Prohlášení o přístupnosti

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu

Tyto internetové stránky (https://www.kjm.cz) jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6. 5. 2024 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a na základě posouzení provedeného třetí stranou. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše připomínky, hlášení o problémech a náměty můžete směřovat na adresu technického správce obsahu webu: redaktor@kjm.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz