Mahenova akademie pro 21. století

Mahenova akademie pro 21. století

Autorská čtení, přednášky, besedy či zcela praktické workshopy v pravidelných cyklech.
Pro ty, kdo se chtějí ptát, vědět a přemýšlet v souvislostech.

Program / březen 2024

Březen – měsíc čtenářů

Slovo a obraz

Měsíc tradičně věnovaný knihám a jejich čtenářům tentokrát v KJM přináší téma Slovo a obraz. Slovní a výtvarný projev lze propojovat různými způsoby. V poslední době se objevilo několik děl námětem či osobou autora zaměřených na umění. Navíc se vztahem k Brnu či Moravě! A tak se můžete těšit na...

 • Setkání s Petrem Tomáškem, který ukáže, že Brno má nejen proslulý Bar, který neexistuje, ale také Obrazárnu, která neexistuje. Na základě knihy Moravská zemská obrazárna (1817–1961) přiblíží osudy této enigmatické Obrazárny a jejích sbírek, jež jsou neodmyslitelně spojeny s dějinami Brna a celé Moravy.

 • V Literárním salónu No. 17 se můžete u knihy rozhovorů Muž, který sází borovici blatku zamyslet nad osudy samotářských výtvarníků, které dokáže rozmluvit snad jenom Aleš Palán.

 • Světově proslulou knihu Příběh umění vydal kdysi historik umění Ernst Hans Gombrich, nyní se obdobného počinu dočkala Morava v publikaci Apollo Marsyas. Michal Konečný spojil v knize hluboké znalosti moravského umění s lehkým a čtivým, avšak autorsky osobitým literárním stylem a vznikla kniha mistrovsky sestaveného příběhu umění na Moravě.

 • Koncem března přivítáme fotografku a naší kolegyni knihovnici Veroniku González s jejím debutovým, avšak již velmi oceňovaným vztahovým románem Mezi nimi zasazeným do brněnských reálií. Veronika zdatně portrétuje lidi nejenom fotografickým aparátem, ale i perem.

 • V měsíci čtenářů se také můžete stát účastníky úvodního pořadu mezinárodního literárního projektu Křižovatka Střed. Je to projekt, v jehož rámci se budeme setkávat se středoevropskými spisovateli a spisovatelkami. Během večera s Kētosem představí česky mluvící vídeňský spisovatel, překladatel a nakladatel Ondřej Cikán své nakladatelství a vlastní tvorbu. Čtení bude dvojjazyčné, ale znalost němčiny nebude zapotřebí.

 • A protože bývá dobrým zvykem oceňovat v měsíci březnu nejpilnější čtenáře, připravila Knihovna Jiřího Mahena v Brně při této příležitosti zábavný program pro děti. Čeká vás loutkové divadlo, zajímavé povídání a písničky v podání písničkáře a divadelníka Luďka Strašáka. Vyhlásíme také Čtenáře roku JMK 2024 – letos v kategorii dětí do 6 let. Akce se koná v rámci aktivit projektu Bookstart – S knížkou do života. Rodiče a jejich malí čtenáříčci jsou srdečně zváni.

1) Literární salón

 • Ve spolupráci s brněnskými nakladateli HostDruhé město a Větrné mlýny

12. 3. od 17:30 hod. / Literární salón No. 17: Aleš Palán – Muž, který sází borovici blatku

Po knihách o šumavských samotářích navázal Aleš Palán volným pokračováním o samotářích z celého Česka. Je to další dílek do skládačky o samotně žijících, nikoli však osamělých lidech, jsou to rozhovory s malířkami a malíři, o nichž nikdo dosud nevěděl, dokonce možná ani oni sami.

 • Kniha o lidech, které dokáže rozmluvit snad jenom Aleš Palán.
  Kniha o umění zvaném Art brut, neboli syrovém umění, chcete-li umění outsiderů (anglicky Outsider art).
  Kniha o tvorbě umělkyň a umělců, kteří se za umělce nepovažují, ale kteří tvořit musí!

Aleš Palán (Foto © z archivu autora)

Muž, který sází borovici blatku
(Host, 2023)

5. 3. od 17:00 hod. / Petr Tomášek: Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

Obrazárna, která neexistuje
Brno má nejen proslulý Bar, který neexistuje, ale také Obrazárnu, jež do konce sedmdesátých let 20. století sídlila v dnes již neexistující nadstavbě třetího patra Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu.
Na rozdíl od původních prostor ale umělecké sbírky brněnské Obrazárny nezanikly, ani nebyly rozptýleny, ale staly se v roce 1961 základem fondů nově založené Moravské galerie v Brně. Tento fenomén přibližuje dvojice publikací vydaných v loňském roce 2022. Katalog obrazů a soch Moravská zemská obrazárna (1817–1961). Obrazy/sochy/objevy/příběhy a historická monografie Naše galerie! Moravská zemská obrazárna (1817–1961) se vzájemně doplňují a přibližují osudy brněnské Obrazárny a jejích sbírek, jež jsou neodmyslitelně spojeny také s dějinami Brna a celé Moravy.

Editor obou knih a kurátor související výstavy Petr Tomášek z Moravské galerie v Brně představí obě doprovodné publikace a také samotnou výstavu, která sice 26. 2. 2023 skončila, ale je nadále přístupná v on-line podobě.

6. 3. od 16:00 hod. / Mahenka dětem –⁠⁠⁠⁠⁠ vyhlášení Čtenáře roku 2024

Březen je měsícem čtenářů. Knihovna Jiřího Mahena v Brně letos při této příležitosti připravila zábavný program pro děti. Čeká vás loutkové divadlo, zajímavé povídání a písničky v podání písničkáře a divadelníka Luďka Strašáka. Vyhlásíme také Čtenáře roku JMK 2024 – letos v kategorii dětí do 6 let. Akce se koná v rámci aktivit projektu Bookstart – S knížkou do života.
Rodiče a jejich malí čtenáříčci jsou srdečně zváni.

19. 3. od 17:00 hod. / Michal Konečný: Apollo a Marsyas

Legendární knihu Příběh umění vydal historik umění Ernst Hans Gombrich jaksi mimochodem, a už vůbec netušil, že si staví nesmrtelný pomník v psaní o umění a název se stane nesmrtelným etalonem pro další počiny tohoto typu. Co za úspěchem knihy stálo? Schopnost psát jasně a srozumitelně, osobní až intimní jazyk vyprávění a vypuštění nadměrného balastu kunsthistorického pojmového aparátu.
A Morava se nyní v knize Apollo a Marsyas dočkala téhož!
Michal Konečný spojil v knize své hluboké znalosti moravského uměleckého materiálu s lehkým a čtivým, avšak autorsky osobitým literárním stylem, a vznikla kniha mistrovsky sestaveného příběhu umění na Moravě.

Přijďte na setkání s výrazným řečníkem, který dokáže o umění a literatuře netoliko poutavě psát, ale i vyprávět!

25. 3. od 17:00 hod. / Křižovatka Střed – Večer s Kētosem

Prolog mezinárodního literárního projektu!
Co je Křižovatka Střed?
Je to prostor pro setkávání se středoevropskými spisovateli a spisovatelkami. Je to místo pro výměnu myšlenek, naslouchání těm druhým, ale především možnost osobně potkat a pohovořit s autory z Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska. Proč Střed? Protože Brno je středem střední Evropy, protože střední Evropa je středem na osách východ–západ, sever–jih.

Během večera představí spisovatel, překladatel a nakladatel Ondřej Cikán program nakladatelství Kētos.

 • Kētos je velryba snu, příšera Múzy. Ať žije Múzismus!

 • Kētos překládá nepřeložitelné mezi češtinou a němčinou a vydává i původní českou tvorbu.

Kromě povídání o svém nakladatelství přiblíží Ondřej Cikán svou práci čtením ukázek překladů mj. Máchy, Krchovského, Váchala, Nezvala, Rilkeho – a přečte několik vybraných českých i německých básní.
Čtení bude dvojjazyčné. Znalost němčiny není zapotřebí.

26. 3. od 18:00 hod. / Veronika González: Mezi nimi

„Příběh žen tří generací o traumatech i touhách, kterým nelze utéct.“
Intimní zpověď sester Magdy, Ivy, Kristýny a jejich matky Milady, která chce pro své dcery jen to nejlepší, odmítá ale vidět, co ve skutečnosti chtějí ony.
A co se stane, až jim do života vstoupí David?!
Čtenáři velmi oceňovaný vztahový román zasazený do brněnských reálií, napsaný živým jazykem, krásnou češtinou, stylisticky překvapivě vyzrálý. Rodinné drama s nečekanými zvraty staví tento debut fotografky a naší kolegyně knihovnice po bok takových autorek, jako jsou Petra Soukupová nebo Radka Třeštíková.

Ondřej Cikán (Foto © Ursula Röck)

Veronika González
Mezi nimi (Motto, 2023)

2) Historický klub

13. 3. od 17:00 hod. / Jiří Pernes: František Josef I. – nekorunovaný český král

Třetí přednáška na téma Historické epochy – 19. století.

O životních osudech rakouského císaře a uherského krále Františka Josefa I. se zvláštním zřetelem k českým zemím.
Česká společnost v období jeho vlády (1848–1916) hospodářsky, kulturně i politicky dospěla a dosáhla takové úrovně, že po skončení první světové války již soužití s Habsburky nepotřebovala a mohla začít novou kapitolu své národní existence v samostatném státě.
Přednáška se zaměří na klíčové momenty v osobním životě Františka Josefa I., ale také na nejvýznamnější momenty vzájemného stýkání a potýkání české společnosti s tímto panovníkem.
Jedním z projevů tohoto komplikovaného soužití byla skutečnost, že František Josef I. se nikdy nenechal korunovat českým králem, jakkoliv to několikrát veřejně přislíbil. Upozorní však současně na pozitivní skutečnosti, kterých Češi dosáhli v době jeho vlády.

3) Zelený kabinet 

27. 3. od 17:00 hod. / Jiří Gavor: Perspektivy české energetiky v nestabilních časech

Ceny energií na mezinárodním trhu i ceny pro koncové spotřebitele se rychle mění. Zásadními změnami prochází i energetická legislativa a složení energetického mixu.
Jaké hlavní trendy lze očekávat a jak na ně reagovat?
Co přináší nový návrh Státní energetické koncepce?
Těmito a dalšími aktuálními problémy české a mezinárodní energetiky se zabývá přednáška Jiřího Gavora, energetického konzultanta a ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Jiří Gavor

4) Malé divadlo hudby

11. 3. od 17:00 hod. / Hovory nejen o hudbě s Milošem Štědroněm

Multimediální přednáška prof. Miloše Štědroně o hudbě 19. století a hledání specifičnosti české identity: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich aj.

„Smetana, tragická postava české hudby, tvůrce národní hudby, tak byl označován. Od začátku 20. století se začaly vytvářet různé trojice nebo čtveřice – Smetana, Dvořák, Fibich – potom se přidával Suk a Novák, pak pomaloučku i Janáček, a nakonec tam pronikl i Martinů. Přeskupování samozřejmě možné a v našich poměrech časté…“
(Štědroň, Miloš a Hanuš, Jiří. Mé celoživotní janáčkování: hovory nejen o hudbě. 2023, s. 21.)

21. 3. od 17:30 hod. / Láska napříč stoletími

Koncert brněnského amatérského souboru Musica Felix ve složení zobcové a příčné flétny, violoncello, klavír, perkuse a zpěv představí skladby inspirované láskou od dob renesance až po současné filmové melodie.

Miloš Štědroň

Musica Felix

O MA21

Kulturně-společenská a vzdělávací platforma pro setkávání, tvorbu a sdílení myšlenek napříč generacemi, která vznikla na podzim roku 2022 při příležitosti 100. výročí otevření KJM. Jejím patronem je renesanční člověk Jiří Mahen (první knihovník, pozdější ředitel, básník, prozaik, dramatik i dramaturg, novinář, tvůrčí a organizační osobnost širokého rozhledu), takže když veřejná akademie, pak jedině Mahenova.

Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale třeba i zcela praktických workshopů se můžete setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury i s předními nakladateli, s novináři objevovat nekonečné možnosti i úskalí současné žurnalistiky, věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti, sociální problematiky, hudby, moderní historie i nejnovějším vědeckým poznatkům.

Pořady MA21 se zpravidla konají ve Velkém či Malém společenském sále v 5. NP Ústřední knihovny. Občas se uskuteční také v atriu Ústřední knihovny, v IN-centru či v Mahenově památníku.

MA21 je tvořena šesti tematickými cykly

 1. Literární salón 
  Pravidelné autorské večery ve spolupráci s brněnskými nakladateli Host, Druhé město a Větrné mlýny 
  + další příležitostné literární pořady.

 2. Historický klub
  Kulturně-historické pořady.
  Téma na jaro 2024: Historické epochy – 19. století. 

 3. Zelený kabinet 
  Ekologie, udržitelnost a sociální témata.
  Téma na jaro 2024: Energie pro naši civilizaci. 

 4. Vědecká laboratoř 
  Budoucnost a současnost v poznatcích předních vědců.
  Téma na jaro 2024: Technologický ÚNOR v KJM. 

 5. Malé divadlo hudby
  Ve spolupráci s Hudební knihovnou KJM.
  Téma na jaro 2024: Rok české hudby.

 6. Novinář v informačním věku 
  Setkání s předními žurnalisty ve spolupráci s EUROPE DIRECT Brno.
  Téma na jaro 2024: Co se děje v Amerikách?

Archiv MA21 / fotogalerie

Literární salón

Historický klub a Vědecká laboratoř

Zelený kabinet, Malé divadlo hudby a Novinář v informačním věku

MA21 v médiích

 • Český rozhlas Brno, 2023 / Na vlastní knížku vám stačí jehla a nit. Já je dělám pro radost sobě i čtenářům, přiznává spisovatel / audiozáznam

 • Zprávy z MUNI, 2023 / Adventní jarmark Knihy v Brně otevřel dveře do knižního světa / článek

 • Český rozhlas Brno, 2022 / Zelný rynk: MA21 a Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam  

 • Kam v Brně, 2022, strana 27 / MA21 – nová platforma v Brně / issuu.com 

 • Český rozhlas Brno, 2022 / Zelný rynk: Literární salón a MA21 v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam 

 • Český rozhlas Brno, 2022 / Nakladatelé a knihovna, to je logické spojení. Knihovna Jiřího Mahena v Brně zve na besedy se spisovateli / článek + audiozáznam