Inspirativní aktivity knihoven pro děti a mládež

Asi neznám knihovnu, která by nedělala žádné aktivity, všechny se snaží tu pro své čtenáře být a vymýšlet pro ně čtenářské vyžití i zábavu...

Autor: Pavlína Lišovská
Rubrika:
Datum publikace: 06.11.2023 | Ročník 9

Pokud se zaměříme na aktivity, které knihovny organizují, můžeme tu čtením tohoto příspěvku strávit dlouhé hodiny, diskuzí o nich bychom strávili ještě delší čas, protože inovátorské přístupy knihoven k uchopení realizovaných akcí je obrovské a každý z nápadů v sobě nese mnoho inspirace. Někdy není třeba realizovat celý nápad jiné knihovny, stačí nám jen drobnost, která nás nasměruje k dalšímu vymýšlení vlastního konceptu.

Asi neznám knihovnu, která by nedělala aktivity žádné, všechny se snaží nějak tu pro své čtenáře být a vymyslet pro ně i zábavu mimo čtenářské vyžití. V tomto příspěvku si přiblížíme několik vybraných aktivit rozmanitých knihoven v České republice, kterými se snaží dětské a mladé čtenáře podnítit k návštěvám knihovny, čtení a lásce k literatuře či kultuře obecně.

Pro naše nejmenší (ale nezřídka i pro větší a dospělé jako krásnou vzpomínku na dětství) pořádají některé knihovny „večerníčkovské“ akce. Tou asi nejznámější je prázdninové setkávání s Večerníčky naživo v Knihovně Třinec. Nejenže se jedná o akci oblíbenou napříč generacemi v Třinci, ale tato out-doorová akce láká i mimotřinecké diváky a dohromady se jich každého setkání v současnosti nezřídka účastní až 250 a více. Knihoherci z řad knihovníků a dobrovolníků připravují na každé setkání celé pásmo, jehož zlatým hřebem je právě zahraný večerníčkovský příběh, ale celou akci doprovází i další aktivity jako zpívání písniček, drobné úkoly, tanečky a další.

Večerníčkovské akce však probíhají i v jiných knihovnách – najdou je čtenáři v předposledním červnovém týdnu už od roku 2000 např. v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v podobě akce Hradišťské sluníčko, kde společně po dobu celého týdne vždy v podvečer čtou večerníčkovské příběhy, a to nejen pouze v češtině, ale během pátečního podvečera také dvojjazyčně – letos česko-ukrajinsky, v jiných letech třeba česko-anglicky! V Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm mají rovněž večerníčkovské pásmo Večerníčky u Spoláku, což je akce plná hlasitého čtení a divadelních představení, které běží v určeném termínu jeden celý týden vždy odpoledne. Tyto akce pomáhají rovněž motivovat děti ke čtení, zajímání se o kulturní představení a knihovní akce, inspirují k výběru knih a učí děti lásce k příběhům zase trochu jiným způsobem.

Zajímavou aktivitou regionů moravskoslezského a olomouckého je KnihOlympiáda, která vznikla jako nápad Mariky Zadembské v třinecké knihovně a byla určena pro knihovny v regionu – jedná se o literární klání týmů dětských čtenářů ve věku 9 až 12 let. Inspirací pro tuto aktivitu bylo dodržování fair play a navazování přátelství, jako tomu bylo v akci Hry bez hranic, již organizoval Karlovarský kraj. Pro soutěžící je připraveno 7 až 10 disciplín, v nichž musí prokázat své dovednosti a znalosti, a to nejen ty čtenářské, ale také kreativní, znalostně-regionální, sportovní nebo týmové.

Klub dětských knihoven Libereckého kraje vyhlásil v letošním roce v září první ročník společného krajského projektu s názvem Sdílej s námi [Tvoje místo]. Projekt je určený dětem ve věku 6–15 let a podněcuje k zájmu o kulturu, přírodu a historii Liberecka. Do názvu si každá knihovna místo hranatých závorek doplní název svého města a zorganizuje pro děti ve svém městě např. tvůrčí dílnu, exkurzi, setkání nebo cokoliv, co bude v jejich možnostech. Cílem je představit dětem region jiným způsobem, ukotvit je v jejich domovském regionu a na závěr společnými silami jako výstup celého projektu soustředit inspirativní a zajímavé práce od samotných dětských a dospívajících čtenářů a vytvořit na jejich základě poutavou putovní výstavu o Liberecku. První výstava by měla vzniknout již v průběhu měsíců květen–červen 2024.

Svůj velký a čtenářství podporující projekt mají také např. v Karlovarském kraji. Knihovny z Karlovarska již od roku 2015 pořádají soutěž Nekoktám, čtu!, což je soutěžní klání pro žáky ze 4. a 5. tříd místních základních škol. Pořádají se regionální kola, z nichž vzejdou vítězové postupující do kola krajského (vždy jeden žák ze 4. třídy a jeden ze třídy 5.). V krajském kole pak všichni účastníci přečtou vybraný text před čtyřčlennou porotou a jejich úkolem krom plynulého čtení, správné výslovnosti a intonace je také zodpovězení dotazů od poroty k danému textu. Cílem je kromě podpory čtenářství také navazování spolupráce mezi školami a knihovnami v rámci kraje i v rámci jednotlivých regionů a představení zajímavých titulů dětské literatury.

Nekoktám, čtu! (Foto: archiv Městské knihovny Sokolov)

Nekoktám, čtu! (Foto: archiv Městské knihovny Sokolov)

Dvouměsíční letní prázdniny bývají velmi stěžejním obdobím pro plánování aktivit pro dětské čtenáře. Na dobu, kdy děti odjíždějí na dovolené a průběžně se zase vrací, knihovny chystají celou řádku zajímavých prázdninových výzev nebo tematicky provázaných aktivit. Příkladem může být např. Týden v knihovně ve Veletinách, kdy např. letos byly pro děti připraveny venkovní akce (výlet za poznáním do sousední obce, malování obce v plenéru aj.) či akce přímo v knihovně (promítání, hraní deskových her, výroba dárkových tašek). Mnoho knihoven také připravuje týdenní příměstské tábory nebo jsou takové, které to pojmou ve větším měřítku a připraví celoprázdninovou tematickou akci. Takovou knihovnou je např. Městská knihovna Nymburk, která letošní léto prožila v duchu tématu Bydlíme! aneb Stavitelské prázdniny. Děti měly možnost při různorodých aktivitách bourat, stavět, lepit, číst, ale také prožít různé příběhy se stavitelskými dobrodružstvími či mohli luštit, cvičit a mnoho dalšího. Odměnou za aktivitu bylo na konci léta uspořádané divadelní představení Tři prasátka v podání Divadla Koník a výlet do milovického zábavního parku Mirakulum. V předcházejících letech měli prázdninové akce zaměřené např. na lidské tělo (Člověčí prázdniny v roce 2019) nebo se v parném létě zchladili u akce Mrazivé prázdniny (r. 2017) a mnohé další.

Nejinak tomu je i v knihovně Jiřího Mahena v Brně – prázdniny se odehrávají v duchu čtenářských výzev. V roce 2023 se letní prázdniny nesly v tématu Map knižních světů. Úkolem dětí bylo o prázdninách přečíst rozmanité knihy a jejich světy ztvárnit pomocí map.

Mapy knižních světů (léto 2023 v KJM)

V roce předchozím strávily děti v Brně prázdniny na Ústřední knihovně s Tematickými batůžky. Taková trochu mystery hra, kdy si vybraly z nabídky připravených látkových batůžků, jež obsahovaly jim neznámé knihy a k nim byly přiložené pracovní listy – úkolem pak bylo knihy přečíst, vyplnit pracovní listy a přinést je zpět do knihovny.

Velkou akcí trochu jiného typu jsou tzv. cony, popř festivaly. Jeden z největších a s dlouhou tradicí (10 ročníků) je BooK!Con – Fantasy víkend v knihovně, jejž pořádá Městská knihovna Dobříš. Akce původně jen lokálního charakteru již inspirovala další knihovny a postupně ji začínají připravovat a realizovat např. i v Pardubicích, Třinci, na Vsetíně či v Českém Krumlově a dalších městech. Akce si klade za cíl mladým představit oblast fantastiky trochu jiným způsobem než jen skrze knihy. Na BooK!Conu tak mohou vyzkoušet hry různých herních distributorů, virtuální realitu, deskové hry, RPG a mnohé další.

V podobném duchu se nese také fantasy a komiksový festival MAHENIKS, který pro čtenáře a milovníky těchto dvou žánrů pořádá Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Jedno- či dvoudenní akce je každoročně již 8 let prodchnutá řadou přednášek, workshopů, diskzuzí, hraním deskovek či DnD nebo přehlídkou cosplay kostýmů a mnohým dalším. Ročníková témata odrážejí aktuální trendy v žánrech fantasy a komiks – to poslední v roce 2023 se zabývalo renesancí nadpřirozena a odrazila se v něm skutečnost, že mnohé trendy (např. upírské ságy apod.) se po letech opět dostávají do příběhů a oslovují mladé čtenáře.

Aktivit na podporu čtenářství je v knihovnách celá řada. Zde je skutečně jen namátkový výběr těch, které pořádají různé menší či větší knihovny z různých regionů pro své čtenáře. Řada zajímavých akcí zde zmíněna není, což však neznamená, že by byly méně skvělé. Každá akce, která inspiruje dítě či dospívajícího přijít do knihovny a následně třeba i otevřít knihu nebo začít o nějaké problematice přemýšlet jiným způsobem, má svůj smysl a je moc dobře, že existuje.

Chci poděkovat všem kolegyním, které mi poskytly informace o projektech a aktivitách, jež byly v článku zmíněny (zdravím do Sokolova, Dobříše, Brandýsa nad Labem, Semil, Uherského Hradiště, Třince, Prahy i k nám do Brna). A chci poděkovat především vám všem, kteří jakékoliv čtenářství podporující aktivity pořádáte s takovou láskou a chutí u vás v knihovnách. Možná se to nezdá, ale i když je to třeba malá akce, má velkou cenu a dopad na rozvoj dětí a jejich vztahu ke knihovně a knihám obecně. Díky, že to děláte a jak to děláte.