Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Ceník vybraných služeb, upomínek a náhrad

KŘ účinný od 1. 6. 2022  Ceník služeb je součástí Knihovního řádu KJM se změnami účinnými od 1. 12. 2022 v  Dodatku č. 1 Knihovního řádu KJM a od 1. 1. 2023 v Dodatku č. 2 Knihovního řádu KJM (níže výběr z Ceníku v KŘ). 

Registrační poplatky v automatizované knihovní síti

  Základní ceny
registrace na 365 dnů/185 dnů***
Ceny
pro držitele rodinných pasů* a senior pasů**
Dospělí 200/120 Kč*** 180 Kč*/**
Právnické osoby 500 Kč -

Výjimky:

děti do 15 let

50 Kč

40 Kč*

studující do 26 let

100/70 Kč***

80 Kč*

důchodci

100/70 Kč***

  90 Kč**
držitelé průkazu ZTP, ZTP-P zdarma
uživatelé Knihovny
pro nevidomé a slabozraké
zdarma
důchodci nad 75 let zdarma
Kauce při registraci (KŘ 2.2.4c) 1000 Kč!!

* rodina s dětmi do 18 let
** obyvatelé Jihomoravského kraje, kteří dovršili 55 a více let
*** Na registraci na 185 dnů se nevztahují žádné slevy.
!!pro občany států mimo EU bez trvalého pobytu v ČR

Registrační poplatky v neautomatizované knihovní síti

  Základní ceny Ceny
pro držitele rodinných pasů* a senior pasů**
Dospělí 100 Kč 90 Kč*
Právnické osoby 500 Kč -

Výjimky:

děti do 15 let 30 Kč

24 Kč*

studující do 26 let 50 Kč

40 Kč*

důchodci

50 Kč

45 Kč**
držitelé průkazu ZTP, ZTP-P zdarma
důchodci nad 75 let zdarma
Kauce při registraci (KŘ 2.2.4c) 1000 Kč

Ceník za vybrané služby

Rešerše (za hodinu práce rešeršéra) 100 Kč
Upozornění na rezervovaný dokument  10 Kč
Poplatek za službu ODLOŽ 10 Kč
Poplatek za každou výpůjčku (stažení) e-knihy 20 Kč
Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční služby 70 Kč
Kauce při výpůjčce zvlášť cenné knihovní jednotky  dle odborného posudku
knihovníka, minimálně
ve výši pořizovací ceny
Kauce při absenční výpůjčce čtečky elektronických knih a technického zařízení

1000 Kč

Kauce při výpůjčce vybraného dokumentu v případě nesplnění podmínek půjčování   

ve výši pořizovací ceny

Kauce při půjčení klíče od toalety v ÚK

50 Kč

Kopírovací a reprografické služby (kopírování pouze z fondů KJM, tisk z internetu)

1 strana A4 2  Kč
1 strana A3

4  Kč

Sankční platby 

Povinnost platit platby z prodlení nastává dnem následujícím po ukončení výpůjční lhůty.

1 knihovní jednotka za každý započatý týden (absenční výpůjčka kromě výpůjčky technického zařízení) 10 Kč
1 knihovní jednotka za každý započatý den (absenční výpůjčka technického zařízení) 10 Kč
1 knihovní jednotka za každý započatý den (prezenční výpůjčka) 10 Kč

Upomínky 

1. upomínka 30 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 60 Kč

Děti do 15 let platí platby z prodlení a upomínky ve stejné výši.

Náhrady ztrát a škod

Za ztracený nebo zničený čtenářský průkaz  30 Kč
Náhrada opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného více jak před 3 lety zdarma

Za úkony spojené s likvidací způsobené škody 

jedna knihovní jednotka 100 Kč
časopis 10 Kč

Za ztrátu číselného žetonu ze šatny ústřední knihovny 25 Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky podle míry poškození dle odborného posudku knihovníka 50 Kč a výše
Dílčí poškození sluchátek 100 Kč
Úplné zničení sluchátek pořizovací cena
Poškození technického zařízení náklady na opravu
nebo pořizovací cena
Poškození přehrávacího zařízení náklady na opravu
Poškození digitálního piana náklady na opravu
Za ztrátu jedné části nebo celého tematického kufříku pořizovací cena
Za ztrátu jedné části nebo celé deskové hry pořizovací cena
Poškození nebo ztráta e-čtečky náklady na opravu
nebo pořizovací cena
Poškození nebo ztráta hraček z Lekotéky  

náklady na opravu      
nebo pořizovací cena

Poškození nebo ztráta deštníku                                 

150 Kč

Za ztrátu plátěné tašky na půjčování hraček z Lekotéky                 

50 Kč

Poškození nebo ztráta brýlí 

70 Kč

Poškození čárového kódu nebo čipu

10 Kč

Ostatní placené služby

Prodej vyřazených knihovních jednotek pro knihovny 1 Kč/svazek
Prodej vyřazených knihovních jednotek pro veřejnost 10 Kč/svazek
Prodej vyřazených knihovních jednotek - vybrané tituly 50 kč/svazek
Prodej tašek pro registrované čtenáře 3 Kč/ks
Bankovní karty (nosiče průkazky KJM) 99 Kč/ks
Pořady a další akce dle aktuální programové nabídky smluvní ceny
Vstupenky čestným hostům

dle příkazu ředitele
č. 3/2013 (viz
příloha KŘ č. 12)

Klub seniorů

50 Kč/365 dní

Kurzy počítačové gramotnosti (začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí)     250 Kč
Kurz Dotykové telefony a tablety 150 Kč
Kurz Úprava digitálních fotografií (PICASA) 150 Kč
Kurz Facebook 150 Kč
Dárkový poukaz 100/200 Kč
Propagační předměty - pohlednice (tramvaj) 5 Kč/ks
Propagační předměty - pohlednice Re:publika 25 Kč/ks

Propagační předměty - hrnek (potisk KJM vizuál)

130 Kč/ks

Propagační předměty - hrnek (potisk s Mahenem)

90 Kč/ks

Propagační předměty - placka 37 mm

10 Kč/ks
Propagační předměty - magnetka 37 mm 10 Kč/ks
Propagační předměty - placka 44 mm 13 Kč/ks
Propagační předměty - magnetka 44 mm 13 Kč/ks
Propagační předměty - klíčenka s otvírákem                                                            20 Kč/ks
Propagační předměty - blok 30 Kč/ks
Propagační předměty - tričko bílé dámské/pánské        150 Kč/ks
Propagační předměty - tričko černé dámské/pánské 170 Kč/ks
Propagační předměty - tričko dětské                                                                130 Kč/ks
Propagační předměty - zrcátko 25 kč/ks
Propagační předměty - balicí papír A1 25 Kč/ks
Propagační předměty - látková taška s Mahenem, oboustranný potisk 75 Kč/ks
Propagační předměty - látkový batůžek s Mahenem, oboustranný potisk 75 Kč/ks
Balné 20 Kč


Krátkodobý pronájem prostor

Ústřední knihovna, Kobližná 4 – malý společenský sál 5. NP
kapacita:       50 osob (při stolovém uspořádání max. 34)
plocha:          sál 103m², předsálí 52 m²
čas:                8 – 18:30 hod., PO-PÁ
vybavení:       PC, dataprojektor, plátno, základní ozvučení
sazba:           800 Kč za první hodinu, 500 Kč za každou další započatou hodinu

Doplňkové služby a jejich ceny:

přehrávač CD, MC, MINIdisk, gramofon 100 Kč/akce
mixážní pult AVC Soundcraft MFXi 8 (2x mikrofon hand + stojany, 2 port) 2x reproduktor (vhodný pro hudební skupiny) 1 000 Kč/akce
ozvučovací zařízení s mixpultem Yamaha Stagepas 600i, (2x mikrofon hand + stojany) 2x reproduktor 500 Kč/akce
ozvučovací systém MIPRO 707 (reproduktor s mikrofonem - 1x hand) 200 Kč/akce
flipchart 100 Kč/akce
piano zn. SCHOLZE 1 500 Kč/akce
WiFi připojení zdarma

 


Ústřední knihovna, Kobližná 4 – velký společenský sál 5. NP

kapacita:       100 osob (při stolovém uspořádání max. 48)
plocha:           sál 116m²
čas:                8 – 18:30 hod., PO-PÁ
vybavení:        smart podium, dataprojektor, plátno, základní ozvučení
sazba:            1000 Kč za první hodinu, 600 Kč za každou další započatou hodinu

Doplňkové služby a jejich ceny:

vizualizér                                      100 Kč/akce 
 přehrávač CD, DVD 100 Kč/akce
 mikrofon – 1x port, 3x hand 100 Kč/akce
 flipchart 100 Kč/akce
 WiFi připojení zdarma


Ústřední knihovna, Kobližná 4 – hudební klubovna 3. NP

kapacita:       35 osob
plocha:          62 m²
čas:                8 – 18:30 hod., PO-PÁ
vybavení:       smart podium, dataprojektor, plátno, základní ozvučení
sazba:           600 Kč za první hodinu, 400 Kč za každou další započatou hodinu

Pronájem techniky: 

vizualizér                                      100 Kč/akce 
přehrávač CD, video 200 Kč/akce
mixážní pult AVC Soundcraft MFXi 8 (2x mikrofon hand + stojany, 2 port) 2x reproduktor (vhodný pro hudební skupiny) 1000 Kč/akce
ozvučovací zařízení s mixpultem Yamaha Stagepas 600i, (2x mikrofon hand + stojany) 2x reproduktor 500 Kč/akce
ozvučovací systém MIPRO 707 (reproduktor s mikrofonem -1x hand) 200 Kč/akce
flipchart 100 Kč/akce
piano zn. M-AUDIO                 1 500 Kč/akce
WiFi připojení zdarma


Pronájem přenosné techniky v prostorách KJM Kobližná 4:

mobilní dataprojektor + plátno 500 Kč/akce 
mixážní pult AVC Soundcraft MFXi 8 (2x mikrofon hand + stojany, 2 port) 2x reproduktor (vhodný pro hudební skupiny) 1 000 Kč/akce
ozvučovací zařízení s mixpultem Yamaha Stagepas 600i, (2x mikrofon hand + stojany) 2x reproduktor 500 Kč/akce
ozvučovací systém MIPRO 707 (reproduktor s mikrofonem -1x hand) 200 Kč/akce
hlasovací zařízení – 32 tlačítek 500 Kč/akce

el. piano zn. YAMAHA

1 500 Kč/akce

osvětlení (4x reflektor, 2x stojan)

500 Kč/akce

Ceny jsou finální.

Cena zahrnuje:

  • přístup do pronajímaných místností výtahem pro veřejnost v atriu nebo hlavním schodištěm
  • šatnu v přízemí budovy (atrium)
  • dostupnost organizačního pracovníka pronajimatele po dobu konání akce
  • obsluhu techniky v případě jejího pronájmu
  • vybavení sedacím nábytkem, pultem pro předsedající a řečníky a nádobím (stolové uspořádání a nádobí nutno objednat předem)
  • označení místa konání akce ve vnitřním orientačním systému (vstup do budovy, atrium, schodiště, před pronajímaným prostorem)
  • sociální zařízení
  • úklid prostor po akci

Pro nekomerční akce (školy, neziskové organizace apod.) lze z uvedených cen dohodnout slevu. Kontakt: e-mail: kultura@kjm.cz.

Akce

Vstupné na vybrané akce dle aktuální programové nabídky bude zveřejněno vždy nejpozději 10 dnů před konáním. 

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby
Listovní zásilky na dobírku / doporučeně dle platných tarifů České pošty
Balíkové zásilky na dobírku / doporučeně dle platných tarifů České pošty

 

 

 

Osobní náklady

Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – za 1 hodinu včetně započaté (celkem počet hodin vynaložené práce).

200 Kč            

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku