Rekonstrukce Ústřední knihovny na Kobližné
a dočasná provozní omezení

Aktuální provozní omezení

- Od 22. 3. 2024 je uzavřeno oddělení pro děti a mládež ve 3. NP. Novinky a vrácené knihy jsou k dispozici na ochoze ve 2. NP. Deskové hry je možné vracet u knihovnic v hlavní výpůjční hale dole v atriu. Zároveň upozorňujeme, že jsou dočasně zastaveny objednávky z volného výběru z důvodu nedostupnosti fondu v rámci rekonstrukce. K dispozici zůstávají žádanky ze skladu Kobližná a Centrálního skladu.
- Od 26. 3. 2024 je přístup na internet k dispozici pouze v Zákaznickém centru.
- Od 27. 3. 2024 je uzavřeno hudební oddělení ve 3. NP. Novinky a vrácené knihy jsou k dispozici na ochoze ve 3. NP. CD a DVD je možné vracet u knihovnic v hlavní výpůjční hale dole v atriu. Zároveň upozorňujeme, že jsou dočasně zastaveny objednávky z volného výběru z důvodu nedostupnosti fondu v rámci rekonstrukce. K dispozici zůstávají žádanky ze skladu Kobližná a Centrálního skladu.
- Dočasně mimo provoz jsou veřejné toalety ve 2. NP. K dispozici jsou tedy pouze toalety ve 3. NP.

Šatní skříňky

- Od 19. 4. 2024 jsou k dispozici nové zamykatelné šatní skříňky v prostorách atria.

Rekonstrukce Ústřední knihovny

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,
informujeme, že od 18. 9. 2023 probíhají v Ústřední knihovně na Kobližné 4 stavební práce v rámci projektů Integrovaného regionálního operačního programu (viz níže). Projekty jsou zaměřené na inovace služeb, modernizace technologií a revitalizaci Ústřední knihovny. Stavební práce se týkají výtahu, sociálních zařízení, šatny, nového mobiliáře, automatizované linky pro vracení knih či vnější fasády budovy. Věříme, že vám zmodernizované prostředí Ústřední knihovny, kvalita poskytovaných služeb i nové technologie budou příjemné a přispějí k ještě většímu čtenářskému pohodlí a spokojenosti.
Stavební práce budou probíhat do konce dubna 2024.

Provozní a jiná omezení

 • Dočasně uzavřená oddělení + dočasně zastaveny objednávky z volného výběru
  Od 22. 3. 2024 je uzavřeno oddělení pro děti a mládež ve 3. NP. Novinky a vrácené knihy jsou k dispozici na ochoze ve 2. NP. Deskové hry je možné vracet u knihovnic v hlavní výpůjční hale dole v atriu. Zároveň upozorňujeme, že jsou dočasně zastaveny objednávky z volného výběru z důvodu nedostupnosti fondu v rámci rekonstrukce. K dispozici zůstávají žádanky ze skladu Kobližná a Centrálního skladu.
  Od 27. 3. 2024 je uzavřeno hudební oddělení ve 3. NP. Novinky a vrácené knihy jsou k dispozici na ochoze ve 3. NP. CD a DVD je možné vracet u knihovnic v hlavní výpůjční hale dole v atriu. Zároveň upozorňujeme, že jsou dočasně zastaveny objednávky z volného výběru z důvodu nedostupnosti fondu v rámci rekonstrukce. K dispozici zůstávají žádanky ze skladu Kobližná a Centrálního skladu.

 • Internet pouze v Zákaznickém centru
  Od 26. 3. 2024 je přístup na internet k dispozici pouze v Zákaznickém centru.

 • Šatna – automatizovaná linka pro vracení knih – zamykatelné šatní skříňky
  Od začátku roku 2024 již není k dispozici šatna v atriu Ústřední knihovny, na jejímž místě byla nainstalována automatizovaná linka pro vracení knih. Šatna byla nahrazena prostorem, v němž jsou čtenářům k dispozici zamykatelné šatní skříňky.

 • Veřejné toalety
  Z důvodu rekonstrukce jsou mimo provoz toalety ve 2. NP. K dispozici jsou pouze toalety ve 3. NP.

 • Občasná vyšší míra hlučnosti a prašnosti
  V důsledku stavebních prací v Ústřední knihovně a v souvislosti s úpravou prostoru bývalé šatny, panoramatického (skleněného) výtahu a sociálních zařízení.

INFORMACE O DALŠÍCH PROVOZNÍCH OMEZENÍCH A JEJICH ČASOVÉM HARMONOGRAMU JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY.

PO CELOU DOBU REKONSTRUKCE MÁ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA OTEVŘENO PODLE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBY.

Omlouváme se za všechna dočasná omezení a děkujeme za pochopení.

Integrovaný regionální operační program

Inovace služeb a modernizace technologií Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Projekt se zaměřuje na inovace služeb a technologií využívaných v Ústřední knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně: zbudování samoobslužného rezervačního zařízení (RFID) ve vstupním prostoru a ve výpůjční hale, modernizaci vybavení mobiliářem a IT jednotlivých odděleních Ústřední knihovny KJM.

Revitalizace Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Cílem projektu je rekonstrukce sociálních zařízení Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, modernizace výtahů a oprava vnější fasády budovy. Realizace projektu přispěje ke zlepšení technického a hygienického zázemí knihovny s dopady na veřejnost využívající služby knihovny či navštěvující kulturně-vzdělávací programy a další akce pořádané knihovnou pro širokou veřejnost.

Aktuální projekty KJM