Setkání světa výtvarného, literárního a hudebního

Slavnostní podvečer v KJM na konci léta

V pondělí 26. 8. 2024 od 15:30 hod.

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,
srdečně vás zveme na výstavu obrazů malíře Zdeňka Hamži a fotografa a zakladatele vydavatelství Dobrý důvod Antonína Bíny za přítomnosti obou autorů.
Čeká vás slavnostní podvečer plný rozhovorů a hudby, v němž oba umělci představí svou tvorbu a přivítají své hosty:
Ze své autorské tvorby bude číst Tereza Bínová, držitelka ceny Magnesia Litera 2024 za poezii.
V interpretaci houslového dua LYRIKO (Magdalena Graffová a Štěpán Graffe) a violisty Karla Plocka zazní v rámci programu věnovanému Roku české hudby mimo jiné skladby Antonína Dvořáka a Josefa Suka.

HARMONOGRAM AKCE

  • 15:30–16:30 hod. / Volně přístupná výstava obrazů Zdeňka Hamži a fotografií Antonína Bíny (za přítomnosti autorů). 

  • od 16:30 hod. / Představení umělců a hudební vystoupení.

Setkání se koná v rámci Malého divadla hudby MA21.
Součástí programu bude také ochutnávka vína.

Akce se koná v Ústřední knihovně KJM na Kobližné 4, ve Velkém společenském sále v 5. NP.

Medailonky

Zdeněk Hamža
Absolvent VUT fakulty stavební v Brně. Od roku 1977 pracoval jako projektant. V té době vznikly první pokusy s výtvarnou fotografií a účasti na podnikových akcích, event. kolektivních výstavách zaměřených na výtvarnou fotografii. Stal se členem Klubu fotografů města Brna a Svazu českých fotografů. V oblasti volného umění postupně přešel od fotografie k manipulované fotografii, obrazům a objektům.
V roce 1991 společně s bratrem založili Hamža atelier a začali se profesionálně věnovat grafickému designu, výstavním expozicím, návrhům interiérů, velkoplošným malbám na fasády budov a fotografii. Roku 2004 se stal zaměstnancem Domu umění města Brna. Zde pracoval jako vedoucí provozu, spolupracoval také na produkci některých výstav, především na bienále Brno Art Open. Roku 2004 se stává spoluzakladatelem občanského sdružení MAGMA. Sdružení vzniklo s ambicí rozšíření kulturních aktivit v oblasti výtvarného umění v Brně.

Současná jeho tvorba je abstraktní, často intuitivní, námětově orientovaná do vesmíru, tedy do oblastí nedozírných, záhadných, neprobádaných, umožňujících meditaci a individuální interpretaci každého vnímatele. Technické vzdělání, zájem o fyziku a kosmologii vnáší přítomnost „jistého“ řádu do jinak iracionálních motivů a témat a to přímo formuje jeho současnou výtvarnou činnost. Výsledek je často umocněn použitím atypických formátů, instalací světelných mikrodiod, nebo elektronických součástek i akustických prvků přímo do obrazové plochy.

Antonín Bína
Institut výtvarné fotografie, člen Asociace profesionálních fotografů ČR.
Do roku 1989 vystřídal řadu rozmanitých povolání. Od počátku devadesátých let se fotografii věnoval profesionálně. Preferoval dokumentární černobílou fotografii (soubory Traktůrkáři, Krajané, Izrael, Telč, Tóny, Události a slavnosti aj.). Spolupracoval s celostátně působícími vydavatelstvími a periodiky. Roku 2014 založil vydavatelství Dobrý důvod, které se orientuje především na regionální autory a poezii. Dobrý důvod k dnešnímu dni vydal na šedesát především básnických sbírek.

Zdeněk Hamža

Antonín Bína

Zdeněk Hamža: POHLED č. 4

Antonín Bína © www.asociacefotografu.com

Tereza Bínová
Básnířka a ilustrátorka, vystudovala psychologii a výtvarnou výchovu v Brně. Vydala doposud čtyři básnické sbírky. Za zatím poslední knihu s názvem Červený obr (2023) získala v letošním roce cenu Magnesia Litera za poezii. Básnířka úsporná v používání slov, své verše soustruží, váží na vahách. Dlouhý proces tvorby veršů souzní s jejím zájmem o čas symbolizovaný perlorodkou a neustálé, opakované ohledávání důvěrně známých témat.
Je strážkyní měchoněk. Žije se svou rodinou na Vysočině.

Houslové duo LYRIKO –  Magdalena Graffová, Štěpán Graffe
Soubor založen v roce 1998. V interpretaci houslového dua LYRIKO (Magdalena Graffová a Štěpán Graffe) a violisty Karla Plocka zazní mimo jiné skladby Antonína Dvořáka či Josefa Suka.

Tereza Bínová

Štěpán Graffe a Magdalena Graffová

Karel Plocek