Pavel Vondruška: Hledání absolutně bezpečné šifry

Tato akce již proběhla Akce proběhla 25.09.2023 | 17:00
Lokalita: Ústřední knihovna 5.NP velký sál
Akce KJM: Pavel Vondruška: Hledání absolutně bezpečné šifry
Legenda české kryptologie a specialista na informační bezpečnost v Brně!
Setkání se koná u příležitosti nového vydání beznadějně rozebrané knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma.
POZOR! V průběhu večera padne soutěžní otázka. Kdo z publika na ni první odpoví, získá jeden výtisk za odměnu.

Přednáška má za cíl seznámit posluchače s vývojem šifer od nejjednodušších až po šifru, která je prokazatelně absolutně bezpečná:

  • myšlenkový pochod kryptologů při hledání bezpečných šifer,

  • ilustrace na stále se zdokonalujících šifrách,

  • vysvětlení principu absolutně bezpečné šifry a jejích vlastností,

  • ukázky historických šifer: známé a méně známé příklady z českého prostředí.

Veškeré souvislosti jsou vyloženy tak, že pro pochopení tématu není potřebná odborná znalost problematiky ani matematiky. Je zaměřena především na historické souvislosti a na pochopení logiky vývoje kryptologie od středověku po současnost.
Přednáška bude ukončena diskuzí, ve které bude možno se zeptat na vše, co posluchačce z kryptologie zajímá, předmět diskuze nebude ohraničen pouze na výše uvedenou problematiku.

Mgr. Pavel Vondruška (*1956) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1987 se zabývá profesionálně kryptologií. Pracoval jako kryptolog na MV ČR, na NBÚ a na ÚOOÚ. Před odchodem do důchodu pracoval jako bezpečnostní ředitel ve společnosti CETIN a.s. Od roku 2004 externě přednáší na MFF UK předmět Standardy a kryptografie. Podílel se na přípravě zákona o elektronickém podpisu a příslušné prováděcí vyhlášky. Je členem výboru SSKB (Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti).
Je autorem knih Elektronický podpis a Kryptologie, šifrování a tajná písma (Albatros, 2006).
V letech 1999–2014 vydával elektronické sešity Crypto-World věnované kryptologii a informační bezpečnosti.

Sdílet na sociálních sítích

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn