Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

O projektu

U příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského vznikl společný projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně, partnerské knihovny Biblioteki Raczyńskich z Poznaně a Pedagogické školy J. A. Komenského z Lešna pod názvem Brána jazyků otevřená. Myšlenkou projektu je připomenout dětem základních škol i široké veřejnosti život a dílo této významné osobnosti. Projekt byl zahájen v měsíci únoru programem Jarní prázdniny v labyrintu a zakončen v dubnu výstavou Učitel národů z fondů oddělení starých tisků Biblioteki Raczyńskich (Poznaň, Polsko).

Doprovodný program

Součástí projektu je mimo jiné i interaktivní beseda s prvky kritického myšlení pro žáky druhého stupně ZŠ nesoucí název Janova cesta. Tato interaktivní beseda si klade za cíl nejen seznámit děti s osobností Jana Amose Komenského, jeho životem a dílem, ale především je přivést k uvažování nad cenou lidského života a nad světem kolem nás. Besedu můžete objednat na e-mailu: detske@kjm.cz nebo telefonicky na 542 532 146 – Lucie Dymáčková, Helena Selucká.

Informace Pro partnery a odbornou veřejnost

Aktivity byly rovněž součástí mezinárodního projektu Et Lettera, který spojuje 6 partnerských měst (Arad, Barcelona, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšava) a je spolufinancován Evropskou komisí jako součást programu CULTURE. Česko-polské aktivity proběhly v rámci projektu Brána jazyků otevřená podpořeného finančními prostředky z dotačního programu Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Smyslem realizovaných aktivit tohoto partnerství je poležení základu k dalším setkáváním, která by mohla veřejnosti přiblížit ostatní významné osobnosti, jež mají nemalý podíl na budování „mostů“ mezi oběma národy. Předpokládáme, že taková setkání s dvouletou či tříletou periodicitou budou přínosem pro vzájemné poznávání a potvrzení společných kořenů Čechů a Poláků. Reciproční setkání v Polsku je plánováno na říjen 2012.


Ročník 2018

BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ: 1918 –2018

Hodnocení projektu


Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů.


Fotogalerie

Vernisáž k výstavě Učitel národů za účasti česko-polských partnerů projektu

Datum konání: 4.4.2012 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku