Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Mahenova akademie pro 21. století

MA21

Na podzim, přesněji 20. 11. 2022 , uplynulo 100 let od oficiálního otevření veřejné knihovny v Brně.
Po těch 100 letech sice žijeme a přemýšlíme pořád ve stejném městě, ale naše myšlení, možnosti, podmínky i souvislosti se zásadně proměnily.
Naším patronem je Jiří Mahen  – první knihovník, pozdější ředitel, spisovatel, novinář, tvůrčí a organizační osobnost širokého rozhledu, takže když veřejná akademie, pak jedině Mahenova.

Poznáváme své kořeny, žijeme tady a teď a víme, že tím tvoříme budoucnost.
Přijměte od nás pozvání a buďte součástí naší nové platformy pro setkávání, tvorbu a sdílení myšlenek napříč generacemi. Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale i zcela praktických workshopů se můžete setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury i s nakladateli, s novináři objevovat možnosti i úskalí současné žurnalistiky, věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti, sociální problematiky, moderní historie i nejnovějším vědeckým poznatkům.

MA21 je tvořena šesti tematickými cykly:

 1. 1. Literární salón 
  Autorské večery ve spolupráci s brněnskými nakladateli Host, Druhé město a Větrné mlýny 
  + další literární pořady.
 2. 2. Historický klub
  Kulturně-historické pořady.
  Téma na jaro 2023:
  Historické epochy.
 3. 3. Zelený kabinet 
  Ekologie, udržitelnost a sociální témata.
  Téma na jaro 2023: Krajina kolem nás. 
 4. 4. Vědecká laboratoř 
  Budoucnost a současnost v poznatcích předních vědců.
  Téma na jaro 2023: Za horizontem současnosti.
 5. 5. Malé divadlo hudby
  Podvečery s hudbou a osobnostmi brněnského hudebního života.
 6. 6. Novinář v informačním věku 
  Setkání s předními žurnalisty ve spolupráci s Europe Direct .
  Téma na jaro 2023: Mráz z východu.

Podrobnější informace: MA21 ke stažení v PDF.
(od 1. 1. 2023 je MA21 rozšířena o cyklus Malé divadlo hudby)


Program / únor 2023

1. LITERÁRNÍ SALÓN

 • Ve spolupráci s brněnskými nakladateli HostDruhé město a Větrné mlýny


28. 2. od 17:30 / Literární salón No. 6: Václav Kahuda
Brněnská premiéra nového románu Prám (Druhé město, 2022) z pera literárního čaroděje Václava Kahudy.
Poznejte svébytnou osobnost české literatury, mimořádného autora, pojídajícího, dýchajícího a žijícího psané slovo. Václav Kahuda ve svém opusu mlátí, řeže, tluče, seká a vrtá do literární materie, aby zjistil, co bude s člověkem a vlastně i celý lidstvem. Tvůrčí metoda kreativního šílení pražského imaginativce neponechá v klidu žádného, byť i náhodného čtenáře či posluchače. Seznamte se osobně!


© Soňa Pokorná

2. HISTORICKÝ KLUB

8. 2. od 17:00 / Ivan Foletti: Středověké umění (ne)existuje!
Středověk je legendární dobou temna, to přece každý ví. A jak to bylo vlastně s uměním? Existovalo vůbec? Asi ne, a jestli ano, určitě stálo za starou belu… Tak nějak by mohla začít přednáška o stereotypech, které v naší společnosti přežívají o kultuře a umění předmoderní doby. Ale bylo tomu skutečně tak? A proč si vlastně myslíme to, co si myslíme? Jak se rodí předsudky a proč nás tak uklidňuje jim věřit?
Na tyto a další otázky odpoví prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres.

3. ZELENÝ KABINET

2. 2. od 17:00 / A je to tady: Globální změna klimatu útočí
Současná civilizace čelí velmi závažnému problému – globální změně, která se projevuje především jako globální změna klimatu (GZK). Ta pro naši civilizaci znamená výzvu, na niž musí zareagovat. Kromě samotného kritického zkoumání nových cest a jejich politického prosazení však bude nejspíš nutné i změnit celkové paradigma přístupu člověka k přírodě, planetě a k jejím zdrojům.
Jakékoliv popírání této skutečnosti je velice nebezpečné, neboť čím dříve problém opravdu uchopíme, a to nejen technologicky, ale i ve změně naší mentality a životního stylu, je šance ještě reálná, že naše civilizace tento problém zvládne.
Změny, jako je průmyslová revoluce 4.0, budou vycházet jak z potřeby mitigace důsledků GZK, tak i adaptace na ně. Je to výzva k inovacím a rozvoji nových, někdy i velmi odvážných technologií, nových ekonomických systémů a hlavně ke změně v mentalitě naší civilizace a ke změně životních priorit. Možná se změní také základní dogma a člověk už napříště nebude pánem přírody, ale spíše jejím hospodářem.
Přednáší: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

A JE TO TADY
Globální Změna Klimatu útočí
FENOMÉN, KTERÝ ROZDĚLUJE SPOLEČNOST

22. 2. od 17:00 / Magdaléna Musilová: Nebudeme přece Na suchu
Jak se dnes říká, přírodu jsme si nevypůjčili od našich předků, ale od našich dětí, chraňme ji proto pro ně, aby s ní mohli žít v rovnováze a nadále čerpat její sílu. Pomozme přírodě v návratu ke kořenům a podpořme zadržování vody v krajině!
Na suchu je občansko-vědní projekt zjišťující současný stav zemědělské krajiny. Jeho cílem je společně vytvořit databázi monitorující zejména dopady sucha v českém zemědělství, sdílet příklady špatné i dobré praxe a tím přispět k lepší budoucnosti v oblasti zadržování vody v krajině, lepší výnosnosti polí a ekologičtějšímu hospodaření.
Jste zemědělec, vlastník zemědělské půdy, nebo jen někdo, kdo čas od času vyrazí do přírody a projde okolo nějakého pole? Není vám lhostejná budoucnost české (nejen zemědělské) krajiny? Zajímá vás, jak můžeme polím pomoct a podpořit jejich vzkvétání? Věnujete se problematice sucha nebo degradace půdy? Chtěli byste se dozvědět základní nebo rozšiřující informace o těchto tématech? Rádi byste se dozvěděli, co je to citizen science neboli občanská věda, a proč je v současné době pro společnost i vědu nepostradatelná?
Tak přijďte! Nebudeme přece Na suchu!

4. VĚDECKÁ LABORATOŘ

15. 2. od 17:00 / Kvantové dny 1 / Tomáš Tyc: Co je to kvantový svět?
Kvantová fyzika ovlivňuje náš život téměř na každém kroku – třeba počítače, mobilní telefony nebo GPS lokalizace mohou fungovat jen díky využití zákonů kvantové fyziky. Tyto zákony, které platí pro mikroskopické objekty, se na první pohled jeví jako zvláštní a překvapivé a někdy se běžnému člověku zdají až absurdní. Ve skutečnosti jsou ale velmi důležité a ukazuje se, že bez nich by svět vlastně vůbec nemohl fungovat. Přednáška srozumitelným způsobem uvede posluchače do tajů kvantového světa a jeho zákonitostí a bude doprovázena i působivými experimenty.
Přednáší: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

21. 2. od 17:00 / Kvantové dny 2 / Bohuslav Rudolf: Bezpečnost v kvantovém světě
Kvantové počítače zhruba za 10 až 15 let pravděpodobně smetou bezpečnost dnes používané kryptografie s veřejnými klíči. Takže na začátku našeho povídání vysvětlíme podstatu a hlavní výhody kryptografie s veřejnými klíči a její odlišnost od symetrické kryptografie.
Poté se budeme věnovat podstatě kvantového počítání a zejména tomu, proč jsou kvantové počítače na jedné straně při řešení některých úloh tak efektivní a proč na druhé straně existují úlohy, jejichž řešení kvantovým počítačům úspěšně vzdoruje. A zmíníme se i o tom, jak by implementace jednoho z nadějných typů kvantového počítače vypadala. Podstatou praktické reakce na kvantovou hrozbu ve velmi blízké budoucnosti bude nasazení kvantově odolné kryptografie (post-kvantové kryptografie). Načrtneme, čím se liší od dnes používané kryptografie s veřejnými klíči, jaké má praktické vlastnosti a pár slov o její historii.
Poslední část přednášky bude věnovaná kvantové distribuci klíčů, jejím praktickým a bezpečnostním aspektům a výhledům spojeným s kvantovým internetem.
Přednáší: RNDr. Bohuslav Rudolf

1. 3. od 17:00 / Kvantové dny 3 / Jan Hajný: (Post)kvantová laboratoř
Přednáška je zaměřena na praktické aspekty kvantových a postkvantových technologií a zhodnocení jejich reálné využitelnosti v praxi. Posluchače seznámíme se současným stavem technického vývoje, standardizace a nasazení těchto technologií v existujících komunikačních systémech. Zaměříme se na aktuální stav zejména postkvantových technologií a jejich odlišnosti, výhody a nevýhody vůči kvantovým technologiím a současné kryptografii. V rámci přednášky budou představeny relevantní aktivity VUT v Brně, průběh realizace Laboratoře kvantové bezpečnosti na Ústavu telekomunikací Fakulty elektrotechniky, její vybavení a plány na další rozvoj. Přednáška je vhodná pro širokou veřejnost a nevyžaduje hlubší odborné znalosti ze světa kvantových technologií, matematiky či kryptografie.
Přednáší: doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.


Chcete mít přehled, jak jdou pořady MA21 chronologicky za sebou?

Podívejte se do Kalendáře akcí KJM .


Pozvánka na příští měsíc

V březnu 2023 se můžete těšit mj. na následující osobnosti či témata:

 • 01. 03. / Kvantové dny 3: Jan Hajný
 • 03. 03. / Březen, měsíc čtenářů: Štěpán Javůrek 
 • 06. 03. / Březen, měsíc čtenářůPavel Hošek
 • 08. 03. / Historický klub: Renesanční šlechtic a jeho sídlo
 • 20. 03. / Malé divadlo hudby: Marlene & Heinz
 • 21. 03. / Březen, měsíc čtenářů: Marcela Müllerová
 • 22. 03. / Zelený kabinet: Pavel Klvač 
 • 28. 03. / Literární salón No. 7: Alexander Staffa
 • 29. 03. / Vědecká laboratoř: Roman Hytych

Archiv pořadů

2022

2023


Fotogalerie


MA21 v médiích

 • Český rozhlas Brno, 22. 10. 2022 / Zelný rynk: MA21 a Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam  
 • Kam v Brně, říjen 2022, strana 27 / MA21 – nová platforma v Brně / issuu.com
 • Český rozhlas Brno, 7. 10. 2022 / Zelný rynk: Literární salón a MA21 v pořadu Aleny Blažejovské / audiozáznam
 • Český rozhlas Brno, 7. 10. 2022 / Nakladatelé a knihovna, to je logické spojení. Knihovna Jiřího Mahena v Brně zve na besedy se spisovateli / článek + audiozáznam
Vytisknout stránku Vytisknout stránku