Zahradní slavnost / Garden party

22. 8. 2023, od 14:00 do 20:00 hod.
August 22nd, 2023, at 2pm to 8pm

Vážení návštěvníci a milí čtenáři,
zveme vás na 3. ročník úspěšné kulturní akce propojující malé i velké Brňany ze všech koutů světa – od Cejlu až po Madagaskar – v prostředí malebné zahrady pobočky KJM v Maloměřicích, Selská 16.
Můžete se těšit na literární dílničku s výtvarnými aktivitami pro rodiče s dětmi, experimentální výtvarnou dílnu, workshopy, koncerty či výstavu.
Cílem akce je mj. umožnit setkání české veřejnosti, poskytovatelů integračních služeb a cizinců, kteří žijí a tvoří v Brně.

Pobočka KJM v Maloměřicích

Literary workshop and creative activities for parents with children, experimental art workshop, language workshops and concerts.
A meeting of locals, foreigners who live and work in Brno and providers of integration services.
Cultural event connecting young and grown-up Brno residents from all corners of the world – from Cejl to Madagascar – in the picturesque garden of the library in Brno-Maloměřice, Selská 16.
GPS: 49.2157795015267, 16.644207326291344

Program

 • 14:00 hod. / Detektiv Šikula
  Česko-polská literární dílnička s tvořivými aktivitami pro děti.

 • 15:00 hod. / Burza služeb pro cizince
  Prezentace poskytovatelů služeb pro cizince.

 • Jazykové hry s Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity – pro malé i velké; série kvízů a herních aktivit, jež prezentují témata spojená s výukou cizích jazyků i češtiny (nejen) pro cizince. Představeny budou zajímavosti z naší i světové literatury, kultury a společnosti.

 • 15:30–17:00 hod. / Tvoříme beze slov – výtvarný workshop s prvky arteterapie
  Vhodný pro malé i velké Brňany ze všech koutů světa, vhodný také pro lidi se smyslovým postižením, lektorka: Veronika Hudcová.

 • 17:00 hod. / Diana Lazarava (klavír, zpěv)
  Koncert nevšední mladé běloruské hudebnice žijící v Brně.

 • 18:15 hod. / Triangl Band
  Koncert brněnsko-přerovské kapely hrající fúzi gypsy jazzu, balkánských a latinských rytmů a řady dalších vlivů z celého světa.

 • Výstava – Arteterapie pro zrakově postižené i vidící v Knihovně pro nevidomé a slabozraké,
  foto: Zbyněk Maděryč. 

 • 19:30 hod. – konec programu

Pro žíznivce a hladovce je zajištěna možnost zakoupit si drobné občerstvení.

Programme

 • 14:00 / The Cunny Detective
  The Czech-Polish literary workshop and creative activities for children.

 • 15:00 / Services for Foreigners in Brno
  Presentation of Brno service providers for foreigners. Interviews, quizzes, games.

 • Language games and quizzes for young and grown-ups with the Masaryk University Language Education Center; series of quizzes and games activities of topics related to the teaching of foreign languages; Czech for foreigners; Czech and worldwide literature, culture and society highlights.

 • 15:30–17:00 / Creating Without Words
  Art workshop with art therapy principles for young and grown-up Brno residents;
  also suitable for people with sensory disabilities; lecturer Veronika Hudcová.

 • 17:00 / Diana Lazarava (piano, vocal)
  Concert by an extraordinary young musician from Belarus, living and creating in Brno.

 • 18:15 / Triangl Band
  A fusion of gypsy jazz, Balkan, Latino rhythms and other influences from around the world.

 • Exhibition – Art therapy in the Library for the Blind and Visually Impaired, photo: Zbyněk Maděryč.

 • 19:30 – end of programme

The thirsty and hungry ones can buy some drinks and small snacks during the programme.