Záložka do knihy spojuje školy

Inspirující svět pohádek, básní a příběhů

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2023 14. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia.

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) vyhlásil v roce 2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Association of School Librarianship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day).

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Inspirující svět pohádek, básní a příběhů, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, přátelských kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie a kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu, nebo jako součást školního projektu

Základní školy a osmiletá gymnázia, které se chtějí zúčastnit česko-slovenského projektu, vyplní elektronickou přihlášku, která je zveřejněna na webovém sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže:
https://nivam.sk/kniznica/skolske-kniznice/cesko-slovensky-projekt-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly/prihlaska-do-14-rocniku-cesko-slovenskeho-projektu-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly/

Elektronické přihlášky jsou přijímány do 26. září 2023.
Na základě přihlášek budou z českých škol a slovenských škol vytvořeny dvojice podle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně Národný inštitút vzdelávania a mládeže zašle přihlášené české škole i slovenské škole do 4. října 2023 kontaktní adresu přidělené partnerské školy a podrobné doplňující informace o průběhu realizace česko-slovenského projektu.
Vzájemné zasílání záložek a další přátelské kontakty jsou jen v gesci zúčastněných škol.
Česko-slovenský projekt bude zakončen 31. října 2023. Následně Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyzve české a slovenské partnerské školy k dobrovolnému zaslání informací o průběhu celého česko-slovenského projektu a k připojení fotografií nejkrásnějších záložek.
Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2023 na webovém sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (www.nivam.sk).

Podrobnější informace naleznete v příloze: