Eliška Rejčka – 700 let od založení kláštera
Akce pořádané v KJM

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně přichystala u příležitosti slavného výročí 700 let od založení kláštera cisterciaček na Starém Brně královnou Eliškou Rejčkou na druhou polovinu roku 2023 několik pořadů věnovaných odkazu významné osobnosti nejen brněnských, ale i českých dějin.
Chystané pořady jsou organickou součástí našich dlouhodobých cyklů a projektů a snaží se představit královninu osobnost pomocí různých výrazových prostředků: slovem, obrazem, divadlem.
Přijďte se seznámit s panovnicí z dávných časů, jejíž odkaz zůstává stále živý! 

Přehled pořadů a výstav věnovaných královně Elišce Rejčce

Eliška Rejčka: Dar středověku

VÝSTAVA

KDY: 4. 9.–30. 9. 2023
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, 2. knihovní ochoz

VERNISÁŽ VÝSTAVY

KDY: 4. 9. od 17:00 hod.
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, atrium + Velký společenský sál v 5. NP

V průběhu slavnostní vernisáže budete mít jedinečnou příležitost spatřit makety vzácných středověkých rukopisů – žaltáře a antifonáře královny Elišky Rejčky, které v roce 1828 zakoupil Řád benediktinů.

Z doby zakladatelky kláštera Elišky Rejčky se podařilo uchovat naprosto ojedinělý soubor devíti rukopisů, které Eliška Rejčka nechala na své náklady pořídit a klášteru je věnovala. Muzeu města Brna se podařil výjimečný počin a získalo pro Brno a všechny zájemce možnost si rukopisy prohlédnout a spatřit jejich originály.
Mimořádná a výjimečná výstava Eliška Rejčka: Dar středověku byla v Muzeu města Brna na Špilberku od 1. června do 20. srpna 2023.
Těm, kteří neměli možnost tuto jedinečnou výstavu shlédnout, nabízíme alespoň textovou část výstavy, kterou nám Muzeum města Brna zapůjčilo.

Já, Alžběta Rejčka, někdy královna česká

KDY: 21. 9. od 14:00 hod.
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, Hudební klubovna ve 3. NP

Divadlo jednoho herce.
Herečka Stanislava Hošková vystoupí jako česká a polská královna Alžběta (Eliška) Rejčka, manželka dvou českých králů Václava II. a Rudolfa Habsburského.
Hra byla nastudována na základě textů knihy Čtyři české královny a kněžna české literatury Čestmíra Vidmana.

Eliška Rejčka v české a polské literatuře

KDY: 27. 9. od 14:00 hod.
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, Velký společenský sál v 5. NP

Program studentů brněnské polonistiky pod vedením Mgr. Renáty Putzlacher Buchtové, Ph.D. nám připomene osobnost Elišky Rejčky, ženy, která se před 1085 lety narodila v Poznani, dvakrát se stala českou a polskou královnou a nesmazatelně se vepsala do kulturní historie našeho města.

Pořady „Já, Alžběta Rejčka, někdy královna česká“ a „Eliška Rejčka v české a polské literatuře“ jsou realizovány z projektu Brána jazyků otevřená 2023.

Robert Antonín: Eliška Rejčka – žena dvou králů

KDY: 4. 10. od 17:00 hod.
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, Velký společenský sál v 5. NP

Úvodní přednáška v rámci Historického klubu MA21.

Tento podzim se v cyklu nazvaném „Žena ve víru historie“ zaměříme na roli žen ve společnosti a jejich vliv na historické dění. A za vše může královna Eliška Rejčka! Právě letos slavíme 700. výročí založení kláštera cisterciaček na Starém Brně českou panovnicí. O vztahu Rejčky k Brnu v širších dobových souvislostech promluví odborník na vrcholný středověk Robert Antonín.
Přednáška bude věnována životním osudům jedné z nejznámějších českých královen, která svými činy významně ovlivnila nejen celkový vývoj v českých zemích na přelomu 13. a 14. století, ale i rozvoj brněnské středověké aglomerace. Součástí přednášky bude i shrnutí pohledů historiček a historiků na Eliščinu osobnost.

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (*1977, Svitavy) je český historik zabývající se dějinami vrcholného středověku ve střední Evropě, speciálně pak česko-polskými vztahy. Působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Člen VIVARIUM, Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury, v současnosti děkan téže fakulty.

Eliška Rejčka / Ryksa Elżbieta – Česká a polská královna

KDY: 1. 9.–31. 12. 2023, výstava
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, průchod do Velkého společenského sálu v 5. NP

V září si připomínáme výročí narození Elišky Rejčky (polsky Ryksy Elżbiety). Narodila se 1. září 1288 v Poznani a zemřela 18. října 1335 na Starém Brně. Byla dvakrát českou a polskou královnou.
Výstavu připravila Knihovna Raczyńskich v Poznani pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně.
Kurátor: Agnieszka Urbańska ve spolupráci s Barbarou Ksit, grafická úprava: Marianna Sztyma.

Eliška Rejčka v literatuře

KDY: 13. 10.–31. 12. 2023, výstava
KDE: Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, průchod do Knihovny pro dospělé čtenáře v 2. NP

Výstava představuje, jak je královna Eliška Rejčka zachycena v literatuře, a připomíná podíl na rozvoji jejího nejmilejšího sídelního města. Výstava tematicky navazuje na předchozí projekt, výstavu Výjimečné ženy, které se zapsaly do dějin.