Hledáme nájemníka pro prodejnu
na ulici Poštovské

Podmínky nabídkového řízení

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, na pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno, předaného k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, IČ 001 014 94. 
Nebytové prostory jsou přístupné z ulice Poštovská 2, Brno, jsou vybaveny samostatným elektroměrem, vlastním měřičem spotřeby tepla a vody a koncovým bodem k připojení analogového zařízení pro zřízení vlastní telefonní linky. Nejsou vybaveny nábytkem. Náklady na služby spojené s nájmem, tj. zejména na vodné a stočné, vytápění, odvoz a likvidace odpadů, budou hrazeny nad rámec nájemného přímo správci objektu.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2023.

Podrobné informace naleznete v přílohách: