Bookstart – S knížkou do života

Proč se zapojit do projektu Bookstart – S knížkou do života?

Projekt Bookstart – S knížkou do života není projektem zcela novým, již od roku 1992 funguje ve Velké Británii, kde se nacházejí jeho prvopočátky a do dnešních dnů se do tohoto projektu zapojilo více než 20 zemí napříč všemi kontinenty. V zahraničí je o projekt neskutečný zájem a vykazuje velké úspěchy. Projekt je zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození.

V roce 2018 byla do projektu zapojena i Česká republika. Hlavním, a pro českou společnost nesmírně důležitým cílem, je rozvíjení čtenářské gramotnosti již u nejmenších dětí, podpora čtenářství a verbálních schopností dětí, podpora jejich imaginace a vytváření pozitivního vztahu ke knize. Prvním krokem k úspěchu je pochopení významu čtenářských dovedností pro vývin dítěte a následný rozvoj ze strany rodičů.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života pořádá pravidelná setkání na nejrůznější témata, při kterých je rodičům doporučována kvalitní dětská literatura, vysvětlována důležitost četby a společně strávených chvil u knihy, nebo jsou dávány rady a tipy na práci s dětskou literaturou zábavnou formou.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), organizátor projektu Bookstart – S knížkou do života, vydal základní desatero cesty ke čtení:

  1. Povídejte si se svými dětmi.

  2. Čtěte svým dětem.

  3. Umožněte, aby děti viděly číst vás.

  4. Požádejte starší děti, aby četly mladším.

  5. Choďte společně do knihovny.

  6. Navštěvujte společně knihkupectví. Kupujte dětem knihy jako dárek.

  7. Dávejte svým dětem knížky o tom, co je speciálně zajímá.

  8. Mějte doma všude knihy, časopisy a noviny.

  9. Říkejte si říkadla a básničky nebo zpívejte písničky.

  10. Vyprávějte příběhy o své rodině a příběhy, které jste měli rádi jako děti.