro své současníky kouzlo a tajemství podzemního města!

3) Zelený kabinet

10. 10. od 17:00 hod. / Daniel Hůle: Exekuce – jed trávící českou společnost

První online formou přenášené vystoupení našeho hosta v rámci MA21.
Co je to exekuce? Proč k ní dojde?
Proč ničí jednotlivce, rodiny a zprostředkovaně celou společnost?
Proč je zjednodušení exekučního řízení politicky neproveditelné? Co tomu brání?
Jak na vymahačský byznys? A jaká je úloha státu v boji s nepoctivými exekutory?
Spousta otázek, které můžete položit i vy Danielu Hůlemu, expertu na problematiku exekucí a zadlužování. Daniel Hůle bude debatovat s publikem ve Velkém společenském sále KJM prostřednictvím živého online přenosu.

Daniel Hůle
Vedoucí programu Dluhové poradenství v nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni. Dlouhodobě se věnuje problematice zadlužování značné části občanů České republiky a zejména oblasti exekučního a vymahačského byznysu, parazitujícího na nejzranitelnější části české společnosti. Je nositelem Ceny Františka Kriegla za rok 2022. Ocenění za občanskou statečnost uděluje Nadace Charty 77.

31. 10. od 17:00 hod. / Martin Šimáček: Chudoba v Česku – mýtus, nebo realita?

Přestože to na první pohled nevypadá, sociální nůžky se v Česku doširoka rozevírají. Mohou za to veliké rozdíly v dostupnosti bydlení, mezi jednotlivci i mezi regiony. Extrémní chudoba a migrace za bydlením je poháněna obchodníky s chudobou, provozující předražené ubytovny, na kterých trvale přežívají i děti. I díky tomu patří reprodukce chudoby a sociálního vyloučení v Česku v evropském porovnání mezi největší. Segregace dětí z vyloučených lokalit nemizí, místně se naopak prohlubuje.
Do propasti chudoby propadají po epidemii covidu, prudkém zdražení energií a bezprecedentní inflaci i ti, kdo ještě před pár lety nečelili existenčním problémům.
Česko má sice robustní systém sociální ochrany, ten ale na současnou situaci není stavěný. Nedokáže obsloužit vysoké počty potřebných a zároveň mu desítky tisíc nejchudších propadávají sítem – vypadávají z evidence Úřadu práce, pracují na černo, jsou předlužení a uzavřeni v sociálně vyloučených lokalitách.
Česko musí svůj sociální systém opravit, ale citlivě. Bez zášti k sociálně vyloučeným lidem, bez populismu a s citlivostí vůči místům i celým regionům, kde se stále více projevuje narušení sociální soudržnosti.

Mgr. Martin Šimáček
Má zkušenosti ze stovek vyloučených lokalit v ČR a na Slovensku. Je ředitelem Institutu pro sociální inkluzi. Šest let byl ředitelem Agentury pro sociální začleňování a znovu od roku 2022, rok byl přitom pověřený řízením Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Deset jsem pracoval pro organizaci Člověk v tísni – jako ředitel pobočky Programů sociální integrace v Kladně i jako koordinátor pro slovenskou pobočku pracující v romských osadách. Působil také jako překladatel, asistent pedagoga a sociální pracovník pro žadatele o azyl v Británii, nebo manažer rozvoje sociální práce v Gruzii. Pracoval pro MŠMT a MPSV.

Daniel Hůle

Martin Šimáček

4) Malé divadlo hudby

3. 10. od 17:00 hod. / Josef Blaha ve vzpomínkách Jana Daleckého

Poslechový večer Jana Daleckého k příležitosti 80. výročí narození hudebníka a skladatele Josefa Blahy, který byl nejen hráčskou oporou Orchestru Gustava Broma, ale i nadějným skladatelem a aranžérem, jehož tvůrčí cestu před 50 lety předčasně ukončila tragická autonehoda.

17. 10. od 17:00 hod. / Igor Stravinskij – jeho duchovní a umělecký svět II.

Muzikolog Pavel Sýkora tematicky naváže na výklad pronesený v květnu tohoto roku. Bude se věnovat skladateli z pohledu neoklasicismu. Předmětem bude především jeho tvůrčí přístup k tvůrcům minulých epoch i současnosti – tzv. metoda práce s modelem, princip parodie apod. Tématem bude také Stravinského přínos k duchovní hudbě 20. století. Důležitým prvkem bude vytváření paralel s výtvarným uměním, architekturou nebo literaturou.

Jan Dalecký / Josef Blaha

Pavel Sýkora

O MA21

Kulturně-společenská a vzdělávací platforma pro setkávání, tvorbu a sdílení myšlenek napříč generacemi, která vznikla na podzim roku 2022 při příležitosti 100. výročí otevření KJM. Jejím patronem je renesanční člověk Jiří Mahen (první knihovník, pozdější ředitel, básník, prozaik, dramatik i dramaturg, novinář, tvůrčí a organizační osobnost širokého rozhledu), takže když veřejná akademie, pak jedině Mahenova.

Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale třeba i zcela praktických workshopů se můžete setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury i s předními nakladateli, s novináři objevovat nekonečné možnosti i úskalí současné žurnalistiky, věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti, sociální problematiky, hudby, moderní historie i nejnovějším vědeckým poznatkům.

Pořady MA21 se zpravidla konají ve Velkém či Malém společenském sále v 5. NP Ústřední knihovny. Občas se uskuteční také v atriu Ústřední knihovny, v IN-centru či v Mahenově památníku.

MA21 je tvořena šesti tematickými cykly

 1. Literární salón 
  Pravidelné autorské večery ve spolupráci s brněnskými nakladateli Host, Druhé město a Větrné mlýny 
  + další příležitostné literární pořady.

 2. Historický klub
  Kulturně-historické pořady.
  Téma na podzim 2023: Žena ve víru historie.

 3. Zelený kabinet 
  Ekologie, udržitelnost a sociální témata.
  Téma na podzim 2023: Snesitelná cena bytí.

 4. Vědecká laboratoř 
  Budoucnost a současnost v poznatcích předních vědců.
  Téma na podzim 2023: Umělá inteligence.

 5. Malé divadlo hudby
  Ve spolupráci s Hudební knihovnou KJM.
  Podvečery s hudbou a osobnostmi brněnského hudebního života.

 6. Novinář v informačním věku 
  Setkání s předními žurnalisty ve spolupráci s EUROPE DIRECT Brno.
  Téma na podzim 2023: Dezinformace.

Archiv MA21 / fotogalerie

Literární salón

Šipka vlevo Šipka vpravo

Historický klub a Vědecká laboratoř

Šipka vlevo Šipka vpravo

Zelený kabinet, Malé divadlo hudby a Novinář v informačním věku

Šipka vlevo Šipka vpravo

MA21 v médiích

 • Český rozhlas Brno, 22. 10. 2022 / Zelný rynk: MA21 a Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam  

 • Kam v Brně, říjen 2022, strana 27 / MA21 – nová platforma v Brně / issuu.com 

 • Český rozhlas Brno, 7. 10. 2022 / Zelný rynk: Literární salón a MA21 v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam 

 • Český rozhlas Brno, 7. 10. 2022 / Nakladatelé a knihovna, to je logické spojení. Knihovna Jiřího Mahena v Brně zve na besedy se spisovateli / článek + audiozáznam