Mahenova akademie pro 21. století

Mahenova akademie pro 21. století

Autorská čtení, přednášky, besedy či zcela praktické workshopy v pravidelných cyklech.
Pro ty, kdo se chtějí ptát, vědět a přemýšlet v souvislostech.

Program / květen–červen 2024

1) Literární salón

 • Ve spolupráci s brněnskými nakladateli HostDruhé město a Větrné mlýny

21. 5. od 17:30 hod. / Literární salón No. 19: Krvavý Žižkov

Brněnské uvedení antologie Krvavý Žižkov, která má svého předchůdce – Krvavý Bronx (Druhé město, Host, 2020), úspěšnou knihu povídek o „vyloučené“ brněnské lokalitě.
Knihu představí dva ze 14 autorů: Markéta Pilátová a Stanislav Biler.

Tematické kulisy tentokrát tvoří pražský Žižkov počátku dvacátého století. Mordy, zločiny z vášně, sebevraždy z nešťastné lásky či prostého zoufalství, ale i pitoreskní výstřelky a jiné kuriozity však v příbězích zůstaly.
Přihrávkou k psaní o lidech ze slepých skvrn se autorům staly strohé výstřižky z dobové „černé kroniky“, které zaručovaly šťavnatou zápletku, ale nikoli šťastný konec.
Svou sbírkou morytátů naskicovali dějiny výjimečné pražské čtvrti, které se dodneška s nadsázkou říká „svobodná republika Žižkov“.

Markéta Pilátová

Krvavý Žižkov
(Druhé město, 2024)

Stanislav Biler

18. 6. od 17:30 hod. / Literární salón No. 20: Iva Hadj Moussa – Těžké duše

Již dvacáté vydání Literárního salónu tentokrát přináší večer s novým románem Ivy Hadj Moussy.

 • Tentokrát o střetu světa boomerů s mladou generací – stárnoucí bílí muži to vposledku nemají lehké.

 • O muzice – a pořádně tvrdé, vždyť přec Těžké duše nejsou nic jiného než Heavy Souls.

 • O životním přešlapu – pouhém selhání, anebo sexuálním predátorství?

Román o světě padesátiletých bílých mužů, kteří se čím dál více dostávají pod tlak nové doby, ale jak říká autorka: „Stárnoucí bílí muži nemohou za všechny problémy světa“. A konečně i román o metalové hudbě, která na první pohled působí drsně až agresivně, ale která má překvapivě terapeutické účinky!

Iva Hadj Moussa
Foto © Radouane Hadj Moussa

Těžké duše
(Host, 2024)

Bohumil Hrabal

27. 5. od 17:00 hod. / Pavel Hošek: Evangelium podle Bohumila Hrabala

Neopakovatelný přednášející prof. Pavel Hošek opět v KJM!
Tentokrát ve své nové knize rozkrývá duchovní rozměr Hrabalova myšlení a díla, který až doteď unikal bližší pozornosti.

Literární dílo Bohumila Hrabala patří mezi nejvýznamnější plody české kultury 20. století. Bylo přeloženo do desítek jazyků, stalo se předlohou dlouhé řady celovečerních filmů a divadelních adaptací. Jeho knihy byly vykládány z mnoha různých hledisek, ale duchovní rozměr Hrabalova myšlení a díla dosud nebyl důkladně prozkoumán. Přitom duchovní motivy a posvátné symboly tvoří důležitou součást Hrabalova literárního zrcadlení světa.
Nedávno byly objeveny nahrávky Hrabalových adventních promluv v Libici nad Cidlinou. Tyto nahrávky vrhají na duchovní rozměr jeho myšlení a díla úplně nové světlo. Kniha Evangelium podle Bohumila Hrabala vychází z těchto nově nalezených materiálů a nabízí ucelený výklad duchovního rozměru literární tvorby jednoho z největších českých spisovatelů.

Evangelium podle Bohumila Hrabala
(CDK, 2024)

Pavel Hošek

21. 3. – 31. 5. / 110 let od narození Bohumila Hrabala

Výstava, uspořádaná k 110. výročí narození brněnského rodáka Bohumila Hrabala (* 28. 3. 1914 – † 3. 2. 1997), přibližuje důležitá biografická fakta, literární dílo a vztah tohoto významného českého spisovatele k městu Brnu. Nechybí ani tipy na četbu o osobnosti Bohumila Hrabala od českých i zahraničních autorů.

Další literární pořady

4. 6. od 17:30 hod. / Pavel Kolmačka: Canto ostinato

Komponovaný literárně-hudební večer.
Autor bude prokládat čtení z románu skladbou Canto ostinato od holandského skladatele Simeona Ten Holt a hovorem s moderátorem.

Román Canto ostinato s podtitulem Listopad, prožitky blízké zimy (Triáda, 2023) je zarámován do šestnácti kapitol-dní, během nichž v přítomném čase umírá a je pohřben starý muž, doprovázen a zaopatřen svými dospělými dětmi. Významnými účastníky románového času jsou zemřelí, jejichž tváře se dožadují, aby se o nich vyprávělo.
Ostinato označuje v hudební terminologii stálé opakování hudebního motivu nebo fráze. Tento motiv je uhelným kamenem kompozice knihy.

Pavel Kolmačka se po pěti letech vrací s románem o životě a jeho konečnosti, o dětech a budoucnosti, o hudbě a duši.
A jak napsal Marek Vajchr v Revolver revue:
„Málokterá kniha by si zasloužila označení román-terapie tak oprávněně jako Kolmačkův opus.“

24. 6. od 18:00 hod. / Petr Čichoň: Borderline Frau s loutnou

Autorský večer básníka, spisovatele a architekta Petra Čichoně, konající se u příležitosti jeho menšího životního výročí.
Během večera bude básník za doprovodu loutny číst verše nejen ze své nové knihy Borderline Frau (Větrné mlýny, 2021, obsahuje vinyl s autorovými zhudebněnými básněmi), ale i ze starších sbírek, zazní ukázky z rukopisné sbírky Gladioly.
Poetické pasáže budou prokládané četbou z románu Covid nad Landekem druhého dílu Lanovky nad Landekem (Host, 2020). Oba romány jsou napsané v nářečí.

Pavel Kolmačka

Petr Čichoň
Foto © Jan Horáček

Čarovná Tove Jansson

5. 6. od 17:00 hod. / Psát, malovat, žít: večer o Tove Jansson

Literárně-výtvarný večer o Tove Jansson.
Kdo by neznal bílé chlupaté postavičky zvané Mumínci a jejich kamarády z Muminího údolí?
O celosvětovém věhlasu tvorby Tove Jansson budou diskutovat překladatelky Lenka Fárová a Zuzana Drábeková.
Moderuje Jan-Marek Šík.

Večer o Tove Jansson představí tuto mnohostrannou osobnost z různých úhlů pohledu. Budeme si povídat o její literární tvorbě, z níž v češtině máme k dispozici autobiograficky laděné povídkové soubory Dcera sochaře, Cestovat nalehko, Kniha léta a Fair play. Nepomineme přitom ani Mumínky, přičemž se zaměříme zejména na překladatelskou perspektivu. Ukážeme si její výtvarná díla, jež jsou dnes vystavena ve Finské národní galerii, knižní ilustrace (například z Alenky v říši divů a Hobita) či komiksové stripy uveřejňované v tisku, které ji spolu s bratrem Larsem proslavily (nejen) ve Velké Británii. Dotkneme se také autorčiny osobnosti, její svobodomyslnosti, umělecké vášně nebo důležitých lidí v jejím životě.

Akce je součástí festivalu Čarovná Tove Jansson a koná se ve spolupráci se Skandinávským domem.

2) Historický klub

5. 6. od 17:00 hod. / Jitka Ciampi Matulová: Balet Excelsior v pražském Národním divadle roku 1885

Šestá přednáška na téma Historické epochy – 19. století.

Jak se dělal showbyznys v 19. století
V roce 1881 měl světovou premiéru v milánské La Scale balet Excelsior choreografa Luigi Manzottiho a hudebního skladatele Romualda Marenca. Mimořádně úspěšné dílo záhy nastudovala řada divadel několika kontinentů, od Buenos Aires, přes New York, Paříž, Vídeň až po Petrohrad. V roce 1885 měl premiéru i v pražském Národním divadle, kde dosáhl mimořádných 170 repríz a sklidil nadšený obdiv i jízlivou kritiku.
Inscenaci Národního divadla bude přednáška nahlížet z několika úhlů pohledu: jako odraz střetu ideálů národního obrození s praxí každodenního divadelního provozu, jako produkt masové kultury reflektující zájmy dobového publika, i jako jeden z mnoha dobových projevů nacionalismu a panslavismu zrcadlících geopolitickou situaci Evropy.

3) Zelený kabinet 

11. 6. od 17:00 hod. / Ondřej Kotaba: Vodík a snižování emisí letectví

Zatímco automobilový průmysl směřuje mílovými kroky k přechodu na alternativní zdroje energie, v letectví je jejich využití zatím na samém počátku.
Čím se liší nároky letectví od pozemní dopravy?
Je vůbec možné létat bezemisně? Co je k tomu potřeba a co se v této oblasti děje?
Jaké jsou alternativy? A za jakou cenu?
Přednáška se zaměří na představení možných směrů vývoje bezemisního letectví – od zvyšování účinnosti tradičních motorů, přes alternativní kapalná paliva, baterie, až po využití vodíku. Přednese specifika leteckého průmyslu, spolu s přehledem aktuálního stavu výzkumu a vývoje, včetně aktivit v ČR. Zaměří se také na souvislosti s potřebou rozvoje v přidružených oblastech průmyslu pro uvedení bezemisních technologií do praxe.

Ondřej Kotaba

Koncept devatenáctimístného letounu firmy Pipistrel s pohonem pomocí vodíkových palivových článků.

4) Malé divadlo hudby

20. 5. od 17:00 hod. / Igor Stravinskij – jeho duchovní a umělecký svět III: Antické inspirace

Třetí přednáška Pavla Sýkory z cyklu o Igoru Stravinském zařadí Stravinského do linie umělců 20. století, jako byli James Joyce, Friedrich Dürrenmatt, Pablo Picasso nebo Bohuslav Martinů, kteří se pohledem avantgardy 20. století vyrovnávali se starověkými podněty. Pozornost bude věnována zejména parodii antických mýtů, včetně jejich literárních transformací (Sofoklés, Ovidius). Filosofickým východiskem pro toto téma se stane Nietzscheho dichotomie apollinského a dionýského principu. Stravinského tvorba na antické náměty bude reprezentována mimo jiné oratoriem Král Oidipús (Oedipus rex).

Igor Stravinskij

Pavel Sýkora

13. 6. od 17:00 hod. / Francouzské wichytávky II.

Druhý díl z cyklu poslechových pořadů Františka Wicha věnovaných frankofonní populární hudbě.
Nenechme se zmást, že frankofonní populární hudba je pouze šanson a že je méně zajímavá, než třeba ta angloamerická. Naopak, je neobvykle pestrá a rozmanitá, i když našimi médii téměř ignorovaná. Seznámíte se s nejvýraznějšími jmény této hudební oblasti a dalšími 20 „neznámými hvězdami“ frankofonního rocku, popu a folku, jako např. Têtes Raides, Noir Désir, Alain Bashung, Arno či Dionysos aj.

František Wich

O MA21

Kulturně-společenská a vzdělávací platforma pro setkávání, tvorbu a sdílení myšlenek napříč generacemi, která vznikla na podzim roku 2022 při příležitosti 100. výročí otevření KJM. Jejím patronem je renesanční člověk Jiří Mahen (první knihovník, pozdější ředitel, básník, prozaik, dramatik i dramaturg, novinář, tvůrčí a organizační osobnost širokého rozhledu), takže když veřejná akademie, pak jedině Mahenova.

Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale třeba i zcela praktických workshopů se můžete setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury i s předními nakladateli, s novináři objevovat nekonečné možnosti i úskalí současné žurnalistiky, věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti, sociální problematiky, hudby, moderní historie i nejnovějším vědeckým poznatkům.

Pořady MA21 se zpravidla konají ve Velkém či Malém společenském sále v 5. NP Ústřední knihovny. Občas se uskuteční také v atriu Ústřední knihovny, v IN-centru či v Mahenově památníku.

MA21 je tvořena šesti tematickými cykly

 1. Literární salón 
  Pravidelné autorské večery ve spolupráci s brněnskými nakladateli Host, Druhé město a Větrné mlýny 
  + další příležitostné literární pořady.

 2. Historický klub
  Kulturně-historické pořady.
  Téma na jaro 2024: Historické epochy – 19. století. 

 3. Zelený kabinet 
  Ekologie, udržitelnost a sociální témata.
  Téma na jaro 2024: Energie pro naši civilizaci. 

 4. Vědecká laboratoř 
  Budoucnost a současnost v poznatcích předních vědců.
  Téma na jaro 2024: Technologický ÚNOR v KJM. 

 5. Malé divadlo hudby
  Ve spolupráci s Hudební knihovnou KJM.
  Téma na jaro 2024: Rok české hudby.

 6. Novinář v informačním věku 
  Setkání s předními žurnalisty ve spolupráci s EUROPE DIRECT Brno.
  Téma na jaro 2024: Co se děje v Amerikách?

Archiv MA21 / fotogalerie

Literární salón

Historický klub a Vědecká laboratoř

Zelený kabinet, Malé divadlo hudby a Novinář v informačním věku

MA21 v médiích

 • Stisk online, 2024 / Mezigenerační trauma je hlavním motivem nové knihy brněnské autorky / článek

 • Český rozhlas Brno, 2023 / Na vlastní knížku vám stačí jehla a nit. Já je dělám pro radost sobě i čtenářům, přiznává spisovatel / audiozáznam

 • Zprávy z MUNI, 2023 / Adventní jarmark Knihy v Brně otevřel dveře do knižního světa / článek

 • Český rozhlas Brno, 2022 / Zelný rynk: MA21 a Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam  

 • Kam v Brně, 2022, strana 27 / MA21 – nová platforma v Brně / issuu.com 

 • Český rozhlas Brno, 2022 / Zelný rynk: Literární salón a MA21 v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam 

 • Český rozhlas Brno, 2022 / Nakladatelé a knihovna, to je logické spojení. Knihovna Jiřího Mahena v Brně zve na besedy se spisovateli / článek + audiozáznam